Скачайте План комплексних перевірок 2019

Служба охорони праці

Молоко або інші рівноцінні харчові продукти за роботу із шкідливими умовами праці

 • 28 березня 2014
 • 4623

На роботах, пов’язаних з виробництвом або застосуванням хімічних речовин, для підвищення опору організму несприятливим факторам виробничого середовища законодавством передбачено безплатне надання працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, молока або інших рівноцінних харчових продуктів. Дізнайтеся, як визначається право на таку пільгу та який порядок і норми видачі молока

Відповідно до статті 166 Кодексу законів про працю України (КЗпП) та статті 7 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-ХІІ (далі — Закон про охорону праці) молоко або інші рівноцінні харчові продукти у порядку, визначеному законодавством, видаються безплатно за встановленими нормами працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці.

Молоко видається працівникам з метою зміцнення здоров’я і попередження професійних захворювань. Вживання молока сприяє підвищенню опору організму працівника дії токсичних речовин та фізичних факторів, які викликають порушення функції печінки, білкового і мінерального обміну, подразнення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів. Молоко нормалізує обмінні процеси і функції організму і сприяє більш швидкому відновленню нормальної діяльності всіх систем життєзабезпечення людини.

Норми і порядок видачі молока встановлено постановою Держкомпраці СРСР, Президіуму ВЦРПС «Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці» від 16.12.1987 № 731/П-13 (далі — Постанова № 731; Порядок № 731), яка діє на території України у порядку, встановленому постановою Верховної Ради України від 12.09.1991 № 1545-ХІІ, у частині, що не суперечить Конституції та законам України.

Згідно з цим Порядком рішення щодо безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів працівникам визначається на підставі Переліку хімічних речовин, під час роботи з якими в профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, затвердженому Міністерством охорони здоров’я СРСР від 04.11.1987 № 4430-87 (далі — Перелік хімічних речовин).

Підприємства самостійно вирішують питання щодо безплатної видачі молока або рівноцінних харчових продуктів на підставі зазначених вище нормативних документів.

Визначення права на безплатне отримання молока або інших рівноцінних харчових продуктів

Молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами безплатно забезпечують працівників будь-якої професійної діяльності, яка передбачає контакт працівника із речовинами, зазначеними у Переліку хімічних речовин, у т. ч. при їх виробництві, зберіганні, застосуванні, транспортуванні, експлуатації, ремонті та чищенні технологічного устаткування, тари, засобів захисту та інших виробничих процесах.

Однак скористатися цим правом працівник може лише за умови віднесення його роботи до категорії зі шкідливими умовами праці. З прийняттям постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 01.08.1992 № 442 (далі — Постанова № 442) в Україні врегульовано відносини між власником або уповноваженим ним органом і працівниками щодо реалізації прав на пільги і компенсації за роботу із шкідливими умовами праці. Тому право працівників на безплатне отримання молока або інших рівноцінних харчових продуктів визначається не лише на підставі Переліку хімічних речовин, а й за результатами атестації робочих місць за умовами праці відповідно до пункту 2 Постанови № 442 та з додержанням інших вимог та умов, установлених Постановою № 731.

Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища мають бути проведені санітарними лабораторіями підприємств і організацій, атестованими органами Держспоживстандарту і МОЗ, за списками, що узгоджуються з органами Державної експертизи умов праці, а також на договірній основі лабораторіями територіальних санітарно-епідеміологічних станцій.

Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2001 № 528, визначено, що шкідливі умови праці характеризуються наявністю шкідливих виробничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити несприятливий вплив на організм працівника та/або його потомство. Умови і характер праці, при яких рівень шкідливих виробничих факторів не перевищує гігієнічних нормативів, вважаються допустимими.

Пільги і компенсації, що передбачені законодавством за роботу із шкідливими умовами праці, за роботу з допустимими умовами праці не надаються.

Приклад

Маляр у своїй роботі постійно застосовує хімічні речовини, однак атестація його робочого місця не проведена. Тож, незважаючи на те, що маляр у своїй роботі застосовує хімічні речовини, однак без результатів атестації робочих місць за умовами праці не можливо встановити, чи є на його робочому місці перевищення граничнодопустимих рівнів хімічних речовин, передбачених Переліком хімічних речовин.

Слід розрізняти поняття «рекомендується вживати молоко» працівникам, які застосовують або виробляють хімічні речовини, зазначені у Переліку хімічних речовин, і поняття «безплатно надається» у порядку, визначеному законодавством.

Оскільки під час роботи з хімічними речовинами, передбаченими Переліком хімічних речовин, у профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, тому при допустимих умовах праці незалежно від концентрації шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої:

 • працівник може за свої кошти забезпечувати себе молоком;
 • роботодавець може за свої кошти відповідно до частини третьої статті 7 Закону про охорону праці додатково встановлювати за колективним договором (угодою, трудовим договором) працівникові пільги і компенсації, не передбачені законодавством (у т. ч. безплатну видачу молока або інших рівноцінних харчових продуктів).

Молоко або інші рівноцінні харчові продукти відповідно до Порядку № 731, видаються у дні фактичної зайнятості працівника на роботах, пов’язаних з виробництвом або застосуванням хімічних речовин, передбачених Переліком хімічних речовин.

Приклад

Чи повинно підприємство забезпечувати молоком працівників, зайнятих роботою за комп’ютерами (ПК)? Оскільки робота з ПК не передбачає застосування хімічних речовин, молоко або інші рівноцінні харчові продукти відповідним працівникам, які застосовують у роботі ПК, не надаються.

Видача молока за шкідливі умови праці

На підставі атестації робочих місць за умовами праці атестаційна комісія підприємства за погодженням з профспілковим комітетом складає перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги та компенсації, у т. ч. на безплатне надання молока або інших рівноцінних харчових продуктів. Це може бути і окремий перелік, за яким працівників забезпечують молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами.

Зверніть увагу!

Надання працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, спеціального харчування, молока чи рівноцінних харчових продуктів, а також газованої солоної води включено до пункту 6 Переліку заходів і засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 994.

Норми видачі молока

Молоко видається працівникам по 0,5 літра за зміну незалежно від її тривалості у дні фактичної зайнятості працівника на роботах, пов’язаних з виробництвом або застосуванням хімічних речовин, передбачених Переліком хімічних речовин.

Не допускається оплата молока грошима, заміна його іншими продуктами харчування, крім рівноцінних. Згідно з Переліком хімічних речовин до рівноцінних молоку харчових продуктів належать кефір, кисляк, мацоні тощо.

Заміна молока іншими харчовими продуктами

Питання заміни молока іншими харчовими продуктами розглядалось Головним санітарно-епідеміологічним управлінням Міністерства охорони здоров’я України. Так, врахувавши висновки Інституту харчування АМН СРСР від 03.06.1991 № 72-550 та НДІ гігієни харчування АМН України від 13.05.1992 № 183, управління у роз’ясненні «Про допустиму заміну молока іншими продуктами харчування» від 15.05.1992 № 5.08.10/182 дозволило заміну молока лише за умови повної відсутності його у торговельній мережі іншими продуктами тваринного походження, а саме:

0,5 л молока відповідає:

 • кисломолочні продукти (кефір, кисле молоко, мацоні тощо) — 500 г;
 • сир — 100 г;
 • сир твердий 24% жирності — 60 г;
 • молоко сухе — 55 г;
 • молоко згущене стерилізоване без цукру — 200 г;
 • яловичина ІІ категорії (сира) — 90 г;
 • риба нежирна (сира) — 90 г;
 • яйце куряче — 2 шт.

Заміна молока сметаною не допускається, оскільки в ній містяться здебільшого жири, надлишкове вживання яких підсилює небезпечний вплив на організм шкідливих виробничих факторів (лист МОЗ СРСР від 06.01.1989 № 14-4/644-19).

Соки також не можуть бути використані для заміни молока, оскільки особлива роль у процесі знешкодження отрути в організмі людини відведена амінокислотам білків тваринного походження (лист МОЗ СРСР від 25.06.1991 № 143-11/10-17). Отже, не кожний «корисний» продукт може бути замінником молока.

Вимоги до пунктів видачі молока

Видача і вживання молока має здійснюватися у буфетах, їдальнях або спеціально обладнаних приміщеннях відповідно до санітарно-гігієнічних вимог. Облаштування, устаткування і утримання молокороздавальних пунктів, порядок приймання і зберігання молока, режим миття посуду, тари, рук працівників, видачі молока тощо мають відповідати чинним в Україні Санітарним правилам для молокороздавальних пунктів на промислових підприємствах, затвердженим Головним державним санітарним лікарем СРСР від 17.12.1979 № 2112-79.

У разі відсутності на підприємстві об’єкта харчування при організації видачі молока виникають певні проблеми. Адже для видачі молока на підприємстві потрібно організувати доставку молока на підприємство, пункт збереження і видачі молока тощо.

Особливі вимоги — ізоляція молокороздавальних пунктів від виробничих цехів та заборона на розташування їх у підвалах. Підходять світлі, сухі та добре опалювані приміщення, до яких відведено водопровід, каналізацію та витяжну вентиляцію. Із спеціального обладнання можна виділити холодильні установки, пастеризатори, ванни для миття посуду, умивальники.

Молоко видають працівникам вже розфасованим у пляшки або пакети. Якщо це неможливо, воно має бути прокип’ячене або пастеризоване. Суворо заборонено видавати молоко у власний посуд працівника, а також авансом за одну чи декілька змін наперед або за попередні зміни, відпускати його додому, заміняти іншими продуктами харчування (крім рівноцінних) чи товарами.

У разі відсутності на підприємстві приміщень, що відповідають зазначеним санітарно-гігієнічним нормам, видача молока можлива у відповідних приміщеннях інших підприємств за укладеними договорами з дотриманням вимог зазначених вище нормативних актів.

Аналогічно здійснюється видача молока працівникам, відрядженим до іншого підприємства і зайнятим на ньому на роботах із шкідливими умовами праці.

Видача молока при роз’їзному характері роботи

У разі роз’їзного характеру роботи працівникові виплачується грошова компенсація на придбання молока або рівноцінних йому харчових продуктів на умовах, передбачених колективним договором (ст. 7 Закону про охорону праці).

Порядок виплати грошової компенсації у разі роз’їзного характеру роботи зазначеними вище нормативними документами не визначений, тому підприємства можуть вирішувати ці питання самостійно, оскільки пунктом 1 Порядку № 731 встановлено, що підприємства самостійно вирішують усі питання, пов’язані з безплатною видачею молока або інших рівноцінних харчових продуктів.

Документальне оформлення видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів

Законодавством не передбачено первинних документів з обліку видачі молока, тому підприємства розробляють їх самостійно. Крім переліку робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на безплатне надання молока або інших рівноцінних харчових продуктів за результатами атестації робочих місць за умовами праці, на підприємстві має бути складено низку документів.

Керівник підприємства видає наказ (розпорядження), яким затверджує заходи щодо організації безплатної видачі молока працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, та відповідальних осіб.

Як варіант, відповідальна особа, призначена наказом (розпорядженням) керівника підприємства, щомісяця у встановлений термін готує рознарядку, тобто розрахунок потреби у талонах на молоко працівникам відповідно до графіка роботи підприємства. Рознарядку затверджує керівник підприємства.

Форми талона для видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, нормативними документами не передбачено. Тож підприємство може виготовляти такі талони самостійно з дотриманням основних вимог: це має бути документ із зазначенням певної кількості молока або інших рівноцінних харчових продуктів, він має бути разовий та містити дату отримання, підпис відповідальних осіб та печатку підприємства.

На деяких підприємствах працівникам видають книжку відривних талонів на місяць. У цьому разі на підприємстві заповнюють журнал обліку книжок, у якому відповідальна особа фіксує факт видачі книжки талонів під підпис.

Невикористані талони відповідальна особа додає до звіту і здає у бухгалтерію.

Відомість на видачу молока може складатися щоденно. Ця відомість може слугувати первинним документом для оформлення бухгалтерських записів щодо витрат на молоко.

У будь-якому разі підприємства можуть самостійно вирішувати питання щодо документального оформлення видачі молока.

Підстави для припинення видачі молока

Керівники підприємств мають ефективно вживати заходів щодо ліквідації шкідливих виробничих факторів (хімічних речовин) на робочих місцях, на яких встановлена видача молока, та приведення умов праці у відповідність до санітарно-гігієнічних норм і правил.

У разі забезпечення нормальних умов праці, адміністрація підприємства та профспілковий комітет за погодженням з радою трудового колективу підприємства (об’єднання) приймають рішення щодо припинення видачі молока (п. 3 Постанови № 731).

Молоко за роботу з іншими речовинами і сполуками, визначені Переліком хімічних речовин

Згідно з Переліком хімічних речовин молоко або інші рівноцінні харчові продукти видають також працівникам, зайнятим на роботах із застосуванням радіоактивних речовин у відкритому вигляді (роботи 1-го та 2-го класів).

Для працівників, які контактують із свинцем або речовинами, що містять його, замість молока видають безкоштовно продукти, що містять 8-10 грамів пектину (киселі, мармелад, концентрат пектину з чаєм або фруктові соки).

Працівникам, які під час роботи контактують з неорганічними сполуками свинцю, необхідно додатково до молока видавати 2 грами пектину у вигляді збагачених ним консервованих рослинних харчових продуктів, фруктових соків, напоїв (фактичний вміст пектину зазначається заводом-виготовлювачем). Допускається заміна цих продуктів натуральними фруктовими соками з м’якоттю у кількості 250 × 300 мг. При постійному контакті з неорганічними сполуками свинцю рекомендується замість молока протягом робочого дня вживати кисломолочні продукти.

Видача цих продуктів має бути організована до початку роботи.

При роботі у виробництві та переробці антибіотиків замість свіжого молока слід видавати кисломолочні продукти або виготовлений на основі цільного молока колібактерин.

Заміна молока

іншими продуктами тваринного походження допускається лише за умови повної відсутності його у торговельній мережі (за висновками Інституту харчування АМН СРСР від 03.06.1991 № 72-550 та НДІ гігієни харчування АМН України від 13.05.1992)

Молоко або інші рівноцінні харчові продукти не видається

працівникам, які отримують безплатно лікувально-профілактичне харчування у зв’язку з особливо шкідливими умовами праці

НОРМАТИВНА БАЗА

 • Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 (із змінами та доповненнями)
 • Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-ХІІ (із змінами та доповненнями)
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 01.08.1992 № 442
 • Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2001 № 528
 • Постанова Держкомпраці СРСР, Президіуму ВЦРПС «Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці» від 16.12.1987 № 731/П-13
 • Перелік хімічних речовин, під час роботи з якими в профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, затверджений Міністерством охорони здоров’я СРСР 04.11.1987 № 4430-87
Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх актуальних подій у сфері охорони праці!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
і скачаю все
Зареєструюся
Приєднуйтеся до закритого Клубу спеціалістів з охорони праці!

Пройдіть швидку реєстрацію і отримайте доступ до:

• професійних матеріалів сайту

• шпаргалок для безпомилкової роботи

• вебінарів та презентацій від найкращих експертів з охорони праці

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І продовжити читання
Зареєструватися

Скачайте План роботи інженера з охорони праці

Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

План роботи інженера з охорони праці

 Скачати