Гігієнічна класифікація умов праці

1 жовтня 2020
10306
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Чим оптимальні умови праці відрізняються від допустимих? У чому різниця між шкідливими та небезпечними умовами праці? Детальніше про гігієнічну класифікацію умов праці — у статті.

Гігієнічна класифікація умов праці

Умови праці розподіляють на чотири класи відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених наказом МОЗ від 08.04.2014 № 248.

Розглянемо, як відрізняються класи за показниками шкідливості.

I клас умов праці

Оптимальні умови праці — це умови, за яких зберігається здоров’я працівників та створюються передумови для підтримання високого рівня їх працездатності.

Оптимальні гігієнічні норми виробничих факторів встановлені для мікроклімату та показників важкості трудової діяльності. Для інших факторів за оптимальні умовно приймаються такі умови праці, за яких несприятливі фактори виробничого середовища не перевищують рівня, прийнятого за безпечний для населення.

Як скласти санітарно-гігієнічну характеристику умов праці

II клас умов праці

Допустимі умови праці — це умови, що характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених гігієнічних нормативів (а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку наступної зміни) та не повинні чинити несприятливого впливу на стан здоров’я працівників та їх нащадків в найближчому і віддаленому періодах.

III клас умов праці

Шкідливі умови праці — це умови, що характеризуються такими рівнями шкідливих виробничих факторів, які перевищують гігієнічні нормативи та здатні чинити несприятливий вплив на організм працівника та/або його нащадків.

За рівнем перевищення гігієнічних нормативів та вираженості можливих змін в організмі працівників 3 клас умов праці поділяється на:

1 ступінь (3.1). Умови праці, при яких встановлюються рівні шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу, які викликають функціональні зміни, що виходять за межі фізіологічних коливань та збільшують ризик погіршення здоров’я, у тому числі й виникнення професійних захворювань;

2 ступінь (3.2). Характеризуються такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні викликати стійкі функціональні порушення, призводять у більшості випадків до зростання виробничо обумовленої захворюваності та появи окремих випадків професійних захворювань, що виникають після тривалої експозиції;

3 ступінь (3.3). Характеризуються рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які призводять до зростання хронічної захворюваності та розвитку профзахворювань;

4 ступінь (3.4). В цьому випадку встановлюються шкідливі фактори виробничого середовища і трудового процесу, які здатні призводити до значного зростання хронічної патології та рівнів захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, а також до розвитку тяжких форм профзахворювань.

IV клас умов праці

Небезпечні умови праці —  це умови, що характеризуються такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, вплив яких протягом робочої зміни (або її частини) створює загрозу для життя, високий ризик виникнення гострих професійних уражень.

logo