Телефонуйте 0 800 212 312, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Скачайте новий Покажчик НПАОП 2019 ▶ ▷

Служба охорони праці

Які нормативні акти регламентують проведення дератизації

  • 20 червня 2018
  • 3348

Відомо, що гризуни можуть бути джерелом небезпечних для людей та домашніх тварин хвороб. Саме тому для боротьби з ними проводиться дератизація – комплекс заходів, спрямований на знищення мишоподібних гризунів. Дізнайтеся, хто контролює і фінансує проведення дератизації, яка відповідальність передбачена за непроведення цього дезінфекційного заходу та яких нормативних документів щодо проведення дератизації ви маєте дотримуватися.

Що таке дератизація

Дератизація, так само, як дезінфекція та дезінсекція, належить до дезінфекційних заходів, спрямованих на знищення у середовищі життєдіяльності людини збудників інфекційних хвороб та їх переносників – комах і гризунів.

Керівники підприємств зобов’язані укласти договори про надання послуг із дератизації. Завантажте зразок оформлення договору про надання послуг із дератизації.

Cкачати приклад Договору

Які нормативні акти регламентують проведення дератизації

Чим визначені вимоги до дератизації

Відносини у сфері захисту населення від інфекційних хвороб регулюють закони України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII«Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-ІІІ (далі — Закон № 1645), «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» від 23.12.2010 № 2861-VI та санітарно-протиепідемічні правила і норми

Зокрема у ст. 16 закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» вказано, що такий захист забезпечується:

  • проведенням ветеринарно-санітарних, протиепізоотичних, профілактичних та протиепідемічних заходів під час догляду за тваринами, виробництва, переробки та реалізації продукції тваринництва;
  • дотриманням усіма господарюючими суб’єктами вимог ветеринарних, санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм;
  • контролем місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за їх дотриманням.
Санітарно-протиепідемічні правила і норми регламентують діяльність окремих видів виробництв, навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, громадських будівель і споруд, підприємств харчової промисловості тощо. Вони мають бути настільною книгою для керівників таких закладів.

Які нормативні акти регламентують проведення дератизації Дізнайтеся також про професійні хвороби та порядок їх встановлення

Конкретні санітарно-протиепідемічні правила і норми визначають періодичність, кратність, перелік об’єктів (споруд, приміщень), де необхідно провести дезінфекційні заходи, зокрема дератизацію.

Аби визначити, чи ваше підприємство, установа, заклад, вид діяльності підлягає проведенню дезінфекційних заходів, керуйтеся Переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам (затверджений постановою КМУ від 23.05.2001 № 559), та Переліком необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення (затверджений наказом МОЗ від 23.07.2002 № 280).

Які є види дезінфекційних заходів та як часто їх проводити

Дезінфекційні заходи — заходи для знищення у середовищі життєдіяльності людини збудників інфекційних хвороб (дезінфекція) та їх переносників — комах (дезінсекція) і гризунів (дератизація)

Які бувають дезінфекційні заходи та як їх проводити, визначає стаття 33 Закону № 1645. Вони поділяються на такі види:

1. Профілактичні — заходи, які проводять у житлових, виробничих, навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах, на територіях населених пунктів, у місцях масового відпочинку населення та рекреаційних зонах, в інших можливих місцях розмноження переносників збудників інфекційних хвороб. Їх періодичність — не рідше двох разів на рік: навесні та восени;

Профілактичні дезінфекційні заходи проводять відокремлені лабораторні підрозділи Міністерства охорони здоров’я України, а також суб’єкти підприємницької діяльності, які мають відповідні дозволи, на підставі договорів із підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами.

Які нормативні акти регламентують проведення дератизації Вас також можуть зацікавити такі статті: 

2. Поточні — заходи, що систематично проводять у закладах охорони здоров’я, на об’єктах громадського харчування та на підприємствах харчової промисловості, у приміщеннях масового перебування людей (підприємства побутового обслуговування населення, навчальні та культурно-освітні заклади тощо), а також у житлових приміщеннях під час перебування в них інфекційних хворих чи бактеріоносіїв. Поточні дезінфекційні заходи проводять декілька разів на день залежно від епідемічної ситуації;

Поточні дезінфекційні заходи проводять працівники відповідних підприємств, установ, організацій, а в житлових приміщеннях — хворі на інфекційні хвороби, бактеріоносії, члени їх сімей тощо.

3. Заключні — заходи, які проводять в осередку інфекційної хвороби, коли видалять із нього джерело інфекції.

Заключні дезінфекційні заходи проводять відокремлені лабораторні підрозділи Міністерства охорони здоров’я України або суб’єкти підприємницької діяльності, що мають відповідні дозволи.

Хто контролює та фінансує проведення дератизації

Формування та реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я, захисту населення від інфекційних хвороб, протидії іншим соціально небезпечним захворюванням; епідеміологічного нагляду (спостереження); санітарного й епідемічного благополуччя населення забезпечує Міністерство охорони здоров’я України (п. 1 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затверджене постановою КМУ від 25.03.2015 № 267).

За тим, як підприємства незалежно від форми власності дотримуються санітарного законодавства, а громадяни — законодавства у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, стежить Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (пп. 2 п. 3 Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженого постановою КМУ від 02.09.2015 № 667; далі — Держпродспоживслужба). Вона також контролює виконання вимог санітарно-протиепідемічних правил і норм.

Зверніть увагу!

За непроведення дератизації заходи адміністративного впливу та штрафні санкції застосовують посадові особи територіальних органів Держпродспоживслужби.

Профілактичні і протиепідемічні заходи фінансують коштом Державного бюджету України та місцевих бюджетів. А у випадках, передбачених законом, — коштом підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також фізичних осіб (ст. 8 Закону № 1645).

Профілактичні та поточні дезінфекційні заходи проводять коштом підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та за кошти фізичних осіб.

Скачайте зразок оформлення розрахунку вартості послуг із дератизації приміщень

Які нормативні акти регламентують проведення дератизації

Юридичні особи незалежно від форм власності та громадяни забезпечують проведення профілактичних дезінфекційних заходів у житлових, виробничих та інших приміщеннях (будівлях) і на земельних ділянках, що належать їм на праві власності чи надані в користування; здійснюють інші заходи, щоб не допустити розмноження гризунів і комах у приміщеннях (будівлях) і на земельних ділянках.

Особи, які порушили законодавство про захист населення від інфекційних хвороб, несуть відповідальність згідно із законами України (ст. 41 Закону № 1645).

Які нормативні акти регламентують проведення дератизації Вам може стати в пригоді стаття: Адміністративна та кримінальна відповідальність фахівця з охорони праці: судова практика

За порушення санітарних норм накладають штраф (ст. 42 Кодексу України про адміністративні правопорушення):

  • на громадян — від 1 до 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі — НМДГ);
  • на посадових осіб — від 6 до 25 НМДГ.

Скайчате зразок оформлення акта здавання-приймання робіт з дератизації

Які нормативні акти регламентують проведення дератизації

Які вимоги до дезінфекційних засобів

Дезінфекційні засоби підлягають гігієнічній регламентації та державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством (ст. 34 Закону № 1645).

Виробляти, зберігати, транспортувати, застосовувати та реалізовувати дезінфекційні засоби необхідно з дотриманням відповідних нормативно-правових актів.

Застосовувати дезінфекційні засоби, не зареєстровані у встановленому порядку в Україні, а також ті, під час виготовлення, транспортування чи зберігання яких порушили вимоги технологічних регламентів та інших нормативно-правових актів, заборонено.

Які нормативні акти регламентують проведення дератизації Пройдіть тест на тему: «Безпечне використання дезінфекційних засобів на виробництві»

Розглянемо вимоги до дезінфекційних засобів у дошкільному навчальному закладі.

Генеральне прибирання приміщень проводять:

• раз на тиждень (наприкінці тижня) — використовують мийні засоби;

• раз на місяць — дезінфекційні засоби.

Щоразу після того, як використають горщики, їх миють квачами і мийними засобами під проточною водою, а за ускладненої епідемічної ситуації — дезінфекційними засобами.

Які нормативні акти регламентують проведення дератизації Скачайте Інструкцію під час роботи з дезінфекційними хімічними засобами

За епідемічними показаннями в дошкільному навчальному закладі необхідно проводити дезінсекцію і дератизацію (за відсутності дітей; п. 26 розд. VII Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОЗ від 24.03.2016 № 234).

Дезінфекційні засоби, що використовують у дошкільному навчальному закладі, необхідно зареєструвати відповідно до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів (затвердженого постановою КМУ від 03.07.2006 № 908). Як дезінфекційні засоби використовують розчини препаратів із низькою токсичністю. Щоб запобігти розкладу активної речовини, дезінфекційні засоби необхідно зберігати у затемнених місцях. Мийні і дезінфекційні засоби зберігають у недоступних для дітей місцях.

У дошкільному навчальному закладі потрібно унеможливити проникнення гризунів та використовувати механічні засоби, щоб запобігти потраплянню комах (наприклад сітки).

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх актуальних подій у сфері охорони праці!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися
Приєднуйтеся до закритого Клубу спеціалістів з охорони праці!

Пройдіть швидку реєстрацію і отримайте доступ до:

• професійних матеріалів сайту

• шпаргалок для безпомилкової роботи

• вебінарів та презентацій від найкращих експертів з охорони праці

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися

Скачайте План роботи інженера з охорони праці

Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

План роботи інженера з охорони праці

 Скачати