-

Інструкція з охорони праці для коменданта гуртожитку

3 лютого 2020
2593
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Інструкція з охорони праці для коменданта гуртожитку є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для коменданта при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

Перевіряємо стан охорони праці на підприємствіА у Вас є всі необхідні документи?

Більше інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки у Довіднику

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці коменданта гуртожитку є документом, що встановлює вимоги з охорони праці для коменданта.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.

1.3. До виконання обов’язків завідувача (коменданта) гуртожитку допускаються особи, які досягли 18 років, мають освіту не нижче середньої спеціальної, не мають медичних протипоказань, пройшли на робочому місці вступний та первинний інструктажі з охороні праці, інструктаж з пожежної безпеки, інструктаж з електробезпеки на 1 групу, перевірку знань вимог охорони праці.

1.4. Завідувач (комендант) гуртожитку повинен проходити повторний інструктаж з охорони праці (не рідше 1 разу на 6 місяців) та позаплановий інструктаж в таких випадках:

 • заміна або модернізація обладнання та інвентарю;
 • зміна умов або організації праці;
 • порушення інструкцій з охорони праці.

1.5. За невиконання положень цієї інструкції завідувач (комендант) гуртожитку несе відповідальність згідно з законодавством.

1.6. Завідувач (комендант) гуртожитку зобов’язаний дотримуватися:

 • правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • вимог цієї інструкції, інструкції про заходи пожежної безпеки, інструкції з електробезпеки для неелектротехнічного персоналу;
 • вимог щодо експлуатації обладнання;
 • нормативів та інструкцій з використання наявних засобів індивідуального захисту, меблів, інвентарю.

1.7. Завідувач (комендант) гуртожитку повинен:

 • знати місцезнаходження засобів надання домедичної допомоги, первинних засобів пожежогасіння, головних і запасних виходів, шляхів евакуації у випадку аварії або пожежі;
 • знати правила надання домедичної допомоги потерпілим під час нещасного випадку;
 • виконувати тільки доручену роботу і не передавати її іншим без дозволу керівника;
 • під час роботи бути уважним, не відволікатися і не відволікати інших, не допускати на робоче місце сторонніх осіб.

1.8. Завідувач (комендант) гуртожитку повинен знати і дотримуватися правил особистої гігієни. Вживати їжу та відпочивати дозволяється тільки в спеціально відведених для цього місцях.

1.9. Під час роботи на завідувача (коменданта) гуртожитку можуть впливати такі небезпечні та шкідливі фактори:

 • ураження електричним струмом;
 • морально-психологічні перевантаження;
 • загрози криміногенного характеру;
 • аварійні ситуації, пов’язані з експлуатацією будівлі та приміщень.

1.10. У разі виявлення під час роботи будь-яких несправностей, інших недоліків або небезпек на робочому місці завідувач (комендант) гуртожитку повинен припинити роботу, негайно повідомити керівника і далі діяти згідно з його вказівками.

1.11. Завідувач (комендант) гуртожитку повинен знати:

 • методи організації обслуговування та процедури розміщення мешканців і гостей;
 • порядок утримання житлових та інших приміщень гуртожитку;
 • перелік послуг, що надаються;
 • правила користування комп’ютером та оргтехнікою;
 • особливості оснащення кімнат, господарських, робочих і побутових приміщень.

1.12. Завідувачу (коменданту) гуртожитку забороняється:

 • самовільно лагодити електроприлади, мережеву проводку, іншу техніку та обладнання;
 • залишати без нагляду комп’ютер та іншу оргтехніку в робочому режимі.

1.13. Завідувач (комендант) гуртожитку несе відповідальність за невиконання вимог цієї інструкції відповідно до внутрішніх локальних документів та чинного законодавства.

Пройдіть онлайн-тест та перевірте свої знання з охорони праці

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перевірити Журнал прийому-передачі змін.

2.2. Прийняти доповідь чергового. За наявності зауважень, передаварійних ситуацій вжити заходів щодо організації їх усунення.

2.3. На робочому місці перевірити:

 • достатність освітлення робочої зони, відсутність сліпучої дії світла;
 • відсутність оголених кінців електропроводки або обірваних електричних дротів;
 • надійність закриття струмопровідних і пускових пристроїв обладнання;
 • відсутність сторонніх предметів на робочому місці.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час роботи завідувач (комендант) гуртожитку зобов’язаний:

 • забезпечити здорові та безпечні умови праці й проживання;
 • проводити своєчасний інструктаж з охорони праці з працівниками, студентами з записом у журналі реєстрації інструктажів відповідної форми;
 • контролювати належне виконання трудових обов’язків працівниками;
 • забезпечити дотримання працівниками і студентами Правил внутрішнього розпорядку, Статуту навчального закладу, правил санітарії та гігієни, правил охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки;
 • забезпечити своєчасне проходження медогляду працівниками;
 • стежити за справністю обладнання, техніки, інвентарю, наявного в гуртожитку, та за дотриманням правил його використання.

3.2. Завідувач (комендант) гуртожитку повинен періодично здійснювати обхід будівлі та приміщень, перевіряти чистоту, цілісність інвентарю, обладнання, функціонування систем опалення, водо- і електропостачання, каналізації.

3.3. Завідувач (комендант) гуртожитку зобов’язаний не допускати захаращення коридорів, аварійних виходів, стежити за доступністю під’їзду і виїзду з прилеглої території спецтранспорту, не допускати сторонніх осіб у приміщення та на ввірену територію.

3.4. За наявності недоліків у роботі та за неможливості повідомити про них адміністрації навчального закладу завідувач (комендант) гуртожитку має самостійно вживати заходів щодо їх ліквідації.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Навести лад на робочому місці, вимкнути електроприлади, світло, зачинити вікна.

4.2. Вислухати доповідь чергового по гуртожитку.

4.3. Повідомити безпосередньому керівнику про всі виявлені під час роботи недоліки та про заходи, вжиті щодо їх усунення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. В аварійній ситуації потрібно сповістити про небезпеку мешканців та працівників гуртожитку, доповісти адміністрації навчального закладу.

5.2. У разі пожежі необхідно:

 • негайно відключити електрообладнання від мережі;
 • забезпечити евакуацію студентів і працівників з гуртожитку;
 • повідомити про пожежу за телефоном 101, сповістити адміністрацію;
 • розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння відповідно до інструкції з пожежної безпеки.

Як уникнути штрафів за порушення вимог пожежної безпеки

5.3. За наявності загрози життю – залишити приміщення.

5.4. За несправності електроприладів, яка може призвести до аварії, необхідно припинити їх експлуатацію, а також подачу до них електроенергії.

5.5. В аварійних ситуаціях (несправність систем водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції тощо), які перешкоджають виконанню робіт і нормальному проживанню, за неможливості усунути аварійну ситуацію власними силами потрібно викликати відповідну аварійну службу, повідомити про несправність адміністрації навчального закладу.

5.6. У разі нещасного випадку потрібно негайно надати (організувати) домедичну допомогу потерпілому відповідно до Інструкції з надання домедичної допомоги, доповісти керівництву і за необхідності викликати бригаду швидкої допомоги за телефоном 103. При цьому потрібно зберегти все без змін у тому місці, де стався нещасний випадок (за умови, що це не створює небезпеки).

logo