Замовляйте онлайн або телефонуйте безплатно 0 800 212 312

Активуйте подарунковий доступ ▶ ▷

Довідник спеціаліста з охорони праці

Організація охорони праці на підприємстві

2 жовтня 2019
11633
Середній бал: 4.83 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Організація охорони праці на підприємстві – це цілісна система прав, обов’язків та повноважень суб’єктів виробничого процесу, процедур, направлених на дотримання безпечного рівня виробництва, правил та нормативних вимог, які регулюють питання найманої праці. У статті детально розповідаємо, що таке охорона праці на підприємстві і як правильно її організувати.

Алгоритм впровадження СУОП на підприємстві

алгоритм впровадження СУОП

Охорона праці на підприємстві. Обов’язки роботодавця

Охорона праці на підприємстві передбачає створення належних і безпечних умов праці. Основний обов’язок щодо забезпечення таких умов покладається на роботодавця. Завдання роботодавця також полягає у забезпеченні дотримання прав робітників, передбачених в нормативних та регуляторних актах з охорони праці.

Для досягнення такого завдання роботодавець виконує, зокрема, такі функції:

 • формує відповідні відділи і призначає уповноважених осіб для нагляду за дотриманням вимог охорони праці, затверджує внутрішні правила, технологічні карти та стандарти;
 • затверджує колективну угоду та вживає комплексні заходи для підтримання і підвищення рівня охорони праці;
 • розробляє програму оптимізації виробництва, впроваджує новітні технології та наукові досягнення;
 • відповідає за належний стан промислових будівель, приміщень, виробничого обладнання та машин;
 • вживає невідкладних заходів для допомоги постраждалим, організовує виплату компенсації таким особам;
 • ініціює проведення неупередженого та об’єктивного розслідування нещасних випадків, вивчає причини, що призвели до аварії та затверджує перелік профілактичних заходів, спрямованих на усунення ризиків виникнення аналогічних причин в подальшому;
 • несе персональну відповідальність за рівень охорони праці і порушення іншими особами її вимог;
 • здійснює нагляд за додержанням робітниками технологічних процесів, установлених правил поведінки та режиму роботи.

Перевірте свої знання з охорони праці

Oбов’язки робітників

Робітник повинен:

 • враховувати власну безпеку, а також безпеку сторонніх людей при виконанні робіт чи під час перебування на території компанії;
 • користуватися інструментами колективного та індивідуального захисту;
 • дотримуватись законних розпоряджень та приписів свого керівника, роботодавця в сфері охорони праці;
 • проходити періодичні медичні огляди, навчальні курси, інструктажі, атестацію знань з безпеки праці.

Відділ охорони праці на підприємстві

Створення окремого відділу охорони праці в компанії є обов’язковим, якщо кількість штату становить 50 і більше осіб. Для менших підприємств дозволяється передати функції відділу охорони праці до уповноважених осіб або сторонніх спеціалістів.

Відділ охорони праці є підзвітним адміністрації компанії.

У рамках покладеної на них компетенції представники відділу мають право:

 • видавати накази щодо усунення допущених недоліків, отримувати від відповідальних осіб відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці;
 • відсторонювати від роботи працівників, які не пройшли лікарського обстеження, навчання, інструктажу, атестації знань і не мають допуску до відповідних робіт;
 • при наявності загроз для життя і безпеки робітників – призупиняти виробничий процес;
 • ініціювати питання притягнення винних осіб до відповідальності.

Додатково, з метою забезпечення рівної участі робітників в складанні комфортних та безпечних умов праці за рішенням колективу може скликатись комісія з питань охорони праці. Висновки такої комісії носять рекомендаційний характер.

У деяких випадках фахівця з охорони праці можуть притягти до адміністративної та кримінальної відповідальності. Як свідчить судова практика, найчастіше причиною стає невиконання приписів органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

Організація охорони праці Детальніше про відповідальність читайте в статті: Адміністративна та кримінальна відповідальність фахівця з охорони праці: судова практика 

Медичні огляди співробітників

Роботодавець зобов’язаний за власний кошт організувати проведення первинного (під час прийняття на роботу) і регулярних (протягом трудової діяльності) лікарських обстежень співробітників, залучених до важких та небезпечних робіт. Для проходження обстеження співробітники направляються до профільних установ охорони здоров’я.

Навчальні курси з охорони праці

Під час першого вступу до роботи і протягом трудових відносин робітники повинні проходити навчально-методичні інструктажі з питань охорони праці.

Співробітники, що виконують особливо небезпечну роботу, щорічно проходять спеціалізоване навчання і атестацію теоретичних знань та навичок.

Посадові особи та керівники повинні проходити навчання та атестацію знань один раз на три роки.

Приймати до роботи осіб які не завершили навчання, не дозволяється. При незадовільних результатах, вони повинні протягом 30 днів прослухати додатковий курс і знову скласти атестацію знань.

Фінансування охорони праці

Охорона праці на підприємстві не може належним чином забезпечуватися без належного рівня фінансування. Відповідальною особою за формування матеріального і грошового забезпечення охорони праці є роботодавець.

Для юридичних осіб або підприємців, які використовують найману працю, внески на охорону праці мають становити щонайменше 0,5 % від фонду оплати праці за минулий рік.

У бюджетних установах розмір фінансування на охорону праці визначається у колективній угоді з урахуванням особливості діяльності установи.

Безпека праці при виконанні робіт підвищеної небезпеки

Для реалізації робіт підвищеної небезпеки та використання небезпечних машин чи обладнання компанія повинна одержати відповідний дозвіл з боку державних органів. Держпраці безкоштовно видає роботодавцям необхідні дозволи після проходження ними експертної оцінки стану охорони праці та безпеки виробництва. Аналіз умов праці та експертизу виробничого циклу здійснюють незалежні профільні центри. 

Строк дії дозволу становить:

 • на виконання робіт або на експлуатацію небезпечного обладнання — п’ять років (з можливістю пролонгації);
 • на застосування машин і небезпечного обладнання — безстроково.

Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки видаватимуть по-новому

Уповноважений орган відмовляє в оформленні дозволу у разі:

 • подання заявником неповного пакету документів або подання неправильно оформлених документів;
 • подання неправдивої інформації або неактуального експертного висновку;
 • встановлення невідповідності об’єкта регуляторним вимогам та нормативам з охорони праці.

Доступ до інформації про рівень охорони праці

Адміністрація компанії повинна повідомляти співробітників та Фонд соціального страхування України про рівень охорони праці, обставини аварій, нещасних подій і професійних захворювань, а також про вжиті заходи.

Робітники повинні мати вільний доступ до матеріалів, які містять результати перевірки робочих місць, план превентивних заходів, висновки розслідування, обліку та аналізу нещасних подій і професійних захворювань.

Державні органи повинні інформувати суспільство про елементи політичного напряму з охорони праці, наявні загальні, галузеві чи територіальні програми захисту прав робітників, про рівень і причини аварійності, травматизму і професійних захворювань, про рішення, спрямовані на покращення рівня безпеки праці.

logo
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!

А також шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень
 

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися і скачати
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!

А також шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень
 

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися і скачати
×
Стаття для професіонала!

Підтвердіть, будь ласка, свій статус професіонала, пройшовши швидку реєстрацію. Після цього Вам будуть доступні:

• професійні матеріали сайту;

• шпаргалки для безпомилкової роботи;

• вебінари та презентації від найкращих експертів з охорони праці.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися

Скачайте План роботи інженера з охорони праці

Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

План роботи інженера з охорони праці

 Скачати