Бланк Акта про нещасний випадок невиробничого характеру

25 січня 2021
49851
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Як правильно скласти Акт про нещасний випадок невиробничого характеру за формою НТ, кому його надіслати та скільки років після закінчення розслідування зберігати? Читайте статтю, щоб не припуститися помилки.

Нормативне регулювання

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру затверджено постановою КМУ від 22.03.2001 № 270 (далі — Порядок № 270). Він визначає механізм розслідування та ведення обліку нещасних випадків невиробничого характеру, які сталися з громадянами України, іноземцями та особами без громадянства на території України.

Нещасні випадки невиробничого характеру — це не пов’язані з виконанням трудових обов’язків травми, зокрема отримані внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень іншою особою, отруєння, самогубства, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, травми, отримані внаслідок стихійного лиха, контакту з тваринами тощо, які призвели до ушкодження здоров’я або смерті потерпілих.

Класифікатор видів подій, причин, обладнання, що призвели до нещасного випадку

Розслідуванню підлягають нещасні випадки, що сталися з потерпілим під час:

 • прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі,що не належить підприємству, установі або організації і не використовувався в інтересах цієї організації;
 • переміщення повітряним, залізничним, морським, внутрішнім водним, автомобільним транспортом, в електротранспорті, метрополітені, на канатній дорозі, фунікулері та на інших видах ТЗ;
 • виконання громадських обов’язків (рятування людей, захист власності, правопорядку тощо, якщо це не входить до службових обов’язків);
 • виконання донорських функцій;
 • участі в громадських акціях (мітингах, демонстраціях, агітаційно-пропагандистській діяльності тощо) та в інших випадках, визначених у Порядку № 270.

Нещасні випадки (за винятком групових), які сталися з працюючими особами, розслідує комісія підприємства, де працює потерпілий.

За результатами розслідування нещасного випадку невиробничого характеру складається Акт за формою НТ (невиробничий травматизм). Затвердити його має керівник органу, який проводив розслідування.

Бланк Акта про нещасний випадок невиробничого характеруНещасний випадок — пов’язаний із виробництвом чи ні: які аргументи розглядає комісія

Акт про нещасний випадок невиробничого характеру

У Порядку № 270 кількість примірників Акта за формою НТ не визначена, тому цей документ щоразу складається у різній кількості, залежно від ситуації.

Кому потрібно надіслати Акт

Примірник Акта розслідування нещасного випадку невиробничого необхідно надіслати:

 • потерпілому або уповноваженій ним особі;
 • райдержадміністрації, на території якої стався нещасний випадок;
 • організації, де працює або навчається потерпілий;
 • організації, яка відповідає за безпеку території чи об’єкта, де стався нещасний випадок.

Бланк акта про нещасний випадок невиробничого характеруЯкщо нещасний випадок був груповий, то Акт НТ мають отримати всі учасники подій.

Копія акта надсилається прокурору, органу досудового розслідування та іншим організаціям на їх запит.

Реєстрація нещасних випадків, за результатами розслідування яких складаються акти за формою НТ, проводиться районними держадміністраціями (виконавчими органами міських, районних у містах рад) та організаціями, які проводили розслідування, у журналі за встановленою формою.

Для складання документа використовуються класифікатори подій, що призвели до нещасного випадку, причин нещасного випадку, місця подій.

Скільки потрібно зберігати Акт

Акт розслідування обставин нещасних випадків невиробничого характеру, складений за результатами розслідування нещасних випадків з особами, які працюють, зберігаються в організації разом з матеріалами розслідування протягом 45 років. Строк зберігання аналогічних документів, які стосуються непрацюючих осіб, становить три роки.

Організація, відповідальна за безпечну життєдіяльність населення на території чи об’єкті, де стався нещасний випадок, повинна вжити заходів, запропонованих комісією, яка проводила розслідування. У термін, зазначений в Акті за формою НТ, керівник організації має повідомити про здійснення цих заходів районну держадміністрацію (виконавчий орган міської, районної у місті ради).

Як заповнити Акт про нещасний випадок невиробничого характеру

Форма Акта про нещасний випадок невиробничого характеру нескладна для заповнення. Однак для зручності скачайте приклад заповнення Акта про нещасний випадок невиробничого характеру, наведений на початку статті.

Акт складається з текстової і кодової частин. Коди потрібно вносити до прямокутників, розташованих із правого боку аркуша.

Кодифікуванню підлягають акти, складені у разі нещасного випадку зі смертельним наслідком.

Пункт

Інформація для заповнення

пункт 2

число, місяць і рік народження, у прямокутнику — вік потерпілого (кількість повних років) на час настання нещасного випадку

пункт 3

стать: 310 — чоловіча, 320 — жіноча

пункт 4

рід занять: 410 — працюючий, 420 — непрацюючий, 430 — дитина дошкільного віку, 440 — учень, 450 — студент

пункт 5

 • дата нещасного випадку: число та місяць зазначаються за їх порядковими номерами, а рік — двома останніми цифрами
 • у другому рядку зазначається час, коли стався нещасний випадок

пункт 6

заповнюється відповідно до Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

пункт 7

заповнюється відповідно до Класифікатора місця подій, зазначеного у додатку 6 до Порядку № 270

пункт 9

заповнюється відповідно до Класифікатора подій, що призвели до нещасного випадку, зазначеного у додатку 4 до Порядку № 270

пункт 10

пункт 11

у разі смерті потерпілого зазначається — 0

пункт 12

перебування потерпілого в стані алкогольного сп’яніння — 121, наркотичного — 122, тверезий — 123 (запис робиться на підставі висновку, що складається лікарем, який проводив огляд потерпілого)

пункт 15

заповнюється відповідно до загального міжгалузевого класифікатора «Система позначення органів державного управління» (СПОДУ) або загального міжгалузевого класифікатора «Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України» (ЄДРПОУ)

logo