Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства

15 вересня 2021
26640
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

У статті ви знайдете бланк та приклад заповнення декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства та дізнаєтеся про порядок подання документа до відповідного дозвільного органу.

Декларація відповідності матеріально-технічної бази. Зразок 2021 

Згідно з вимогами постанови КМУ від 07.12.2016 № 922 «Деякі питання набуття права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності за декларативним принципом» суб’єкт господарювання має право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі подання декларації без отримання документа дозвільного характеру. Винятком є ті види господарської діяльності, що включені до переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства, затвердженого постановою КМУ від 25.08.2010 № 725.

Матеріально-технічна база суб’єкта господарювання — це земельні ділянки, будівлі, приміщення, матеріальні ресурси, засоби виробництва та документи, необхідні для провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства подається:

 • в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг або через інтегровані з ним інформаційні системи відповідних дозвільних органів;
 • у паперовій формі — особисто (через уповноважену особу) або поштою.

Суб’єкт господарювання подає декларацію за своїм місцезнаходженням або у випадках, передбачених законом, — за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням об’єкта.

Порядок подання декларації відповідності матеріально-технічної бази в паперовій формі

Декларація відповідності матеріально-технічної бази в паперовій формі подається за таким порядком:

 • суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа подає декларацію особисто чи надсилає рекомендованим листом у двох примірниках адміністратору або відповідному дозвільному органу.
 • декларація заповнюється державною мовою та підписується керівником або уповноваженою особою суб’єкта господарювання.
 • датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції адміністратором або відповідним дозвільним органом.
 • адміністратор не пізніше наступного робочого дня після надходження декларації передає її до відповідного дозвільного органу.
 • декларація реєструється за допомогою інформаційних систем відповідного дозвільного органу в установлений законом строк.

Потім зареєстровані декларації скануються та скановані їх копії оприлюднюються на офіційному веб-сайті відповідного дозвільного органу протягом наступного робочого дня після реєстрації.

Порядок подання декларації відповідності матеріально-технічної бази в електронній формі

Декларація відповідності матеріально-технічної бази подається в електронній формі до відповідного дозвільного органу суб’єктом господарювання через особистий кабінет за шаблоном, на який накладено електронний цифровий підпис суб’єкта господарювання.

Подання декларації в електронній формі через портал здійснюється у сервісі «Замовити послугу» в такій послідовності:

 1. вибір відповідного центру надання адміністративних послуг або дозвільного органу;
 2. вибір послуги;
 3. заповнення шаблону;
 4. накладення електронного цифрового підпису;
 5. замовлення послуги.

 Декларація має бути заповнена державною мовою.

Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства  Який порядок подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Уповноважена особа відповідного дозвільного органу перевіряє надходження декларацій не рідше 2-ох разів на день (у першій та другій половині робочого дня) та невідкладно реєструє їх в порядку черговості надходження після проведення перевірки:

 • дійсності електронного цифрового підпису, накладеного на декларацію, та чинності відповідного посиленого сертифіката ключа під час накладання електронного цифрового підпису (чинність посиленого сертифіката ключа підтверджується за допомогою позначки часу, отриманої від акредитованого центру сертифікації ключів);
 • підтвердження електронного цифрового підпису суб’єкта господарювання або його уповноваженого представника відповідно до умов, встановлених ст. 3 Законом «Про електронний цифровий підпис»;
 • додавання або логічного поєднання з декларацією в електронній формі позначки часу, сформованої в результаті отримання від акредитованого центру сертифікації ключів послуги фіксування часу.

Підтвердження з посиланням на зареєстровану декларацію надсилається до особистого кабінету суб’єкта господарювання. Реєстр декларацій відповідності матеріально-технічної бази ви можете знайти на офіційних веб-сайтах відповідних дозвільних органів.

Декларації в електронній формі (як і в паперовій) є документами постійного зберігання та зберігаються відповідним дозвільним органом.

Пам’ятайте, суб’єкт господарювання несе відповідальність згідно із законом за подання недостовірної інформації про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Строк дії декларації про відповідність матеріально-технічної бази

Декларація відповідності матеріально технічної бази не має терміну дії, оскільки вона не є дозвільним документом. Зареєстрована декларація свідчить про те, що суб’єкт господарювання набув право здійснювати господарську діяльність.

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Нормативне регулювання

Підприємства виконують роботи підвищеної небезпеки та експлуатують машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки на основі дозволу або декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Який саме документ отримувати, визначають:

Ці переліки затверджені постановою КМУ від 03.02.2021 № 77 (далі — Постанова № 77)

На підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці:

 • виконують роботи підвищеної небезпеки, що зазначені у групі Б додатка 2 до Постанови № 77;
 • експлуатують чи застосовують машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у групі Б переліку, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки затверджений постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 (далі — Порядок № 1107). Остання редакція документа відбулася 10.03.2021.

Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства  Чи втратять чинність декларації, отримані до Постанови № 77

Яку інформацію зазначити в Декларації

У Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці потрібно зазначити:

 • найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), які виконують та/або експлуатують (застосовують) без отримання відповідного дозволу;
 • адресу місцезнаходження роботодавця (об’єкта) або регіону чи області місця виконання робіт/експлуатації, що змінюється;
 • найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дату видачі за наявності (у разі добровільного страхування відповідно до Закону «Про страхування»);
 • номер наказу про проведення аудиту, номер та дату висновку за результатами проведеного аудиту про дотримання вимог законодавства про охорону праці під час виконання заявлених робіт/експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Як подавати декларацію

Згідно з Порядком № 1107 декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці подається не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки відповідно до Закону «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Декларацію подає роботодавець, виробник або постачальник, уповноважена ним особа особисто або поштовим відправленням до територіального органу Держпраці чи адміністратора центру надання адміністративних послуг у паперовій формі або в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему Держпраці.

Територіальний орган Держпраці реєструє декларації на безоплатній основі. Строк реєстрації декларації — протягом п’яти робочих дня після надходження документа. Відмова у реєстрації декларації не допускається.

У разі зміни відомостей або якщо суб’єкт господарювання виявив помилки в поданій декларації, він у порядку, встановленому п. 21 Постанови № 1107, подає оновлену декларацію протягом семи робочих днів із дня настання таких змін або з дня подання декларації в разі виявлення помилки.

Термін дії декларації у законодавстві не встановлений.

Як ідентифікувати та декларувати об’єкти підвищеної небезпеки

logo