-

Вибухонебезпечні зони

7 травня 2020
7379
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Для запобігання виникнення пожеж і вибухів електрообладнання повинно бути сконструйоване і виготовлене з урахуванням вибухопожежонебезпечних зон. Зі статті ви дізнаєтеся про класифікацію вибухонебезпечних зон та особливості кожної з них.

Виробниче устаткування повинно відповідати вимогам безпеки під час його експлуатації. Безпечність устаткування досягається шляхом правильного вибору технологічних схем і елементів конструкцій, використанням механічних автоматизованих пристроїв з дистанційним керуванням, використанням у конструкціях нешкідливих матеріалів, дотриманням ергономічних вимог тощо. Крім того, електрообладнання повинно бути сконструйоване і виготовлене з урахуванням вибухопожежонебезпечних зон.

Нормативним документом, який містить класифікацію вибухонебезпечних зон, є Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (ДНАОП 0.00-1.32-01), затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001 № 272 (далі — Правила).

Згідно з цими Правилами вибухонебезпечною зоною є простір у приміщенні або навколо зовнішньої установки, в якому наявне вибухонебезпечне середовище, яке може утворюватися внаслідок природних чи виробничих чинників у такій кількості, що вимагає вжиття спеціальних заходів при конструюванні електрообладнання та під час його монтажу і експлуатації. Тобто, таке обладнання є виробом спеціального призначення, виготовленим таким чином, щоб усунути або утруднити можливість запалення навколишнього вибухонебезпечного середовища під час його експлуатації.

Клас вибухонебезпечної зони, згідно з яким здійснюються вибір і розміщення електроустановок, визначається технологічно проектною або експлуатаційною організацією за участю працівників електрофікаційних служб.

У Правилах вказано, що газо-пароповітряні вибухонебезпечні середовища утворюють вибухонебезпечні зони класів 0, 1, 2, а пилоповітряні — вибухонебезпечні зони класів 20, 21, 22. Детальніше про кожен клас — далі.

Характеристика вибухонебезпечних зон

Вибухонебезпечна зона класу 0 є простором, у якому вибухонебезпечне середовище наявне постійно або протягом тривалого часу. Така зона може утворюватися в межах корпусів технологічного обладнання.

Вибухонебезпечна зона класу 1 це простір, у якому вибухонебезпечне середовище може утворитися під час нормальної роботи електроустановки, яка працює відповідно до своїх розрахункових параметрів. Вибухонебезпечна зона класу 2 є простором, у якому вибухонебезпечне середовище за нормальних умов експлуатації відсутнє, а якщо воно виникає, то рідко і триває недовго.

Частота виникнення і тривалість вибухонебезпечного газо-пароповітряного середовища визначається за правилами (нормами) відповідних галузей промисловості. До вибухонебезпечної зони класу 20 належить простір, у якому під час нормальної експлуатації вибухонебезпечний пил у вигляді хмари наявний постійно або часто в кількості, достатній для утворення небезпечної концентрації суміші з повітрям, і (або) простір, де можуть утворюватися пилові шари непередбаченої або надмірної товщини.

Як уникнути штрафів за порушення вимог пожежної безпеки

Як правило, це відбувається всередині обладнання, де пил може формувати вибухонебезпечні суміші часто і на тривалий термін. Вибухонебезпечна зона класу 21 це простір, у якому під час нормальної експлуатації ймовірна поява пилу у вигляді хмари в кількості, достатній для утворення суміші з повітрям вибухонебезпечної концентрації. Ця зона може включати простір поблизу місця порошкового заповнення або осідання і простір, де під час нормальної експлуатації ймовірна поява пилових шарів, які можуть утворювати небезпечну концентрацію вибухонебезпечної пилоповітряної суміші.

Вибухонебезпечна зона класу 22 є простором, у якому вибухонебезпечний пил у завислому стані може з’являтися нечасто й існувати недовго або в якому шари вибухонебезпечного пилу можуть існувати й утворювати вибухонебезпечні суміші в разі аварії. Така зона може включати простір поблизу обладнання, що утримує пил, який може вивільнятися і формувати пилові утворення.

Згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні для всіх будівель та приміщень виробничого характеру та лабораторій повинна бути визначена категорія вибухопожежної та пожежної небезпеки, а також клас зони, які повинні бути позначені на вхідних дверях та на межах таких зон.

Для зручності класифікація вибухонебезпечних зон наведена у таблиці.

Клас зони

Опис вибухонебезпечної зони

Клас 0

Простір, у якому вибухонебезпечне середовище (далі – ВНС) наявне постійно або протягом тривалого часу.

Може бути лише в межах корпусів технологічного обладнання.

Клас 1

Простір, у якому ВНС може утворитися під час нормальної роботи (тут і далі «нормальна робота» — ситуація, коли установка працює відповідно до своїх розрахункових параметрів).

Клас 2

Простір, у якому ВНС за нормальних умов експлуатації відсутнє, а якщо воно виникає, то рідко і триває недовго. У цих випадках можливі аварії катастрофічних розмірів (розрив трубопроводів високого тиску або резервуарів значної місткості) не мають розглядатися під час проектування електроустановок.

Частоту виникнення і тривалість вибухонебезпечного газо-, пароповітряного середовища визначають за правилами (нормами) відповідних галузей промисловості.

Клас 20

Простір:

  • у якому під час нормальної експлуатації (далі – НЕ) хмара вибухонебезпечного пилу наявна постійно або часто в кількості, достатній для утворення небезпечної концентрації суміші з повітрям;
  • де можуть утворюватися пилові шари непередбаченої або надмірної товщини. Зазвичай це можливо всередині обладнання, де пил може формувати вибухонебезпечні суміші часто і на тривалий термін.

Клас 21

Простір, у якому під час НЕ ймовірна поява пилової хмари в кількості, достатній для утворення суміші з повітрям вибухонебезпечної концентрації.

До цієї зони може належати простір:

  • поблизу місця порошкового заповнення або осідання;
  • де під час нормальної експлуатації ймовірна поява пилових шарів, які можуть утворювати небезпечну концентрацію вибухонебезпечної пилоповітряної суміші.

Клас 22

Простір, у якому вибухонебезпечний пил у завислому стані може з’являтися нечасто й існувати недовго або в якому шари вибухонебезпечного пилу можуть існувати й утворювати вибухонебезпечні суміші в разі аварії.

До цієї зони належать простір поблизу обладнання, що утримує пил, який може вивільнятися шляхом витоку і формувати пилові утворення.

logo