text
Служба охорони праці

Посадова інструкція інженера з охорони праці

 • 16 березня 2017
 • 4669

Посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права і відповідальність інженера з охорони праці підприємства.

Дійсна посадова інструкція встановлює вимоги до кваліфікації, обсягів знань, обов’язків, взаємовідносин, прав та відповідальності інженера з охорони праці (далі – ОП) підприємства.

Посадова інструкція розроблена у відповідності до вимог:

 • Закону України «Про охорону праці»;
 • Класифікатора професій ДК 003-2005;
 • Типового положення про службу охорони праці.

Скачати Посадова інструкція інженера з охорони праці

Посадова інструкція інженера з охорони праці

Загальні положення

1.1. На посаду інженера призначається особа з вищою освітою та стажем роботи на посаді інженера з охорони праці не менше 3-х років.

1.2. Інженер ОП призначається на посаду та звільняється з неї наказом керівника підприємства.

1.3. Перед допуском до самостійної роботи інженер з ОП повинен пройти:

1.4. У своїй роботі провідний інженер керується:

 • Законодавством України з питань ОП;
 • розпорядними документами підприємства;
 • нормативами, правилами та стандартами в області ОП, які діють в частині виконання правил та норм ОП, пожежної безпеки;
 • наказами та розпорядженнями підприємства;
 • розпорядженнями, наказами керівника підприємства, дійсною посадовою інструкцією.
 • Положенням про службу ОП підприємства.

Завдання та обов’язки

2.1. Інженер з охорони праці:

2.2. Здійснює контроль за додержанням у підрозділах підприємства актів законодавства з охорони праці, наданням за умовами праці працівникам встановлених нормативно-правовими актами пільг і компенсацій.

2.3. Вивчає умови праці на робочих місцях, готує і вносить пропозиції щодо розроблення і впровадження більш досконалих огороджувальних конструкцій та запобіжних і блокувальних пристроїв, інших засобів захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

2.4. Бере участь у проведенні обстежень технічного стану будівель, споруд, устаткування, машин і механізмів, ефективності роботи вентиляційних систем, стану санітарно-технічних приміщень та пристроїв, засобів захисту працівників, визначенні їх відповідності вимогам актів з охорони праці. У разі виявлення порушень, які створюють загрозу життю і здоров’ю працівників, чи можуть призвести до аварії, вживає заходів щодо припинення експлуатації машин, устаткування та виконання робіт.  

2.5. Разом з працівниками інших підрозділів підприємства проводить роботу з атестації та сертифікації робочих місць і виробничого устаткування на відповідність вимогам норм з охорони праці.

Посадова інструкція інженера з охорони праціДізнайтеся, з чого розпочати атестацію робочих місць за умовами праці

2.6. Бере участь у розробленні заходів щодо запобігання професійним захворюванням і нещасним випадкам на виробництві, поліпшення умов праці і доведення їх до вимог законодавства з охорони праці, а також надає організаційну допомогу з виконання розроблених заходів.

2.7. Контролює вчасність проведення відповідними службами необхідних випробувань і технічних оглядів стану устаткування, машин і механізмів, дотримання графіків проведення вимірів параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів, виконання приписів органів державного нагляду і контролю з охорони праці в процесі виробництва, а також у проектах будівництва (реконструкції) виробничих об’єктів.   

2.8. Бере участь у розгляді питань щодо відшкодування власником (роботодавцем) шкоди, заподіяної працівникові внаслідок каліцтва, професійного захворювання або іншого пошкодження здоров’я, пов’язаного з виконанням ним трудових обов’язків.

2.9. Надає підрозділам підприємства методичну допомогу:

 • у складанні переліку професій і посад  працівників, які повинні проходити обов’язковий медичний огляд, а також переліків професій, посад, відповідно до яких згідно з законодавством працівникам надаються компенсації та пільги за важкі, шкідливі або небезпечні умови праці;
 • у розробленні (перегляді) інструкцій, системи стандартів безпеки праці, а також документів з організації навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці. 

2.10. Бере участь у проведенні вступних інструктажів з охорони праці при прийомі працівників на роботу, а також з тими, що прибувають у відрядження та з учнями і студентами, які направляються на підприємство для проходження виробничого навчання або на практику.

2.11. Бере участь у складанні відповідних розділів проекту колективного договору, у розслідуванні випадків виробничого травматизму, професійних і виробничо-обумовлених захворювань, вивчає їх причини, аналізує ефективність впроваджуваних заходів щодо їх запобігання.

2.11. Здійснює контроль за організацією зберігання, видання, прання, хімічного чищення, ремонту спеціального одягу і взуття, інших засобів індивідуального захисту, а також за станом запобіжних пристосувань і захисних пристроїв.  

2.13. Складає звітну документацію з охорони праці за встановленими формами та у відповідні терміни.

Права

3.1. Інженер з охорони праці має право:

3.2. Знайомитись з проектами документів на підприємстві, що стосуються його діяльності.

3.3. Вносити на розгляд начальника служби охорони праці підприємства пропозиції щодо вдосконалення стану роботи, пов’язаної з виконанням покладених на нього обов’язків. При виявленні порушень законодавства з охорони праці робити зауваження працівникам підприємства та вживати інших заходів щодо усунення виявлених недоліків.

3.4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням начальника служби охорони праці у керівників структурних підрозділів і фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків.

3.5. Залучати у встановленому порядку фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.

3.6. Вимагати від керівництва підприємства сприяння в роботі при виконанні своїх посадових обов’язків.

Відповідальність

4.1. Інженер з охорони праці несе відповідальність в межах, визначених чинним законодавством України:

4.2. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією.

4.3. За правопорушення, скоєні ним в процесі здійснення виробничої діяльності.

4.4. За завдання матеріальної шкоди підприємству.

Повинен знати та керуватись

5.1. Інженер з охорони праці повинен знати:

5.2. Закон України «Про охорону праці», постанови, розпорядження, накази, правила, стандарти, положення з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту і охорони навколишнього середовища та інші чинні нормативно-правові акти з цих питань.

5.3. Основні технологічні процеси виробництва продукції на підприємстві (надання послуг).

5.4. Організацію роботи з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту, методи вивчення умов праці на робочих місцях.

5.5. Систему стандартів безпеки праці.

5.6. Психофізіологічні вимоги до працівників, виходячи з категорії важкості робіт, обмеження застосування праці жінок, підлітків, працівників, переведених на легку роботу.

5.7. Особливості експлуатації устаткування, яке застосовується на підприємстві, правила і засоби контролю відповідності технічного стану устаткування вимогам безпечного ведення робіт.

5.8. Передовий досвід організації робіт з питань охорони праці, методи і форми пропагування такого досвіду.

5.9. Порядок і строки складання звітних документів про виконання заходів з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

5.10. Основи економіки, організації праці, виробництва і управління, а також основи трудового законодавства.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх актуальних подій у сфері охорони праці!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
і скачаю все
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Стаття призначена для професіоналів!

Підтвердіть свій статус професіонала —пройдіть швидку реєстрацію. Після цього Вам будуть доступні:

• професійні матеріали сайту

• шпаргалки для безпомилкової роботи

• вебінари та презентації від найкращих експертів з охорони праці

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І продовжити читання
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль