Телефонуйте 0 800 212 312, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Скачайте новий Покажчик НПАОП 2019 ▶ ▷

Служба охорони праці

Посадова інструкція інженера з охорони праці

 • 16 березня 2017
 • 5509

Посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права і відповідальність інженера з охорони праці підприємства.

Дійсна посадова інструкція встановлює вимоги до кваліфікації, обсягів знань, обов’язків, взаємовідносин, прав та відповідальності інженера з охорони праці (далі – ОП) підприємства.

Посадова інструкція розроблена у відповідності до вимог:

 • Закону України «Про охорону праці»;
 • Класифікатора професій ДК 003-2005;
 • Типового положення про службу охорони праці.

Скачати Посадова інструкція інженера з охорони праці

Посадова інструкція інженера з охорони праці

Загальні положення

1.1. На посаду інженера призначається особа з вищою освітою та стажем роботи на посаді інженера з охорони праці не менше 3-х років.

1.2. Інженер ОП призначається на посаду та звільняється з неї наказом керівника підприємства.

1.3. Перед допуском до самостійної роботи інженер з ОП повинен пройти:

1.4. У своїй роботі провідний інженер керується:

 • Законодавством України з питань ОП;
 • розпорядними документами підприємства;
 • нормативами, правилами та стандартами в області ОП, які діють в частині виконання правил та норм ОП, пожежної безпеки;
 • наказами та розпорядженнями підприємства;
 • розпорядженнями, наказами керівника підприємства, дійсною посадовою інструкцією.
 • Положенням про службу ОП підприємства.

Завдання та обов’язки

2.1. Інженер з охорони праці:

2.2. Здійснює контроль за додержанням у підрозділах підприємства актів законодавства з охорони праці, наданням за умовами праці працівникам встановлених нормативно-правовими актами пільг і компенсацій.

2.3. Вивчає умови праці на робочих місцях, готує і вносить пропозиції щодо розроблення і впровадження більш досконалих огороджувальних конструкцій та запобіжних і блокувальних пристроїв, інших засобів захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

2.4. Бере участь у проведенні обстежень технічного стану будівель, споруд, устаткування, машин і механізмів, ефективності роботи вентиляційних систем, стану санітарно-технічних приміщень та пристроїв, засобів захисту працівників, визначенні їх відповідності вимогам актів з охорони праці. У разі виявлення порушень, які створюють загрозу життю і здоров’ю працівників, чи можуть призвести до аварії, вживає заходів щодо припинення експлуатації машин, устаткування та виконання робіт.  

2.5. Разом з працівниками інших підрозділів підприємства проводить роботу з атестації та сертифікації робочих місць і виробничого устаткування на відповідність вимогам норм з охорони праці.

Посадова інструкція інженера з охорони праціДізнайтеся, з чого розпочати атестацію робочих місць за умовами праці

2.6. Бере участь у розробленні заходів щодо запобігання професійним захворюванням і нещасним випадкам на виробництві, поліпшення умов праці і доведення їх до вимог законодавства з охорони праці, а також надає організаційну допомогу з виконання розроблених заходів.

2.7. Контролює вчасність проведення відповідними службами необхідних випробувань і технічних оглядів стану устаткування, машин і механізмів, дотримання графіків проведення вимірів параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів, виконання приписів органів державного нагляду і контролю з охорони праці в процесі виробництва, а також у проектах будівництва (реконструкції) виробничих об’єктів.   

2.8. Бере участь у розгляді питань щодо відшкодування власником (роботодавцем) шкоди, заподіяної працівникові внаслідок каліцтва, професійного захворювання або іншого пошкодження здоров’я, пов’язаного з виконанням ним трудових обов’язків.

2.9. Надає підрозділам підприємства методичну допомогу:

 • у складанні переліку професій і посад  працівників, які повинні проходити обов’язковий медичний огляд, а також переліків професій, посад, відповідно до яких згідно з законодавством працівникам надаються компенсації та пільги за важкі, шкідливі або небезпечні умови праці;
 • у розробленні (перегляді) інструкцій, системи стандартів безпеки праці, а також документів з організації навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці. 

2.10. Бере участь у проведенні вступних інструктажів з охорони праці при прийомі працівників на роботу, а також з тими, що прибувають у відрядження та з учнями і студентами, які направляються на підприємство для проходження виробничого навчання або на практику.

2.11. Бере участь у складанні відповідних розділів проекту колективного договору, у розслідуванні випадків виробничого травматизму, професійних і виробничо-обумовлених захворювань, вивчає їх причини, аналізує ефективність впроваджуваних заходів щодо їх запобігання.

2.11. Здійснює контроль за організацією зберігання, видання, прання, хімічного чищення, ремонту спеціального одягу і взуття, інших засобів індивідуального захисту, а також за станом запобіжних пристосувань і захисних пристроїв.  

2.13. Складає звітну документацію з охорони праці за встановленими формами та у відповідні терміни.

Права

3.1. Інженер з охорони праці має право:

3.2. Знайомитись з проектами документів на підприємстві, що стосуються його діяльності.

3.3. Вносити на розгляд начальника служби охорони праці підприємства пропозиції щодо вдосконалення стану роботи, пов’язаної з виконанням покладених на нього обов’язків. При виявленні порушень законодавства з охорони праці робити зауваження працівникам підприємства та вживати інших заходів щодо усунення виявлених недоліків.

3.4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням начальника служби охорони праці у керівників структурних підрозділів і фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків.

3.5. Залучати у встановленому порядку фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.

3.6. Вимагати від керівництва підприємства сприяння в роботі при виконанні своїх посадових обов’язків.

Відповідальність

4.1. Інженер з охорони праці несе відповідальність в межах, визначених чинним законодавством України:

4.2. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією.

4.3. За правопорушення, скоєні ним в процесі здійснення виробничої діяльності.

4.4. За завдання матеріальної шкоди підприємству.

Повинен знати та керуватись

5.1. Інженер з охорони праці повинен знати:

5.2. Закон України «Про охорону праці», постанови, розпорядження, накази, правила, стандарти, положення з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту і охорони навколишнього середовища та інші чинні нормативно-правові акти з цих питань.

5.3. Основні технологічні процеси виробництва продукції на підприємстві (надання послуг).

5.4. Організацію роботи з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту, методи вивчення умов праці на робочих місцях.

5.5. Систему стандартів безпеки праці.

5.6. Психофізіологічні вимоги до працівників, виходячи з категорії важкості робіт, обмеження застосування праці жінок, підлітків, працівників, переведених на легку роботу.

5.7. Особливості експлуатації устаткування, яке застосовується на підприємстві, правила і засоби контролю відповідності технічного стану устаткування вимогам безпечного ведення робіт.

5.8. Передовий досвід організації робіт з питань охорони праці, методи і форми пропагування такого досвіду.

5.9. Порядок і строки складання звітних документів про виконання заходів з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

5.10. Основи економіки, організації праці, виробництва і управління, а також основи трудового законодавства.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх актуальних подій у сфері охорони праці!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
і скачаю все
Зареєструюся
Приєднуйтеся до закритого Клубу спеціалістів з охорони праці!

Пройдіть швидку реєстрацію і отримайте доступ до:

• професійних матеріалів сайту

• шпаргалок для безпомилкової роботи

• вебінарів та презентацій від найкращих експертів з охорони праці

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І продовжити читання
Зареєструватися

Скачайте План роботи інженера з охорони праці

Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

План роботи інженера з охорони праці

 Скачати