-

Аварія на виробництві

15 червня 2020
13507
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Аварія на підприємстві: порядок дій при виникненні аварії, процедура розслідування аварії, утворення комісії з розслідування, строки розслідування аварій та інша важлива інформація.

Скачайте приклад наказу про своєчасне повідомлення про аварійні ситуації

наказ про своєчасне повідомлення про аварійну ситуацію

Аварія на виробництві

Будь-яке підприємство у своїй діяльності може зазнати збоїв, катастроф та аварій, спричинених найрізноманітнішими обставинами, як то вплив техногенних, природних явищ або людського фактору. Серйозні аварії, які трапляються на виробництві, потребують ретельного аналізу та розслідування з боку контролюючих державних органів.

Нормативне регулювання

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 17.04.2019 № 337 (далі — Порядок № 337)

Загальні засади розслідування аварій

Розслідування аварій має бути ініційовано при настанні:

 • аварії першої категорії, яка відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями (далі — Порядок № 368), затвердженого постановою КМУ від 24.03.2004 № 368, належить до надзвичайної ситуації державного рівня;
 • аварії другої категорії, яка відповідно до Порядку належить до надзвичайних ситуацій регіонального або місцевого рівнів;
 • аварії, яка не належить до аварії першої чи другої категорій і відповідно до Порядку належить до надзвичайної ситуації об’єктового рівня, що створила чи могла створити загрозу життю та здоров’ю працівників або населення, внаслідок якої зруйновано або порушено роботу машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, на які необхідно отримувати відповідний дозвіл (або подавати декларацію).

Зверніть увагу!

Не належать до аварій, що мають категорію:

 • порушення технологічних процесів, роботи обладнання;
 • короткочасна зупинка виробництва (інші аналогічні локальні порушення у роботі майстерень, дільниць і окремих об’єктів);
 • завалення опор та обрив проводів ліній електропередачі тощо.

Зазначені випадки розслідуються підприємством у загальному порядку без залучення посадових осіб територіальних органів Держпраці.

Порядок дій при виникненні аварій

З метою вжиття своєчасних та ефективних заходів реагування на надзвичайну ситуацію потрібно дотримуватись такої послідовності дій:

 • працівники аби інші особи, які стали свідками аварії, зобов’язані проінформувати начальника робіт або іншу посадову особу підприємства про настання надзвичайної події;
 • після отримання повідомлення про надзвичайну подію начальник робіт інформує про неї керівника компанії;
 • роботодавець або особа, яка керує виробництвом під час зміни, зобов’язані діяти згідно з планом локалізації та ліквідації аварій, зокрема вжити невідкладних заходів для порятунку потерпілих, надати їм домедичну допомогу, обмежити зону аварії та зберегти до прибуття комісії з розслідування аварії обстановку на місці події.

Цивільний захист на підприємстві під час надзвичайної ситуації

Процедура розслідування аварій

Розслідування аварії, під час якої не сталося нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь), проводиться комісіями, які утворюються та очолюються представниками:

 • у разі настання аварії першої категорії — центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить підприємство, чи місцевою держадміністрацією (якщо такий орган відсутній);
 • у разі настання аварії другої категорії — органом управління чи наглядовою радою підприємства або місцевою держадміністрацією (за відсутності такого органу);
 • у разі настання аварії, яка не належить до аварії першої чи другої категорій, а також випадків порушення технологічних процесів — роботодавця.

Комісія з розслідування аварії

У Порядку № 337 визначено обов’язки комісії з розслідування аварій. Зокрема, вона:

 • визначає масштаб аварії;
 • визначає необхідність утворення експертної комісії, яка встановлює обставини та причини аварії, фактори, що призвели до аварії, розробляє план заходів щодо запобігання виникненню подібних аварій та у разі потреби готує пропозиції стосовно коригування нормативної та проектної документації;
 • встановлює факти порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, встановлює осіб, дії або бездіяльність яких призвели до виникнення аварії, розробляє план заходів щодо ліквідації її наслідків і запобігання подібним аваріям;
 • надає інформацію про відповідність встановленим вимогам нехарчової продукції, під час використання якої сталася аварія або використання якої могло спричинити аварію.

До складу комісій з розслідування аварій, під час яких не сталося нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань, входять представники ДСНС і Держпраці (за згодою).

Строки розслідування аварій

Комісія з розслідування аварії зобов’язана протягом 20 робочих днів провести розслідування обставин і причин аварії та скласти акт за формою Н-1.

Залежно від масштабу аварії у разі потреби зазначений строк може бути продовжений органом, що утворив комісію з розслідування аварії, з метою проведення додаткових досліджень або експертизи.

Друкування, тиражування та оформлення в необхідній кількості матеріалів розслідування аварії здійснює підприємство, де сталася аварія, та у п’ятиденний строк після завершення розслідування надсилає їх органам, представники яких брали участь у розслідуванні; територіальному органові Національної поліції, до підслідності якого віднесено досудове розслідування аварії, та територіальному органові Держпраці.

У разі розслідування аварії, що не призвела до нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань, примірник акта за формою Н-1 зберігається на підприємстві до завершення вжиття заходів, визначених комісією з розслідування аварії, але не менше ніж два роки.

За результатами розслідування аварії та на підставі висновків відповідної комісії роботодавець зобов’язаний проаналізувати причини виникнення аварії, розробити та наказом затвердити план заходів щодо запобігання виникненню подібних аварій у зазначений в акті спеціального розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання, аварії строк та згідно із законодавством притягнути до відповідальності працівників за порушення вимог законодавства про охорону праці.

logo