Право на пільгову пенсію за Списком № 2 фельдшера-лаборанта

27 березня 2014
1205
Середній бал: 5 із 5

Чи має право на пільгову пенсію за Списком № 2 фельдшер-лаборант клініко-діагностичної лабораторії та медичний лаборант мікробіологічної лабораторії з діагностики туберкульозу протитуберкульозного диспансеру, які частину робочого дня безпосередньо обслуговують хворих, а іншу частину робочого часу виконують клінічні дослідження інфікованого -біологічного матеріалу, адже це робота із шкідливими умовами

Відповідно до пункту 2 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-ІV (далі — Закон № 1058) пенсії застрахованим особам, які працювали або працюють на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 та за результатами атестації робочих місць, призначаються за нормами цього Закону в разі досягнення пенсійного віку та наявності трудового стажу, передбаченого Законом України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-ХІІ (далі — Закон № 1788).

До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди пенсійне забезпечення цих осіб здійснюється за нормами Закону № 1058 при досягненні пенсійного віку та наявності трудового стажу, передбачених Законом № 1788, із збереженням діючого порядку їх фінансування.

Згідно зі статтею 13 Закону № 1788 право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими, із шкідливими і важкими умовами  праці, за Списками № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць.

Тобто підставою для призначення такої пенсії є наявність професії та виробництва у відповідному Списку та підтвердження шкідливих умов праці за результатами атестації робочих місць протягом повного робочого дня, встановленого для конкретного виробництва. Відсутність хоча б однієї з цих умов не дає права працівникові на пенсію за віком на пільгових умовах.

Позицією 24в розділу ХХІV «Охорона здоров’я та соціальна допомога» Списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких пов-ний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 № 36, передбачені молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині, які безпосередньо обслуговують хворих у туберкульозних та інфекційних закладах, відділеннях, кабінетах.

Отже, право на пенсію за віком на пільгових умовах можуть мати лише зазначені у Списку працівники, які протягом повного робочого дня (80% робочого часу) зайняті безпосереднім обслуговуванням хворих, що має бути підтверджено за результатами атестації робочих місць.

Мінпраці разом з МОЗ розглянули питання, пов’язані зі встановленням права на пенсію за віком на пільгових умовах за розділом ХХІV Списку № 2 і визначають, що безпосереднє обслуговування хворих  — це робота, виконання якої здійснюється в умовах контакту медичного працівника і пацієнта: виконання діагностичних і лікувальних процедур, забір безпосередньо у хворих матеріалу для обстеження, заходів по догляду за хворими, створювання відповідного лікувально-оздоровчого режиму. До цих робіт може бути віднесено проведення масажу, ін’єкцій, процедур, маніпуляцій, годування хворих, їх транспортування, санітарну обробку хворих, санітарно-гігієнічну обробку ванн, миття посуду, інструментарію, прибирання палат і допоміжних приміщень у відділеннях тощо.

Згідно з кваліфікаційними вимогами, визначеними у Випуску 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.02 № 117, фельдшер-лаборант проводить лабораторні дослідження, аналіз та діагностику їх результатів, готує необхідні матеріали, апаратуру та інструментарій для роботи, забезпечує санітарно-протиепідемічний режим в лабораторії, проводить дезінфекцію, стерилізацію, знезараження інфікованого матеріалу, веде медичну документацію; лаборант медичний виготовляє реактиви, розчини, дезінфікуючі засоби, бере матеріал для лабораторних досліджень, проводить основні види досліджень з використанням сучасної лабораторної апаратури і інструментарію, забезпечує протиепідемічний режим в лабораторії, знешкоджує відпрацьований матеріал, миє лабораторний посуд, проводить його стерилізацію, веде медичну документацію.

Оскільки фельдшер-лаборант і лаборант лабораторії протитуберкульозного диспансеру не зайняті протягом повного робочого дня безпосереднім обслуговуванням хворих (забором безпосередньо у хворих матеріалу для обстеження), тому застосувати під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах позицію 24в розділу ХХІV Списку № 2 неможливо.

Крім того, не можна при визначенні права зазначених у запитанні працівників на пільгову пенсію застосувати позицію 33-1б розділу ХХХІІІ «Загальні професії (у всіх галузях господарства)» Списку № 2, якою передбачені працівники, які виконують роботи з мікроорганізмами 1-2 груп небезпеки, оскільки згідно з Класифікацією патогенних для людини мікроорганізмів (додаток 5.1 (обов’язковий) до Державних санітарних правил ДСП 9.9.5.035-99 «Безпека роботи з мікроорганізмами І-ІІ груп патогенності») бактерії туберкульозу належать до 3 групи небезпеки.

Отже, працівники, про яких йдеться у запитанні, права на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 2 не мають.

Водночас повідомляємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років» від 04.11.1993 № 909 зазначені працівники мають право на пенсію за вислугу років за наявності спеціального стажу роботи не менш як 25 років.

logo