Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці

11 жовтня 2021
73458
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Чинні у 2021 році нормативні акти ви знайдете в Покажчику нормативно-правових актів з охорони праці.

НПАОП — це правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, обов’язкові для виконання. 

Реєстр нормативно-правових актів з охорони праці — це банк даних, який складається і ведеться з метою забезпечення єдиного обліку та формування відповідного інформаційного фонду цих актів. У Реєстрі документи згруповані за видами економічної діяльності. Дані про затвердження та введення в дію нормативно-правових актів з охорони праці оформлюють Покажчиком.

Перевірте онлайн актуальність нормативно-правових актів з ОП на вашому підприємстві

Покажчик НПАОП 2021

Наказом Державної служби України з питань праці від 13.09.2021 № 140 затверджено оновлений Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці, чинних у 2021 році (далі — Покажчик НПАОП). Вимоги документів, наведених у ньому, поширюються на всіх суб’єктів господарювання, незалежно від їхньої форми власності та організаційно-правової форми.

Зазвичай Держпраці оновлює Покажчик НПАОП один раз на півріччя. Попередня редакція документа була затверджена у квітні 2021 року. Наразі вона втратила чинність.

Зокрема, з Покажчика виключена Інструкція з виконання маркшейдерських робіт, затверджена Державним комітетом з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничого нагляду при Раді Міністрів СРСР 20.02.1985 (НПАОН 74.2-5.01-85).

Пам’ятайте!

Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці — це незамінний інструмент у роботі будь-якого підприємства, адже саме ним мають користуватися відповідальні особи під час формування бази документів з охорони праці.

Новий Покажчик НПАОП 2021 затверджений відповідно до таких документів:

  • Положення про Державну службу України з питань праці, затверджене постановою КМУ від 11.02.2015 № 96;
  • Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 08.06.2004 № 151.

Система позначення (кодування) НПАОП

Залежно від розробника, документи з безпеки праці бувають таких видів:

  • нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП) — розробляє Держпраці;
  • державні (національні) стандарти України (ДСТУ, Технічний регламент) — розробляє Мінекономрозвитку; Департамент технічного регулювання — Держстандарт;
  • державні будівельні норми (ДБН, ДСТУ Б) — розробляє Мінрегіонбуд;
  • санітарні норми і правила (санітарний регламент, ДСанПіН, ДСН, ДСП) — розробляє МОЗ;
  • нормативні документи, зокрема з пожежної безпеки (НАПБ) — розробляє ДСНС.

Кодування НПАОП здійснюється з метою систематизації обліку цих документів, створення необхідних умов для ефективного зберігання та використання інформації про ці нормативно-правові акти, зручності їх обробки з використанням персональних електронно-обчислювальних машин.

Структура позначення

Структура позначення НПАОП

Плануємо роботу з охорони праці на підприємстві. Зразок

Характеристика елементів структури позначення (шифру)

Порядковий номер у межах виду визначається згідно з даними Реєстру.

Види НПАОП (в уніфікованій формі для однакового застосування) мають таке цифрове позначення:

Види НПАОП

Якщо нормативно-правовий акт поширюється на всі або декілька видів економічної діяльності, зазначається код 0.00.

logo