Причини виробничого травматизму

5 серпня 2021
21660
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Знаючи про найчастіші причини нещасних випадків, простіше організовувати систему профілактики виробничого травматизму, встановити контроль за тими ділянками робіт та параметрами виробничого середовища, які є підстави вважати найбільш травмонебезпечними.

Акт за формою Н-1СКАЧАТИ БЛАНК

Нормативне регулювання

Попри те, що на підприємствах проводять навчання й інструктажі з охорони праці, вживають заходів безпеки тощо, нещасні випадки все ж таки трапляються.

Нещасний випадок на виробництві — це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть (п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV.

Причини та обставини нещасних випадків на виробництві встановлюються згідно з постановою КМУ від 17.04.2019 № 337, якою затверджено Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві (далі — Порядок). Вона набула чинності 01.07.2019.

Від правильності встановлення причини нещасного випадку залежить й ефективність розроблюваних заходів щодо запобігання подібним випадкам.

Скористайтеся онлайн-навігатором по Класифікатору причин нещасних випадків

Причини нещасних випадків на виробництві

Рівень травматизму у виробничій сфері тісно пов’язаний з технологічними процесами, обладнанням, а також організацією виробництва та ергономічною організацією робочого місця.

У процесі виробництва на організм людини діють як засоби, так і предмети праці, а отже — організаційні та технічні чинники. Також існують чинники особистого характеру, які стосуються дотримання технологічної та трудової дисципліни. Саме тому для досліджень причин виробничого травматизму створено їх класифікацію.

Найчастіше нещасні випадки відбуваються з організаційних, психофізіологічних та технічних причин. Також вони трапляються через техногенні, природні, екологічні та соціальні причини. Зокрема, за даними Фонду соціального страхування України у 2020 році серед причин страхових нещасних випадків переважають організаційні — 52,7% (3 501) нещасних випадків. Через інші причини сталося 21,7% (1 444) нещасних випадків, психофізіологічні причини — 16,6% (1 100) нещасних випадків, технічні причини — 7,4% (495) нещасних випадків, через техногенні, природні, екологічні та соціальні причини — 1,6% (106) нещасних випадків.

Детальніше кожен з цих видів причин виробничого травматизму розглянемо далі.

Технічні причини нещасних випадків

Найбільш поширеними є такі технічні причини нещасних випадків:

 • конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва;
 • конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність транспортних засобів;
 • неякісне розроблення або відсутність проектної документації на будівництво, реконструкцію виробничих об’єктів, будівель, споруд, інженерних комунікацій, обладнання, устаткування тощо;
 • неякісне виконання будівельних робіт;
 • недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки;
 • незадовільний технічний стан, зокрема:
 • виробничих об’єктів, будівель, споруд, інженерних комунікацій, території;
 • засобів виробництва;
 • транспортних засобів;
 • незадовільний стан виробничого середовища (перевищення гранично допустимого рівня небезпечних та шкідливих виробничих факторів);
 • інші.
Шпаргалка Як організувати розслідування нещасного випадку

скачати шпаргалку

Oрганізаційні причини нещасних випадків

Серед організаційних причин нещасних випадків виділяють такі:

 • незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність системи управління охороною праці;
 • недоліки під час навчання безпечним прийомам праці, зокрема:
 • відсутність або неякісне проведення інструктажу;
 • допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці;
 • неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність;
 • відсутність у посадових інструкціях визначення функціональних обов’язків з питань охорони праці;
 • порушення режиму праці та відпочинку;
 • відсутність або неякісне проведення медичного обстеження (професійного відбору);
 • невикористання засобів індивідуального захисту через незабезпеченість ними;
 • виконання робіт з відключеними, несправними засобами колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення тощо;
 • залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією);
 • порушення технологічного процесу;
 • порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо;
 • порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів;
 • порушення правил безпеки руху (польотів);
 • незастосування засобів індивідуального захисту (за їх наявності);
 • незастосування засобів колективного захисту (за їх наявності);
 • порушення трудової і виробничої дисципліни, зокрема:
 • невиконання посадових обов’язків;
 • невиконання вимог інструкцій з охорони праці;
 • інші.

Психофізіологічні причини нещасних випадків

До психологічних причин належать, зокрема, такі:

 • алкогольне, наркотичне, токсикологічне отруєння;
 • алкогольне, наркотичне, токсикологічне сп'яніння;
 • низька нервово-психічна стійкість;
 • незадовільні фізичні дані або стан здоров’я;
 • незадовільний психологічний клімат у колективі;
 • травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб;
 • особиста необережність потерпілого;
 • інші причини.

logo