Скачайте План комплексних перевірок 2019 ⇓

Служба охорони праці

Інструкція з охорони праці для комплектувальника

 • 19 січня 2018
 • 639

Ознайомтеся з примірною інструкцією з охорони праці для комплектувальника та за потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.

Загальні положення

1.1. Інструкція розроблена відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи Підприємства.

1.2. Інструкція є обов’язковим для виконання нормативним документом для робітників, зайнятих ручним переміщенням вантажів на Підприємстві.

1.3. До роботи комплектувальником допускають осіб, які пройшли вступний інструктаж із охорони праціінструктаж із питань охорони праці на робочому місці та інструктаж із питань пожежної безпеки.

1.4. Повторний інструктаж із питань охорони праці проводять раз на шість місяців. Результати інструктажу заносять до Журналу реєстрації інструктажів із питань охорони праці на робочому місці. У журналі після проходження інструктажу має бути підпис особи, яка проводить інструктаж, та комплектувальника.

1.5. Комплектувальник зобов’язаний:

 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником та за якою проінструктований;
 • не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці та пожежної безпеки;
 • не допускати присутності на своєму робочому місці сторонніх;
 • постійно пам’ятати про особисту відповідальність за додержання правил охорони праці, пожежної безпеки і безпеки інших працівників;
 • знати, де зберігається медична аптечка та правила надання потерпілому домедичної допомоги;
 • знати розташування первинних засобів пожежогасіння та вміти ними користуватися;
 • користуватися спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту;
 • виконувати вимоги технологічного процесу;
 • вміти комплектувати продукцію згідно з нормативними документами (реєстрів, заявок тощо);
 • знати асортимент продукції.

1.6. Підіймання/опускання товару мають здійснювати з дотриманням норм, які обмежують підіймання і перенесення важких речей, відповідно до нормативно-правових актів:

 • підіймання і переміщення вантажів із чергуванням з іншою роботою (до 2-х разів на годину) жінкам — 10 кг;
 • переміщення вантажів постійно протягом робочого дня жінкам — 7 кг, чоловікам — до 30 кг;
 • сумарна маса вантажу, який переміщують протягом кожної години робочого дня, не має перевищувати для жінок: із робочої поверхні — 350 кг, із підлоги — 175 кг.

Інструкція з охорони праці для комплектувальникаЧитайте також: Особливості охорони праці жінок: правове регулювання

До маси переміщуваного вантажу включають і масу тари та упакування.

1.7. При переміщенні вантажу на візках чи в контейнерах докладені зусилля для жінок не мають перевищувати 10 кгс.

1.8. Робоче місце комплектувальника:

 • обладнують столом, стільцем, вагами (за необхідності);
 • повинно мати достатнє освітлення (штучне електричне або натуральне), вентиляцію та температуру повітря;
 • забезпечують тарою необхідного розміру та в необхідній для роботи кількості.

1.9. Під час роботи на комплектувальника можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

 • переміщувані товари, тара;
 • низька температура повітря робочої зони;
 • підвищена інтенсивність руху повітря;
 • гострі краї, задирки і шорсткість на поверхнях інструмента, обладнання, інвентарю, товарів і тари;
 • транспорт, що рухається.

1.10. Місця для укладання комплектованого товару повинні мати основу, що забезпечує стійкість транспортних засобів, складованих матеріалів.

1.11. Комплектувальника забезпечують спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту: костюм, черевики, рукавички.

1.12. При виконанні своїх обов’язків комплектувальник зобов’язаний дотримуватися вимог санітарних норм і особистої гігієни:

 • братися до роботи тільки в засобах індивідуального захисту;
 • прийняти й утримувати протягом зміни робоче місце в чистоті і порядку;
 • зберігати та вживати їжу, курити тільки у спеціально відведених місцях;
 • користуватися санітарно-побутовими приміщеннями.

Інструкція з охорони праці для комплектувальникаЧитайте також: Шкідливі біологічні чинники виробничого середовища

1.13. Комплектувальнику заборонено підійматися на висоту понад 1,3 метри.

1.14. Комплектувальник зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про особисту безпеку і здоров’я довколишніх під час виконання будь-яких робіт чи перебування на території Підприємства.

1.15. За невиконання цієї інструкції працівник несе відповідальність згідно з законодавством.

Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Комплектувальник перед початком роботи має:

 • надягти спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту;
 • отримати від керівника завдання;
 • оглянути робоче місце, забрати непотрібні предмети і матеріали, звільнити проходи;
 • у темний час доби перевірити освітлення робочого місця і проходів до нього;
 • перевірити наявність і справність інструмента та пристосувань;
 • перевірити наявність тари, її цілісність;
 • підготувати робоче місце, звільнити шляхи переміщення товарів.

2.2. Про всі виявлені недоліки інформувати керівника робіт і не братися до роботи, доки їх не усунуть.

Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Під час роботи бути уважним. Не відволікатись на сторонні справи.

3.2. Працювати в рукавицях та інших засобах індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту мають бути цілими.

3.3. Не торкатись гострих країв товару, інструментів, тари тощо.

3.4. Комплектувати товар виключно у межах робочого місця.

3.5. Не допускати сторонніх на своє робоче місце.

3.6. За потреби виконати вантажно-розвантажувальні роботи керуватись інструкцією з охорони праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт, що діє на Підприємстві.

3.7. Користуватись тільки справним інвентарем та інструментами.

3.8. Розкривати упаковку, тару тільки відповідними інструментами, попередньо видалити всі цвяхи та кінці дроту, а металеве обшиття загнути у середину стінок тари. Залишки розкритої упаковки, тари прибрати у спеціально відведене для цього місце.

3.9. У роботі використовувати тару відповідного розміру.

3.10. Заборонено переносити вантажі самому та дозволяти переносити їх іншим у несправній тарі (цвяхами, що тирчать, та гострими кінцями).

3.11. Стежити за цілісністю тари як до, так і після комплектування товару. В разі пошкодження тари провести перезапаковування укомплектованого товару.

3.12. У разі пошкодження тари або появи в ній будь-яких несправностей необхідно негайно повідомити комірнику або начальнику складу.

3.13. При укладанні товару користуватись виключно справними піддонами.

3.14. Укладати продукцію на піддони акуратно, щоб вона не виступала за габарити піддону.

3.15. Товар на піддон укладати по висоті так, щоб запобігти його розсипанню при транспортуванні.

3.16. Під час подавання навантажувачем порожніх піддонів і вивозу продукції перебувати на безпечній від нього відстані.

3.17. Не захаращувати робоче місце піддонами та інвентарем. Робити розрахунок їх потреби на зміну, дотримуючись габаритів безпеки на робочому місці.

3.18. Під час пересування складом бути обережним і уважним, не з’являтися несподівано на поворотах та біля дверей, попередньо переконатися у відсутності транспорту, що рухається.

3.19. Під час пересування складом у зоні стелажів бути у захисній касці.

3.20. При укладанні вантажу на візки (рокли) стежити, щоб вантаж лежав стійко, не впав під час руху.

3.21. На робочому місці заборонено:

Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Навести лад на робочому місці, прибрати сміття, сторонні предмети.

4.2. Інструменти та інвентар, який використовували при роботі, очистити і покласти у відведені для зберігання місця.

4.3. Про всі виявлені недоліки у роботі повідомити безпосередньому керівнику робіт чи іншій посадовій особі.

4.4. Спецодяг і засоби індивідуального захисту скласти у відведене для них місце.

4.5. Вимити руки та лице з милом, за потреби прийняти душ.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійної ситуації негайно припинити роботу, сповістити свого безпосереднього керівника.

5.2. Якщо під час виконання робіт стався нещасний випадок, комплектувальник зобов’язаний зберегти обстановку у робочій зоні та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників і не призведе до більш важких наслідків), вжити заходів, щоб не допустити подібних випадків у ситуації, що склалася; інформувати про подію керівника робіт (іншу відповідальну особу підприємства) та надалі керуватися його вказівками.

5.3. При виникненні пожежі (ознак горіння) викликати представників пожежної охорони за телефоном (101) та вжити можливих заходів щодо евакуювання людей, гасіння (локалізації) пожежі наявними засобами пожежогасіння та збереження обладнання, дотримуючись порядку дії при ліквідації пожежі. При цьому пам’ятати, що гасіння електротехнічних пристроїв, що перебувають під напругою, виконують тільки після їх попереднього відімкнення від електромережі. Гасять їх за допомогою вуглекислотних або порошкових вогнегасників, а в окремих випадках — сухим піском.

5.4. При виклику пожежної служби назвати адресу підприємства, місце виникнення події, обстановку, наявність людей, повідомити своє прізвище.

5.5. За потреби надати потерпілому першу допомогу діяти згідно з інструкцією з надання домедичної допомоги, що діє на Підприємстві. За подальшого погіршення самопочуття потерпілого, не зупиняючи надання першої допомоги, вжити заходів щодо виклику за телефоном (103) швидкої та надавати першу допомогу до прибуття медичних працівників.

5.6. В усіх випадках виконувати вказівки керівника робіт із ліквідування небезпеки.

Скачати Інструкція з охорони праці для комплектувальника

Інструкція з охорони праці для комплектувальника

Інструкцію підготував Олександр ПІЛЬКЕВИЧ, експерт із питань охорони праці та пожежної безпеки, адвокат, Київ

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх актуальних подій у сфері охорони праці!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
і скачаю все
Зареєструюся

Скачайте План роботи інженера з охорони праці

Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

План роботи інженера з охорони праці

 Скачати