Телефонуйте 0 800 212 312, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Скачайте новий Покажчик НПАОП 2019 ▶ ▷

Служба охорони праці

Інструкція з охорони праці для вантажника

 • 6 лютого 2018
 • 1718

Інструкція з охорони праці для вантажника. Ознайомтеся з примірною інструкцією з охорони праці для вантажника та за потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.

Скачати Інструкція з охорони праці для вантажника

Інструкція з охорони праці для вантажника

Загальні положення

1.1. Інструкція розроблена відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 та Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.02.1998 №4, з наступними змінами і доповненнями.

1.2. Вантажник проходить інструктаж згідно з цією інструкцією перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться до «Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці». У журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та вантажника.

Інструкція з охорони праці для інженера-електроніка Читайте також: Все про інструктажі з охорони праці на одному порталі

1.3. За невиконання цієї інструкції вантажник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.4. До виконання вантажних робіт допускаються особи, які пройшли медичнй огляд, вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці. Особи, молодше 18 років, можуть бути допущені до вантаження і вивантаження вантажу, граничні норми якого відповідають Граничним нормам підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми (затверджені наказом МОЗ від 22.03.1996 № 59).

Вантажник, котрий допускається до виконання вантажно-розвантажувальних робіт:

 • із застосуванням транспортних і вантажопідйомних машин;
 • які виконуються вручну з важкими великогабаритними вантажами;
 • з переміщення зріджених газів у балонах під тиском, вибухонебезпечних, легкозаймистих та інших небезпечних і шкідливих речовин (кислот, лугів тощо)

повинен пройти спеціальне навчання безпеки праці та мати дозвіл на право виконання робіт з підвищеною небезпекою.

1.5. Під час роботи вантажник проходить:

навчання безпеки праці:

 • на діючому обладнанні – щорічно, а на новому обладнанні – перед введенням його в експлуатацію на підприємстві;
 • перевірку знань з охорони праці:
 • на роботах з підвищеною небезпекою – щорічно;

перевірку знань з електробезпеки:

 • при використанні обладнання, яке працює від електричної мережі – щорічно;

періодичний медичний огляд:

 • якщо він безпосередньо працює з продуктами харчування – щорічно;
 • якщо на нього впливають небезпечні та шкідливі виробничі чинники – відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорни здоров’я від 21 травня 2007 року № 246).

1.6. Вантажник повинен:

1.6.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.6.2. Користуватися виданим спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту.

1.6.3. Не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб.

1.6.4. Виконувати тільки ту роботу, щодо якої він пройшов інструктаж.

1.6.5. Не виконувати вказівок і розпоряджень, які суперечать правилам охорони праці.

1.6.6. Надавати домедичну допомогу потерпілим у разі нещасних випадків.

1.6.7. Утримувати в чистоті і порядку своє робоче місце.

1.6.8. У разі виявлення недоліків чи небезпеки зобов’язаний повідомити безпосередньому керівнику або іншій посадовій особі.

1.7. Вантажник зобов’язаний знати про поділ вантажів на категорії за вагою:

I категорія – одиничні до 80 кг і сипучі;

II категорія – від 80 до 500 кг;

III категорія – понад 500 кг.

Про групи вантажів за ступенем небезпеки:

1 група – малонебезпечні (овочі, фрукти, консерви, продукти харчування, цегла тощо);

2 група – небезпечні, які пилять і гарячі матеріали (цемент, вапно, асфальт тощо);

3 група – небезпечні, горючі матеріали (бензин, нафту, спирт тощо);

4 група – небезпечні, які обпалюють (кислоти, луги);

5 група – балони зі стисненим і зрідженим газом;

6 група – небезпечні за своїми габаритами;

7 група – особливо небезпечні (отруйні речовини, отрути тощо);

1.8. Під час роботи на вантажника можуть впливати небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

 • рухомі машини і механізми, рухомі частини вантажопідіймальних машин, переміщувані товари, тара, штабелі товарів, що складуються або обрушуються;
 • знижена температура поверхонь холодильного обладнання;
 • знижена температура повітря робочої зони;
 • підвищений рух повітря;
 • ураження електричним струмом;
 • гострі кромки, задирки і шорсткість на поверхнях інструмента, обладнання, інвентарю, товарів і тари;
 • фізичні перевантаження.

1.9. Вантажник забезпечується засобами індивідуального захисту, спецодягом, відповідно до типових норм:

 • костюм бавовняний – на 12 місяців;
 • рукавиці – на 1 місяць;
 • черевики шкіряні – на 12 місяців.

При виконанні зовнішніх робіт узимку, а також у приміщеннях з температурою, що нижча за допустиму, додатково видається:

 • куртка бавовняна на утеплювальній прокладці (термін носіння – 36 місяців).

1.10. Для забезпечення пожежо- і вибухобезпеки забороняється:

 • здійснювати вантаження і вивантаження горючих рідин і інших легкозаймистих речовин під час роботи двигуна автомобіля;
 • кидати і кантувати бочки з горючими рідинами, користуватися стальними ломами для їх перекочування.

Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.Одягнути спецодяг, спецвзуття; за необхідності – інші засоби індивідуального захисту (окуляри, респіратор тощо).

2.2. Отримати від керівника (завідувача складу) завдання та інструктаж щодо безпечного виконання робіт, розписатися в книзі нарядів.

2.3. Підготувати робочу зону для безпечної роботи:

 • звільнити шляхи переміщення вантажу і місце його укладання від сторонніх предметів;
 • покласти на шляху переміщення вантажу тверде покриття, настили шириною 1,5 м;
 • перевірити стан освітленості проходів і місць складування, за необхідності потрібно освітити місця навантаження, розвантаження і переміщення вантажів;
 • позначити на майданчику для укладання вантажів границі штабелів, проходів і проїздів між ними;
 • у холодний період року очистити від снігу, посипати піском чи шлаком покриті льодом нахили та інші ділянки проходів, проїздів і вантажно-розвантажувальні площадки.

2.4 Перевірити справність вантажозахватних пристроїв і наявність на них клейм, бирок з позначенням номеру і вантажопідйомності.

2.5. Перевірити цілісність тари, упаковки товарів, у разі ушкоджень або будь-яких інших недоліків – повідомити безпосередньому керівнику. Не починати працювати без його вказівки.

Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Виконувати роботу, доручену керівником.

3.2. Працювати в справних засобах індивідуального захисту.

3.3. Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце.

3.4. Під час роботи використовувати тільки справне обладнання та інвентар.

3.5. Під час пересування по складу бути обережним і уважним, не з’являтися несподівано на поворотах та біля дверей, переконатися у відсутності транспорту, що рухається.

3.6. Переносити вантажі необхідно тільки в рукавицях.

3.7.Піднімати і переміщати вантажі вручну необхідно тільки за умови дотримання норм, встановлених чинним законодавством.

3.8. Переміщення, вантаження і вивантаження вантажу проводити з урахуванням його категорії та ступеня небезпеки.

3.9. Під час перекочування  необхідно вантаж штовхати перед собою. Руки працівників не повинні розміщуватись з боків торців.

3.10. Укладаючи вантаж на візки необхідно стежити, щоб він лежав стійко, не міг випасти під час руху.

3.11. При переміщенні вантажу по похилій площині треба стояти збоку.

3.12. Вантажникам забороняється:

 • працювати на автомобілях з несправними підлогами, бортами і запорами кузова;
 • зістрибувати з кузова автомобіля або рампи;
 • перебувати і виконувати роботи під піднятим вантажем, на шляхах транспорту;
 • перебувати в кузові автомобіля під час перевезення довгомірних, займистих, вибухових, горючих вантажів, а також вантажів, що пилять, хімікатів, балонів зі стисненим газом та великогабаритних вантажів;
 • під час руху автомобіля не можна навантажувати, розвантажувати, перекладати вантаж з місця на місце;
 • розвантажувати вантаж у місцях, для цього не пристосованих.

3.13. При навантаженні та укладанні вантажів у кузов автомобіля необхідно дотримуватися таких правил:

 • під час подачі автомобіля до місця вантаження (вивантаження) відійти в безпечне місце;
 • при навантаженні навалом вантаж має бути не вище борту кузова;
 • штучні вантажі, що підносяться над бортом кузова, необхідно пов’язати міцними канатами. Висота вантажу не повинна перевищувати висоту проїздів під мостами, загальна висота від поверхні дороги до найвищої точки вантажу не повинна бути більше 3,8 м;
 • ящики, бочки та інші штучні вантажі слід вантажити таким чином, щоб при різкому гальмуванні, рушанні та на крутих поворотах не відбувалося зсуву, навалки на борти, потертості вантажу і тари;
 • при встановленні вантажів у такій тарі, що котиться, та бочковій у декілька рядів їх треба накочувати по латах; бочки з рідким вантажем слід встановлювати пробкою догори.
 • між окремими одиницями вантажу при навантаженні ящиків, пачок, тюків тощо укладати дерев’яні прокладки і розпірки достатньої міцності;
 • при навантаженні вантажів кранами або іншими підйомно-транспортними механізмами слід використовувати жердини або гаки;
 • під час вивантаження автомобіля-самоскиду не знаходитися в його кузові або на підніжці;
 • очищати кузов автомобіля-самоскиду від залишків сипучих або в’язких вантажів скребками або лопатами з довгими рукоятками, перебуваючи на землі;
 • перед відкриванням бортів автомобіля пересвідчитися в безпечному розташуванні вантажу в кузові;
 • відкривати і закривати борти під контролем водія автомобіля одночасно двом працівникам, що розміщуються з боків борта, який відкривається;
 • вивантаження вантажів, які дозволяється скидати, проводити на естакаді, що огороджена з боків запобіжними брусами;
 • вивантажувати штучні довгомірні вантажі (колоди, дошки та інші) за допомогою міцних канатів не менш ніж двом працівникам, страхуючи при цьому вантаж канатами;
 • виконувати всі вказівки водія під час руху автомашини.

3.14. Супроводжувати в кузові автомашини дозволяється тільки вантажі 1 категорії 1 групи.

3.15. Для запобігання аварійних ситуацій:

 • знати і застосовувати умовну сигналізацію під час вантаження і вивантаження вантажів підіймально-транспортними механізмами;
 • під час завантаження (вивантаження) холодильних камер застосовувати запобіжні засоби, що унеможливлюють випадкову ізоляцію в них працівників.

3.16. У разі нещасного випадку або раптового захворювання повідомити керівнику (завідувачу складу).

Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Навести лад на робочому місці, прибрати сміття, сторонні предмети.

4.2. Інструменти та інвентар, який використовувався під час роботи, очистити і покласти у відведені місця зберігання.

4.3. Про всі виявлені недоліки в роботі повідомити безпосередньому керівнику робіт чи іншій посадовій особі.

4.4. Спецодяг, засоби індивідуального захисту скласти у відведене для нього місце.

4.5. Вимити руки, лице з милом, за необхідності сходити в душ.

4.6. Розписатися в книзі нарядів про вихід додому.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійних ситуацій, які перешкоджають виконанню роботи, потрібно припинити роботу і повідомити про це керівнику.

5.2. Якщо є потерпілі, надати їм домедичну допомогу; за необхідності викликати швидку медичну допомогу.

5.6. У разі виникнення інших аварійних ситуацій слід припинити роботу і повідомити про це керівнику робіт.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх актуальних подій у сфері охорони праці!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися
Приєднуйтеся до закритого Клубу спеціалістів з охорони праці!

Пройдіть швидку реєстрацію і отримайте доступ до:

• професійних матеріалів сайту

• шпаргалок для безпомилкової роботи

• вебінарів та презентацій від найкращих експертів з охорони праці

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися

Скачайте План роботи інженера з охорони праці

Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

План роботи інженера з охорони праці

 Скачати