-

Навчання з питань цивільного захисту

2 липня 2021
35837
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Навчання з питань цивільного захисту та пожежної безпеки працівників — обов’язкова вимога законодавства України. Додержання розроблених правил поведінки у надзвичайних ситуаціях є гарантією збереження їх життя та здоров’я. Читайте про вимоги до організації такого навчання та про спеціальні програми підготовки.

Цивільний захист — це функція держави із захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій. Його завдання — запобігти таким ситуаціям, ліквідувати їхні наслідки та надати допомогу потерпілим.

Правова основа ЦЗ — Конституція України, Кодекс цивільного захисту України (КЦЗ), інші закони України, а також акти Президента України та Кабінету Міністрів України.

Примірний перелік документів з питань цивільного захисту, що розробляють суб'єкти господарювання

Організація навчання з питань цивільного захисту

Цивільний захист організовують на всіх підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності й підпорядкування. Громадяни України, іноземці й особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці, виконують заходи ЦЗ особисто.

Відповідно до ст. 20 КЦЗ до завдань і обов’язків суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту належить навчання працівників з питань ЦЗ, зокрема правилам техногенної та пожежної безпеки та проведення об’єктових тренувань і навчань з питань ЦЗ.

Порядок проведення навчання щодо дій у надзвичайних ситуаціях затверджено постановою КМУ від 26.06.2013 № 444 (далі — Порядок № 444). Документ визначає структуру, види, форми та механізм навчання населення з питань цивільного захисту та діям у надзвичайних ситуаціях.

Порядком № 444 передбачено, що працівники щороку мають проходити інструктаж з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях за місцем роботи.

Посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) повинні проходити навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки. Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, мають попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах із підвищеною пожежною небезпекою, зобов’язані один раз на рік проходити перевірку знань нормативних актів з питань пожежної безпеки.

Складові навчального процесу

Навчання проводиться відповідно до зайнятості:

 • за місцем роботи;
 • за місцем навчання;
 • за місцем проживання.

  Складові навчального процесу:

  • навчання на території підприємства;
  • навчання за межами підприємств керівництва і спеціалістів з питань ЦЗ та ПБ;
  • практична підготовка під час проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань ЦЗ;
  • навчання під час здобуття відповідного кваліфікаційного рівня у закладах освіти;
  • самонавчання щодо дій у випадку НС.

  Працевлаштоване населення навчається безпосередньо в установі за спецпрограмою, а також протягом проведення спецнавчань і тренувань з питань ЦЗ.

  Чи може один фахівець відповідати одночасно за охорону праці, пожежну безпеку, цивільний захист

  Проведення навчання з цивільного захисту

  Працівники навчаються:

  • на курсах (формуються навчальні групи для занять у спеціальних класах або на об’єктах навчально-виробничої бази організації);
  • індивідуально (самостійне та консультаційне засвоєння теоретичної інформації).

  Навчальні групи комплектуються переважно з працівників, котрі входять до складу спеціалізованих служб і формувань ЦЗ.

  Для належної організації навчання в організаціях створюють і ведуть планувальну, облікову та звітну документацію.

  Особи, яких залучають організації (зокрема і з укладанням договору) до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з ЦЗ, ПБ та техногенної безпеки, повинні пройти спецпідготовку на місцевих курсах, у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

  Навчання працевлаштованого населення проводиться у робочі години коштом роботодавців.

  Об’єктові спецнавчання і тренування з питань ЦЗ проводять у порядку, затвердженому Міноборони. Графіки проведення цих навчань і тренувань щороку затверджує керівництво організацій за погодженням із територіальними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та місцевими органами ДСНС.

  Порядок організації та проведення об’єктових спецнавчань і тренувань з питань ЦЗ затверджено наказом МВС від 11.09.2014 № 934. Ці навчання бувають:

  • планові;
  • експериментальні;
  • показові.

  Вони проводяться в робочі години за кошти працедавця. Відповідно до складу учасників класифікуються таким чином:

  • комплексні об’єктові навчання (тренування);
  • об’єктові тренування спеціалізованих служб і формувань ЦЗ;
  • протипожежні та протиаварійні об’єктові тренування і навчальні тривоги.

  Орієнтовний розподіл навчального часу за розділами програми та формами навчання

  Навчання з питань цивільного захисту

  Програма навчання з цивільного захисту

  Програми підготовки працівників до дій під час надзвичайних ситуацій розробляють та затверджують на основі програм та організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій під час НС, які розробляють та затверджують ДСНС, Рада міністрів АРК, територіальні держадміністрації, органи місцевого самоврядування.

  Види програм

  Програми підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях поділяються на такі п’ять видів:

  1. Програма загальної підготовки працівників організацій передбачає вивчення матеріалів, які містяться у планах реагування на НС, про дії в умовах загрози і виникнення НС, а також оволодіння навичками надання домедичної допомоги постраждалим, використання ЗІЗ.
  2. Програма спецпідготовки співробітників, котрі входять до складу спеціалізованих служб і формувань ЦЗ, передбачає ознайомлення з обов’язками, навичками користування та матчастиною техніки, приладів і табельного майна таких служб і формувань, ЗІЗ, вивчення порядку приведення їх у готовність, проведення рятівних та інших невідкладних робіт.
  3. Програма додаткової підготовки з техногенної безпеки працівників об’єктів підвищеної небезпеки. Вона передбачає поглиблення знань працівників з питань техногенної безпеки, джерел небезпеки, які за певних обставин можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації, та небезпечних речовин, що виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на території об’єкта підвищеної небезпеки.
  4. Програма пожежно-технічного мінімуму для співробітників, зайнятих на роботах із підвищеною пожежною небезпекою; передбачає підвищення рівня загальних пожежно-технічних знань, вивчення правил ПБ з урахуванням тонкощів виробництва, ознайомлення з протипожежними заходами та діями у разі виникнення пожежі, оволодіння навичками використання засобів пожежогасіння.
  5. Програма прискореної підготовки працівників до дій в особливий період передбачає навчання способам захисту від наслідків НС, спричинених застосуванням засобів ураження в особливий період. Цю програму використовують підприємства, які продовжують роботу у воєнний час, вона розпочинається одночасно із введенням в дію планів цивільного захисту на особливий період.

  Організовуємо роботу комісії з питань надзвичайних ситуацій на підприємстві

  logo