text

Активуйте подарунковий доступ >

Служба охорони праці

Інструкція з охорони праці для прибиральниці

 • 29 вересня 2015
 • 448

Перегляньте та скачайте собі Інструкцію з охорони праці для прибиральниці та використовуйте її у роботі на вашому підприємтсві

Скачати Інструкція з охорони праці для прибиральниці

Інструкція з охорони праці для прибиральниці

Приклад Інструкція з охорони праці для прибиральниці

______________________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _________________________

(посада керівника підприємства,

_______________________________

ПІП, підпис)

__________________ № __________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __
для прибиральниці

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для прибиральниці і (далі — Інструкція; код 9132 за Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій») є інструкцією за професією, що встановлює вимоги безпеки під час виконання робіт.

1.2. Інструкцію розроблено на основі Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 № 132, Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, та з урахуванням вимог Правил охорони праці під час збирання, вивезення та знешкодження побутових відходів, затверджених наказом Мінпраці України від 06.10.2000 № 268.

1.3. Прибиральниця службових приміщень (далі — прибиральниця) утримує службові приміщення у належному санітарному стані.

1.4. Робота прибиральниці є одноосібною. Прибирання проводиться згідно з графіком, затвердженим роботодавцем.

1.5. Технологічний процес прибирання включає:

 • підмітання приміщень та коридорів щіткою або віником;
 • миття та дезінфекція підлоги, вікон, дверей, меблів;
 • прибирання та дезінфекція вбиралень із сантехнічним обладнанням (раковини, умивальники, унітази тощо).

Необхідність використання для прибирання пилососа визначається роботодавцем.

1.6. Робота з прибирання службових приміщень не належить до переліку робіт підвищеної небезпеки.

1.7. До виконання обов’язків прибиральниці допускається особа не молодше 18 років, яка не має медичних протипоказань за станом здоров’я до виконуваних видів робіт.

1.8. Основні шкідливі та небезпечні чинники, що діють на прибиральницю:

 • несправність робочого інвентарю, що використовується для прибирання (гострі краї, задирки та шорсткість на поверхнях інструментів для прибирання, обладнання);
 • небезпечні складові елементи сміття (наприклад, скло);
 • електричний струм (за наявності незахищених струмопровідних частин електрообладнання);
 • токсична та подразнююча дія на органи дихання, шкіру та слизові оболонки хімічних речовин, що можуть використовуватися у дезінфекційних засобах;
 • недостатнє освітлення робочої зони;
 • захаращеність робочої зони.

1.9. Під час влаштування на роботу прибиральниця проходить вступний інструктаж з питань охорони праці.

1.10. Прибиральниця проходить інструктаж за цією Інструкцією, інструкціями з електробезпеки, пожежної безпеки та надання першої долікарської допомоги перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносять до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці, де ставлять свої підписи той, хто інструктує, та прибиральниця.

Інструктаж з питань охорони праці з прибиральниці може проводитись в інших випадках, передбачених законодавством про охорону праці.

1.11. Прибиральницю допускають до самостійної роботи без стажування.

1.12. Прибиральницю забезпечують спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту, перелік та строки носіння яких встановлюється трудовим (колективним) договором, а саме: халат бавовняний — 12 місяців; рукавиці комбіновані — 2 місяці; рукавиці гумові — 6 місяців. Спецодяг має бути відповідного розміру і зросту.

1.13. У разі прибирання сантехнічного вузла шляхом поливу з гумового шланга прибиральницю додатково забезпечують гумовими чоботами. Прибиральницю забезпечують миючими або знешкоджуючими засобами (милом, захисною пастою).

1.14. Робочий інвентар прибиральниці: для прибирання службових приміщень — щітка або віник, відро, швабра, ганчірка; для прибирання убиралень — відро, швабра, ганчірка. Робочий інвентар може бути маркованим. У разі миття вікон, розташованих на висоті, прибиральницю забезпечують тримачем з подовженою ручкою.

1.15. Для дезінфекції використовуються дезінфікуючі розчини, що мають відповідний позитивний санітарний висновок МОЗ та інструкцію з їх використання.

1.16. Для дезінфекції можна використовувати хлорне вапно — сухий білий порошок із різким запахом хлору. При температурі понад 150 оС розкладається з вибухом. Під час взаємодії з кислотою виділяється «активний хлор». Хлорне вапно чинить токсичну дію на організм людини. Порошок хлорного вапна і хлор, що виділяється під час розкладання хлорного вапна, сильно подразнюють дихальні шляхи і очі, спричиняють пошкодження зубів, можуть викликати бронхіальну астму, сильно подразнюють шкіру, що може призвести до її атрофії.

Хлорне вапно зберігають у спеціальному ящику з кришкою та відповідним написом. Для миття підлоги використовують 1%-вий розчин хлорного вапна (столова ложка на відро води), для дезінфекції іншого обладнання приміщень — 3%-й розчин хлорного вапна (3 столові ложки на відро води). У сантехнічних вузлах миття підлоги і оброблення сантехнічного обладнання проводять 5-10%-м розчином хлорного вапна.

Для роботи з дезінфікуючими речовинами (хлорним вапном) прибиральницю додатково забезпечують засобами індивідуального захисту: респіратором, захисними окулярами. У кожному сантехнічному вузлі має бути спеціальний резервуар для приготування дезінфікуючого розчину, на якому вказується дата приготування розчину. Готовий розчин придатний протягом 7 діб. Не допускається залишати у приміщеннях без опалення розведене (кашоподібне) хлорне вапно. У зимовий період слід використовувати розчин, що має кімнатну температуру.

1.17. Прибиральницю забезпечують достатньою кількістю витратних матеріалів для прибирання (ганчір’я, мішки для сміття) та дезінфекції, що зберігаються в окремому приміщенні (коморі) разом із робочим інвентарем.

1.18. Прибиральниця повинен:

1.18.1  дотримуватись умов трудового договору, не виконувати прибирання у виробничих приміщеннях (цехах) та поблизу механізмів, що рухаються або обертаються;

1.18.2  не займатися сторонніми справами, не відволікати увагу інших працівників, дбайливо ставитись до майна, що знаходиться у приміщенні, де проводяться роботи;

1.18.3  виконувати лише ту роботу, за якою отримав інструктаж, дотримуватися вимог електробезпеки та пожежної безпеки, встановленого режиму роботи;

1.18.4  користуватися справним робочим інвентарем та передбаченими для прибирання дезінфікуючими засобами;

1.18.5  не захаращувати службові та побутові приміщення, проходи до них;

1.18.6  проводити прибирання при належному освітленні робочої зони;

1.18.7  знати місця утилізації сміття, правила користування засобами первинного пожежогасіння; порядок надання першої (долікарської) допомоги.

1.19. У темний час доби ходити лише по добре освітлених місцях. Бути обережним і уважним під час пересування.

1.20. Трудомісткі вантажно-розвантажувальні роботи мають бути механізовані. Заповнені баки для перенесення сміття або води не мають перевищувати встановлених вагових нормативів. Для жінок маса вантажу, що постійно підіймається та переміщується вручну, не має перевищувати 7 кг, для чоловіків — 30 кг.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Надягти спецодяг (халат) та підготувати робочий інвентар для прибирання.

2.2. Оглянути місце прибирання та перевірити відсутність небезпечних чинників.

2.3. Перевірити освітленість робочої зони, за необхідності увімкнути освітлення приміщення.

2.4. Для підготовки робочого місця та засобів виробництва на початку зміни прибиральниці має бути надано необхідний час.

2.5. У разі виявлення під час огляду службових приміщень будь-яких слідів скоєння злочину (наприклад, крадіжки) інформувати по телефону відповідальну особу роботодавця та вжити заходів щодо збереження слідів злочину і речових доказів. Аналогічно діяти у разі виявлення пошкодження майна або охоронної сигналізації.

2.6. Про всі виявлені несправності інформувати відповідальну особу роботодавця та не приступати до роботи, поки їх не буде усунуто.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Прибирання службових приміщень та інших місць проводити у дні та години згідно з графіком роботи або з дозволу працівника, який працює у цьому приміщенні. Прибирання починати із найбільш забруднених місць.

3.2. Використовувати справний робочий інвентар та передбачені для прибирання дезінфікуючі засоби.

3.3. Сміття та відходи матеріалів виносити з приміщень з використанням суцільних мішків у спеціально відведені для цього місця, не допускати засмічення території підприємства.

3.4. Протирання вікон (скла дверей) та стін проводити одноразово у міру забруднення. Перед початком миття вікон пересвідчитися у міцності та справності віконної рами, відсутності битих шибок. Бите скло негайно прибрати. Вжити заходів щодо недопущення самовільного відчинення вікон. Під час миття вікон, розташованих на висоті, не ставати на підвіконня, а використовувати спеціальний пристрій (тримач з подовженою ручкою).

3.5. Для прибирання пилу (павутиння) зі стелі та стін стояти так, щоб пил та частини штукатурки не падали в обличчя. Заборонено використовувати під час прибирання приставну драбину (стрем’янку) та засоби підмощування.

3.6. Слідкувати за тим, щоб на місці прибирання підлога не була слизька; розлиті на підлогу рідини (воду) одразу зібрати сухою ганчіркою.

3.7. Прибирання сходових маршів виконувати зверху вниз та від краю сходинки до стіни. Відро з водою під час прибирання сходового маршу має стояти на верхніх сходинках перед прибиральницею. Переносити воду для миття підлоги у відрі місткістю не більше 10 л. Відро наповнювати водою не більше як на 3/4 його місткості.

3.8. Під час використання гумового шланга для поливу сантехнічного вузла користуватися гумовими чоботами та рукавицями. Не направляти струмінь води на електротехнічні пристрої та не використовувати великий напір струменя води.

3.9. Прибиральниці забороняється:

3.9.1    перебувати на робочому місці у нетверезому стані, стані наркотичного та токсичного сп’яніння;

3.9.2    курити і використовувати відкритий вогонь усередині будинку, зберігати пожежонебезпечні матеріали та сторонні речі, захаращувати виробничі приміщення;

3.9.3    виносити майно з приміщення, де проводиться прибирання, або користуватися майном у приміщенні з особистою метою;

3.9.4    мити меблі та інший інвентар у приміщенні, користуватись електротехнічними пристроями приміщення (крім, освітлення);

3.9.5    замітати сміття або зливати використану воду в конструктивні прорізи будинкових конструкцій;

3.9.6    класти на електротехнічні пристрої ганчірки та робочий інвентар, витирати вогкою ганчіркою та лити воду на електротехнічні пристрої, торкатися неогороджених струмопровідних частин електрообладнання;

3.9.7    використовувати для миття віконних рам та дверей легкозаймисті та горючі рідини (бензин, гас, ацетон, скипидар тощо);

3.9.8    брати та ущільнювати сміття вручну (навіть у рукавицях) з метою запобігання порізів рук небезпечними складовими сміття (скло, гострі предмети); розводити вогнище для спалювання сміття на території підприємства;

3.9.9    виконувати будь-які роботи з перебуванням на висоті та інші роботи підвищеної небезпеки, а також перебувати у зонах з потенційно небезпечними чинниками (у місцях, де відсутнє огородження або перекриття прорізів отворів підземних інженерних споруд).

3.10. Під час виконання роботи дотримуватися вимог санітарних норм і правил особистої гігієни. Приймати їжу дозволяється у спеціально відведених місцях.

3.11. Про всі виявлені під час роботи несправності інформувати відповідальну особу роботодавця.

4. Вимоги безпеки по закінченні роботи

4.1. Робочий інвентар для прибирання віднести у відведене для зберігання місце (комору). Не залишати у проходах робочий інвентар та зібране сміття.

4.2. Виходячи з приміщень, вимкнути освітлення та зачинити вікна.

4.3. Зняти та очистити спецодяг (халат) та віднести у відведене для зберігання місце (комору). Не зберігати чистий (домашній) та робочий одяг в одній шафі.

4.4. Вимити відкриті частини тіла (руки, обличчя) миючими засобами, на руки нанести знешкоджуючі засоби.

4.5. Для прибирання робочого інвентарю має надаватись у кінці зміни необхідний час.

4.6. Повідомити відповідальну особу роботодавця про всі несправності та дефекти, що мали місце під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Якщо сталася ситуація, що може призвести до аварії або нещасного випадку (руйнування конструктивних елементів будівлі, виток внутрішнього середовища інженерних мереж (газу, води), відсутність електроенергії, освітлення тощо), необхідно інформувати відповідальну особу[1] або працівників підприємства, у приміщенні якого виконується робота (наприклад, охоронника). Якщо виникло коротке замикання електротехнічного пристрою або його загорання, відключити комутаційним апаратом мережу його електроживлення.

5.2. У разі погіршення самопочуття та з будь-яких інших причин, що вимагають припинення роботи, інформувати по телефону відповідальну особу роботодавця та діяти за її вказівками.

5.3. Якщо виникла пожежа (ознаки горіння), вжити заходів щодо гасіння (локалізації) пожежі наявними засобами первинного пожежогасіння та збереження майна у приміщеннях, дотримуючись порядку дій згідно з Інструкцією з пожежної безпеки. Якщо неможливо усунути пожежу власними силами, викликати представників пожежної охорони по телефону (101).

5.4. Викликаючи аварійно-рятувальну службу, назвати адресу будинку, місце виникнення події, обстановку, наявність потерпілих осіб та повідомити своє прізвище.

5.5. Про кожний нещасний випадок інформувати відповідальну особу роботодавця та вжити заходів щодо збереження до прибуття уповноважених представників організації, де проводиться прибирання, обстановки у такому стані, в якому вона була на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників і не призведе до більш важких наслідків), недопущення подібних випадків у ситуації, що склалась.

5.6. При нещасному випадку надати першу допомогу, дотримуючись порядку дій згідно з Інструкцією з надання першої (долікарської) допомоги. За потреби викликати швидку.

__________________________________   _____________         _____________________

(посада керівника підрозділу (організації) — розробника)                       (підпис)                                    (прізвище, ініціали)

Візи:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці підприємства

_____________         _____________________

             (підпис)                                 (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт[2]

_____________         _____________________

             (підпис)                                 (прізвище, ініціали)

 

[1] За потреби у додатку до цієї Інструкції може бути наведено контактні телефони відповідальної особи роботодавця та підприємства, де виконуються роботи, місцевих аварійно-рятувальних служб, найближчих органів охорони громадського порядку, а також межі робочої зони прибирання. — Прим. ред.

[2] У разі потреби інструкцію узгоджують з іншими уповноваженими службами, підрозділами і посадовими особами підприємства, перелік яких визначає служба охорони праці.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх актуальних подій у сфері охорони праці!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
і скачаю все
Зареєструюся