Атестація робочих місць за умовами праці: важливі нюанси, які потрібно знати роботодавцеві

7 травня 2020
18771
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Необхідність проведення атестації робочих місць за умовами праці на підприємстві зумовлена наявністю виробництва, що є потенційним джерелом шкідливих і небезпечних факторів, які можуть заподіяти шкоду здоров’ю працівників. Який алгоритм проведення атестації робочих місць за умовами праці та які етапи атестації — розповідаємо у статті.

наказ про проведення атестації робочих місць за умовами праці

Як скласти перелік робочих місць що підлягають атестації

Визначення необхідності проведення атестації робочих місць за умовами праці

Атестацію робочих місць за умовами праці (далі — атестація) проводять, щоб врегулювати відносини між роботодавцем і працівниками щодо реалізації їхніх прав на здорові та безпечні умови праці, пільги й компенсації за роботу із шкідливими умовами праці. Те, як проводити атестацію на підприємстві, визначає Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці (затверджений постановою КМУ від 01.08.1992 № 442; далі — Порядок № 442).

Насамперед потрібно з’ясувати, чи є підстави, щоб проводити атестацію. Для цього підприємство досліджує:

 • норми охорони та гігієни праці щодо свого виробництва;
 • Списки № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах;
 • Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці;
 • Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня.

Наказ щодо проведення атестації робочих місць у 2020 році

Для організації і проведення атестації керівник підприємства повинен видати наказ, у якому:

 • визначає мету й завдання атестації;
 • затверджує склад, голову й секретаря постійно діючої атестаційної комісії, визначає її повноваження, за потреби — склад цехових (структурних) атестаційних комісій;
 • установлює терміни і графіки підготовчих робіт у структурних підрозділах підприємства;
 • визначає лабораторію для гігієнічних досліджень;
 • визначає проектні, науково-дослідні установи для науково-технічного оцінювання умов праці й участі в розробленні заходів для усунення шкідливих виробничих факторів.

Комісія та строки проведення атестації робочих місць

У наказі про проведення атестації затверджують склад атестаційної комісії (голова, секретар, члени комісії) та визначають їхні повноваження. До складу комісії для проведення атестації робочих місць включається уповноважений представник виборного органу первинної профспілкової організації, а в разі відсутності профспілкової організації – уповноважена найманими працівниками особа. Головою комісії зазвичай призначають головного інженера підприємства, заступника директора з виробництва або директора технічного.

Атестацію робочих місць за умовами праці проводять з такою періодичністю:

 • Чергову атестацію проводять на підприємстві не рідше ніж раз на п’ять років.

 • Позачергову атестацію — коли докорінно змінилися умови й характер праці з ініціативи роботодавця, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу, органів Держпраці.

Строк проведення атестації відраховують від дати, коли завершили попередню атестацію, — з дати, коли видали наказ про результати атестації. А датою початку чергової атестації є дата, коли роботодавець видав наказ про затвердження складу атестаційної комісії та голова комісії склав графік проведення атестації.

Графік проведення атестації робочих місць, зазвичай, додають до наказу про проведення атестації або затверджують окремим наказом по підприємству. Графік проведення атестації у структурних підрозділах оформлюють як додаток до наказу.

Результати проведення атестації робочих місць

На завершальному етапі атестації робочих місць за умовами праці не лише видають наказ по підприємству про підсумки атестації, а й здійснюють інші важливі кроки.

10 важливих кроків на завершальному етапі атестації

Ви маєте пам’ятати, що основна мета атестації полягає в регулюванні відносин між власником або уповноваженим органом i працівником у сфері реалізації прав на:

 • здорові й безпечні умови праці;
 • пільгове пенсійне забезпечення;
 • пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

За результатами атестації визначаються заходи щодо поліпшення умов і безпеки праці. Тож важливо, щоб атестацію провели якісно й об’єктивно, адже від її результатів залежить соціальний захист і здоров’я працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці.

Строки зберігання документації

Після завершення атестації на підприємстві потрібно встановити порядок збереження матеріалів атестації, призначити відповідальних осіб за ведення справи «Документи з атестації робочих місць за умовами праці».

Перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників зберігається протягом 50 років.

Зверніть увагу!

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць покладається на керівника підприємства чи організації.

Відповідальність за непроведення атестації

Якщо атестацію не провели, але підприємство витрачає кошти на виплату компенсацій і надання пільг працівникам, під час перевірки можуть постати питання щодо правомірності таких виплат. І навпаки, якщо підприємство не надає працівникам належні пільги та компенсації, ті можуть звернутися до суду і вимагати відшкодувати їм матеріальні та моральні збитки. У такому разі непроведення атестації не тільки не врятує роботодавця від відповідальності, але й стане доказом його провини.

Згідно зі статтею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми їх власності та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності накладається штраф від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Атестація робочих місць за умовами праці: важливі нюанси, які потрібно знати роботодавцевіДетальніше про відповідальність за непроведення атестації читайте в статті: Чим загрожує непроведення атестації робочих місць за умовами праці

logo