Види інструкцій з охорони праці

18 вересня 2020
26945
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Інструкція є нормативним актом, який містить обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією. У статті розповімо, які бувають види інструкцій з охорони праці та яких вимог потрібно дотримуватися при їх розробці.

Нормативне регулювання

У Положенні про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 (далі – Положення № 9), вказано, що інструкція є нормативним актом, який містить обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства і будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням роботодавця виконуються ці роботи, трудові чи службові обов’язки.

Інструкції з ОП розробляються:

  • на основі нормативно-правових актів з охорони праці;
  • технологічної документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва;
  • вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств — виготовлювачів устаткування, що використовується на конкретному підприємстві.

Відповідальність за створення безпечних умов праці працівників лежить на роботодавці. Саме тому, потрібно пам’ятати, що інструкції з охорони праці — не формальні документи задля «галочки», а запорука створення на підприємстві таких умов праці.

Класифікація інструкцій з охорони праці на підприємстві

Інструкції можуть розроблятися як за професіями, так і за видами робіт. 

Інструкція з охорони праці за професією містить обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці за певною професією, а інструкція з ОП під час виконання робіт встановлює вимоги безпечного виконання працівником певного виду робіт.

Як свідчить практика, на деяких підприємствах «забувають» розробляти інструкції саме за видами виконуваних робіт, однак це є порушенням чинного законодавства.

Для нових виробництв, що вводяться в дію вперше, допускається розроблення тимчасових інструкцій, що мають відповідати вимогам Положення № 9. Вимоги тимчасової інструкції повинні забезпечувати безпечне здійснення технологічних процесів (робіт) і безпечну експлуатацію обладнання.

Тимчасові інструкції також можуть розроблятися як за професіями, так і за видами робіт. Вони вводяться в дію на строк до прийняття нововведених виробництв в експлуатацію.

Примірники інструкцій видаються працівникам безпосередніми керівниками робіт під час проведення первинного інструктажу в порядку, встановленому роботодавцем, або розміщуються на їх робочих місцях.

У кожного керівника структурного підрозділу (служби) підприємства має бути у наявності комплект примірників інструкцій, необхідних для працівників усіх професій і для всіх видів робіт підрозділу (служби), а також перелік цих інструкцій, затверджений роботодавцем.

Види інструкцій з охорони праці
Леонід Шевчуквикладач охорони праці навчально-курсового комбінату «Професіонал-Фаст»
Чи потрібно розміщувати інструкції на робочих місцях

Форма титульного аркуша інструкції з охорони праці, що діє на підприємстві

Форма титульного аркуша інструкції з охорони праці, що діє на підприємстві

Форма першої сторінки інструкції з охорони праці, що діє на підприємстві

Форма першої сторінки інструкції з охорони праці, що діє на підприємстві

Форма останньої сторінки інструкції з охорони праці, що діє на підприємстві

Форма останньої сторінки інструкції з охорони праці, що діє на підприємстві

Коли переглядати інструкцію

Загальні вимоги до інструкцій з ОП

Інструкції, що діють на підприємстві, належать до нормативних актів про охорону праці, чинних у межах конкретного підприємства.

Вони затверджуються роботодавцем і є обов’язковими для дотримання працівниками відповідних професій або при виконанні відповідних робіт на цьому підприємстві.

Інструкції повинні відповідати:

  • чинному законодавству України;
  • вимогам державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці: правил, норм, стандартів, інших нормативних і організаційно-методичних документів про охорону праці, на основі яких вони розробляються.

Інструкції повинні містити тільки ті вимоги щодо охорони праці, дотримання яких обов’язкове самими працівниками.

Зверніть увагу!

  • Постійний контроль за додержанням працівниками вимог інструкцій покладається на роботодавця.
  • Громадський контроль за додержанням всіма працівниками вимог інструкцій здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених і професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників.

Організація вивчення інструкцій працівниками забезпечується роботодавцем відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Порушення працівником цих вимог повинно розглядатися як порушення трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосовано стягнення згідно з чинним законодавством.

logo