Телефонуйте 0 800 212 312, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Скачайте новий Покажчик НПАОП 2019 ▶ ▷

Служба охорони праці

Види вогнегасників

 • 12 жовтня 2016
 • 13258

Вогнегасник – доступний та зручний інструмент боротьби з вогнем і гасіння локальних пожеж. Зі статті ви довідаєтеся про види вогнегасників та їх застосування, про типи вогнегасників, а також дізнаєтеся, яка є класифікація вогнегасників.

Виды огнетушителей

Класифікація вогнегасників

 1. За мобільністю та масою вогнегасники можуть бути:
 • переносними (вага яких не перевищує 20 кг);
 • пересувними (вага яких становить не менше 20 кг, але і не більш 270 кг). Цей вид вогнегасників, як правило, облаштований ємністю для заливу протипожежної рідини, змонтованою безпосередньо на візку.
 1. За способам подачі струменя розрізняють:

 • компактні струмені;
 • розпилені струмені (середній діаметр однієї краплі є більшим за 100 мкм);
 • дрібнодисперсні розпилені струмені (середній діаметр однієї краплі – до 100 мкм).

Типи вогнегасників Дізнайтеся, як застосовувати вогнегасники на відкритому повітрі, як правильно їх експлуатувати при гасінні легкозаймистих і горючих рідин, під час гасіння газів, при гасінні електроустаткування, котре перебуває під напругою.

Принцип практично будь-якого сучасного вогнегасника базується на зберіганні вогнегасної речовини під високим тиском з можливістю його подальшого транспортування і викорстання в осередку загоряння. Головною особливістю вогнегасників є вогнегасний склад, від якого і залежить вся подальша характеристика вогнегасника.

  Зазвичай вогнегасники мають однотипну конструкцію, відмінності можуть бути тільки в запірно-пусковому механізмі, конструкції розтруба і наявності або відсутності додаткового балона зі стисненим повітрям у корпусі.

  Конструкція вогнегасника

  Виды огнетушителей

  1. сталевий балон із зарядом порошку;
  2. запірно-пусковий механізм пістолетного типу;
  3. сифонна трубка;
  4. розтруб;
  5. рукоятка для перенесення;
  6. запобіжне кільце.

  1. За категорією протипожежної речовини вогнегасники поділяються на:

  • водні;
  • пінні, які розрізняються за характеристиками пінного потоку і можуть бути обладнані генераторами піни малої або середньої кратності;
  • порошкові;
  • газові;
  • комбіновані.

  Технічне обслуговування вогнегасників Господарські будівлі опинилися на прицілі у нових правил пожежної безпеки. Дізнайтеся, які саме зміни передбачили законодавці.

  1. За формою вивільнення протипожежної речовини:
  • закачні;
  • пристрої з балоном стисненого чи зрідженого газу.

  1. Залежно від величини робочого тиску використовують:
  • вогнегасники малого тиску (робочий тиск до 2,5 МПа за температури навколишнього середовища (20 ± 2) °С);
  • вогнегасники високого тиску (робочий тиск вище 2,5 МПа за тієї ж температури).

  Окрім зазначеного, вогнегасники також поділяють на такі, що можуть бути перезаряджені або відремонтовані, та одноразові – тобто, такі, що не підлягають перезарядженню.

  Види вогнегасніків за вогнегасною речовиною

  Ефективність протипожежної речовини визначається такими факторами як вплив на сповільнення горіння, охолодження вогню, ізолювання пожежі, а також змочувальними та піноутворювальними властивостями. Критичне значення має електропровідність протипожежної речовини, при ліквідації пожежі під електричним струмом.

  Виды огнетушителей

  Маркування вогнегасників Ознайомтеся з Порядком організації експлуатації та обслуговування наявних засобів протипожежного захисту

  Порошкові вогнегасники

  Через високу здатність уповільнення горіння протипожежні порошки на сьогоднішній день визначаються одними з найефективніших інструментів ліквідації пожеж ступеня В і С, коли достатньо припинити зовнішнє горіння.

  Порошки на основі фосфорноамонійних солей використовуються також при боротьбі з пожежами ступеня А за допомогою формування на поверхні розжарених матеріалів однорідної захисної плівки з розтоплених фосфатів.

  Для ліквідації пожеж ступеня D за допомогою спеціальних порошків необхідно обмежити доступ повітря до горючої речовини. Через невелику електропровідність протипожежні порошки є поширеним інструментом для ліквідації горіння обладнання під напругою електроструму. 

  Водяні вогнегасники та рідинні вогнегасники

  Воду у форматі компактного або розпиленого струменя використовують при ліквідації пожеж ступеня А, а в тонкорозпиленому стані – також при пожежах ступеня В. Припинення горіння досягається переважно завдяки охолодження температури речей та приміщень. Допомагає гасінню утворення водяної пари, яка діє в якості газової протипожежної речовини – інертного розріджувача горючих газів і повітря.

  Маркування вогнегасників Яким має бути порядок дій у разі виникнення пожежі

  Для поліпшення функціональності води можливо використовувати різні добавки або суміші активних речовин, що сприяють легкому розповсюдженню речовини в зоні пожежі.

  Недоліком водних речовин є те, що в будь-якому вигляді, крім тонко розпиленого, вони не можуть застосовуватись для ліквідації возгорання електричного обладнання.

  Газові вогнегасники

  Газоподібні речовини застосовують для ліквідації зовнішнього полум’я. За характером гасіння вони поділяються на інертні розріджувачі та інгібітори горіння. Гасіння інертними розріджувачами відбувається внаслідок розведення газового середовища і зменшення в ньому концентрації окисника, а гасіння інгібіторами горіння – за хімічними реакціями.

  Вимоги до розміщення вогнегасників Чи правомірно інженеру з охорони праці суміщати посаду інженера з пожежної безпеки, на якого покладено виконання обов’язків цивільного захисту? Відповідь дають експерти.

  Деякі газові речовини у рідкому або зрідженому стані (наприклад, діоксид вуглецю – СО2) мають супровідну заморожувальну дію, а тому можуть застосовуватись також при ліквідації пожеж по поверхні твердих матеріалів. Під час викидання зрідженого СО2 утворюється двошаровий струмінь, який складається з газу та переохолоджених твердих часток ("снігу"). Проте, звертаємо увагу, що вуглекислотні вогнегасники не придатні для гасіння пожеж класу А.

  Газові речовини не містять залишків і не призводять до забруднення приміщення, в якій трапилася пожежа. Тому, незважаючи на доволі високу вартість таких речовин, їх доцільно використовувати при ліквідації пожежі в офісах, банківських установах, архівах музеїв, бібліотек тощо. Всі газові речовини придатні для гасіння електрообладнання. 

  Маркування вогнегасників Дізнайтесь також про нові Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників

  Показники якості вогнегасників

  Показники якості та види випробувань 

    

  Приймаль-ні випробу-вання 

  Приймаль-но-здаваль-ні випробу-вання 

  Періодичні випробу-вання 

  Випробу-вання на надійність 

  Сертифіка-ційні вип-робування 

  Показники призначення   

  1. Вид вогнегасної речовини 

    

  2. Місткість корпусу (посудини) 

    

    

  3. Габаритні розміри 

    

    

  4. Маса вогнегасної речовини 

    

  5. Вогнегасна здатність щодо гасіння модельного вогнища пожежі 

    

    

  6. Тривалість приведення вогнегасника до дії 

    

  7. Маса вогнегасника повна 

    

  8. Діапазон температур експлуатації 

    

    

    

  9. Робочий тиск у корпусі (посудині) вогнегасника 

    

    

  10. Забезпечення припинення подавання вогнегасної речовини 

    

    

    

  11. Довжина струменя вогне-гасної речовини мінімальна 

    

  12. Тривалість подавання вог-негасної речовини мінімальна 

    

  13. Кратність піни (тільки для водопінних вогнегасників) 

    

    

  14. Маса залишку вогнегасної речовини у вогнегаснику після повного спрацювання (крім газових вогнегасників) 

    

    

    

    

    

  15. Визначення електропровід-ності струменя вогнегасної речовини у процесі його вики-дання з вогнегасника (для вогнегасників, призначених для гасіння електрообладнань-ня під напругою) 

    

    

  Показники надійності 

  16. Ймовірність безвідмовного спрацювання після одного року експлуатації 

    

    

    

  17. Призначений строк служби 

    

    

    

  Показники стійкості до зовнішнього впливу та життєздатності 

  18. Тепло холодостійкість 

    

    

  19. Стійкість до удару падаючим вантажем 

    

    

    

  20. Випробування на стійкість до впливу транспортного трясіння 

    

    

    

  21. Випробування на струшування 

    

    

    

    

  22. Випробування на стійкість до впливу вібраційних навантажень 

    

    

    

  23. Випробування на вологостійкість (зовнішня корозійна стійкість) 

    

    

    

    

  24. Випробування вогнегасників на корозійну стійкість (внутрішня) 

    

    

    

  Конструктивні показники 

  25. Герметичність запірно-пускового пристрою вогнегасника у зборі 

    

    

  26. Герметичність рукавів (для рукавів з запірним пристроєм на кінці) 

    

    

  27. Гідравлічні випробування корпусів вогнегасників: 

    

    

    

    

    

  - випробувальним тиском; 

    

  - тиском, що циклічно змінюється; 

    

    

  - на розрив; 

    

    

  - на стискування (крім вуглекислотних) 

    

    

    

  28. Контроль тиску спрацювання запобіжних пристроїв 

    

  Ергономічні показники 

  29. Зусилля розблокування та приведення вогнегасника до дії 

    

    

  Маркування вогнегасників Спеціалісту з охорони праці також важливо знати Правила пожежної безпеки в Україні

  Як використовувати вогнегасник

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх актуальних подій у сфері охорони праці!

  Освітні заходи
  Освітні заходи
  Перевірте свої знання та здобудьте нові
  Взяти участь
  Інтернет-магазин
  Інтернет-магазин
  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
  Ми в соцмережах
  Знову це надокучливе спливаюче вікно!

  Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

  Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень.

  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Я тут вперше
  АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
  Зареєструватися
  Приєднуйтеся до закритого Клубу спеціалістів з охорони праці!

  Пройдіть швидку реєстрацію і отримайте доступ до:

  • професійних матеріалів сайту

  • шпаргалок для безпомилкової роботи

  • вебінарів та презентацій від найкращих експертів з охорони праці

  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Я тут вперше
  АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
  Зареєструватися

  Скачайте План роботи інженера з охорони праці

  Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

  План роботи інженера з охорони праці

   Скачати