-

Організація робіт з охорони праці

22 січня 2013
194
Середній бал: 5 із 5

У кожній компаній, в якій працює понад 50 осіб, обов’язково має бути створений відділ охорони праці або за розпорядженням директора призначено уповноважену особу з охорони праці, яка має відповідати вимогам щодо кваліфікації та практичного досвіду роботи в цій галузі. Детальніге про організацію робіт з охорони праці на підприємстві дізнайтеся зі статті.

Організація робіт з охорони праці на підприємстві

На посаду уповноваженої особи з охорони праці, як правило, призначають інженера з охорони праці або спеціаліста, який має профільну освіту та стаж роботи на посаді техніка першої категорії не менше трьох років. Перед початком роботи уповноважена особа зобов’язана пройти навчання з безпеки праці та атестацію знань.

Якщо загальна чисельність робітників в компанії не перевищує 50 осіб, то доцільність формування відділу охорони праці або введення посади уповноваженої особи з охорони праці визначається роботодавцем на його власний розсуд з урахуванням специфіки діяльності компанії. Крім того, для виконання завдань в сфері охорони праці дозволяється залучати сторонніх спеціалістів, які надають послуги із забезпечення охорони праці на умовах цивільно-правового договору (підряд).

На великих підприємствах, що здійснюють виробничу діяльність, з чисельністю понад 100 робітників, а також в компаніях з особливо небезпечними умовами праці рекомендується створювати кабінет охорони праці; в компаніях з чисельністю до 100 співробітників і в структурних підрозділах компанії можна створювати так звані куточки охорони праці.

Відділ охорони праці

Відділ охорони праці підпорядковується напряму керівництву компанії або заступникам директора. Зазвичай, відділ охорони праці організовують у формі самостійного відокремленого підрозділу.

Основні завдання відділу охорони праці:

  • забезпечення виконання співробітниками та адміністрацією компанії правил та стандартів охорони праці;
  • здійснення постійного нагляду за дотриманням співробітниками законів та інших регуляторних актів про охорону праці, колективної угоди, трудових договорів, інших локальних нормативних актів компанії (положень, інструкцій, регламентів роботи тощо);
  • розробка програм превентивних робіт з профілактики промислового травматизму, професійних захворювань, а також складання плану послідовних заходів для поліпшення умов праці;
  • надання консультацій та складання звітів для керівництва компанії та всіх інших робітників з питань дотримання безпеки праці;
  • аналіз і запровадження в компанії міжнародного досвіду з охорони праці, поширення знань стосовно безпеки праці.

Комісія з охорони праці

Для координації комплексних дій роботодавця та співробітників, направлених на дотримання правил охорони праці, в компанії можуть створюватись комісії з охорони праці. Комісія є складовою частиною системи управління охороною праці компанії, а також однією з форм участі співробітників в управлінні компанією в галузі охорони праці. Діяльність комісії побудована на принципах соціального партнерства та рівності прав учасників трудового процесу.

Комісія з охорони праці створюються за ініціативою співробітників або їх представницького органу. Представники трудового колективу висуваються в комісію, як правило, з числа уповноважених осіб з охорони праці професійної спілки.

Члени комісії виконують свої обов'язки на громадських засадах, без звільнення від основної професії, якщо інший порядок їх роботи не визначений в колективній угоді.

Основні завдання комісії:

  • розробка плану сумісних дій сторін щодо забезпечення вимог охорони праці;
  • профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань;
  • ініціювання проведення регулярних перевірок стану умов і охорони праці на робочих місцях;
  • подання роботодавцю пропозицій та рекомендації щодо рішення проблем охорони праці на основі проведеного аналізу стану умов і охорони праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності;
  • інформування співробітників про стан умов праці на робочих місцях, наявні ризики ушкодження здоров'я та про належні їм компенсації за роботу у шкідливих і небезпечних умовах праці.

Організація робіт з охорони праці Дізнайтеся, які бувають експертизи, пов’язані з безпекою праці, та коли їх проводять

З метою ефективної реалізації вищевказаних завдань члени комісії проходять спеціальний навчальний курс в галузі охорони праці не рідше одного разу на три роки. Фінансування такого курсу організовується роботодавцем сумісно із Фондом соціального страхування.

logo