Скачайте План комплексних перевірок 2019 ⇓

Служба охорони праці

Контроль за станом охорони праці на підприємстві

 • 11 січня 2016
 • 14479

Контроль за станом охорони праці є одним із складових елементів системи управління охороною праці підприємства. Контроль спрямований на виявлення відхилень від норм в умовах праці та перевірку виконання працівниками своїх обов’язків у сфері охорони праці. Він також є головною ланкою профілактичної роботи з попередження технологічних порушень, нещасних випадків, аварій, пожеж, професійних захворювань та інших надзвичайних подій на виробництві. Дізнайтеся, які бувають види контролю, з якою періодичністю їх проводять, та якими документами супроводжується контроль

Система контролю за станом охорони праці на підприємстві у зразках документів

Контроль за станом охорони праці (далі — контроль) є найбільш відповідальною та трудомісткою функцією процесу управління, від якої залежить система управління охороною праці підприємства в цілому. Оперативно виявити можливі відхилення від норм безпеки праці, перевірити виконання запланованих заходів та управлінських рішень можливо лише на підставі регулярного та об’єктивного контролю на підприємстві.

Контроль має здійснюватися керівниками всіх рівнів управління виробництвом. При створенні безпечних умов праці на підприємстві значну роль також відіграє громадський контроль, що провадиться громадськими інспекторами (представниками профспілок) або уповноваженими особами з питань охорони праці (у разі відсутності профспілки).

Структура системи управління підприємством і контроль

Контроль за станом охорони праці тісно пов’язаний із управлінням підприємством. Систему управління підприємством можна умовно поділити на рівні за певною ознакою, для кожного з яких має бути відповідний ступінь контролю.

Відповідно до масштабу підприємства розрізняють п’ять рівнів системи управління підприємством. Кількість рівнів залежить від розгалуженості структури підприємства:

 • однорівнева система — у суб’єктів малого підприємництва і приватних підприємців;
 • дворівнева система — на малих підприємствах (приватні підприємства);
 • трьохрівнева система — на великих підприємствах (державні підприємства, акціонерні товариства);
 • чотирьохрівнева система — на підприємствах із розвиненим корпоративним управлінням (дочірні підприємства, відомчі об’єднання підприємств);
 • п’ятирівнева система — на підприємствах з розвиненим транснаціональним корпоративним управлінням (характерно для міжнародного співробітництва міністерств, транснаціональних об’єднань, компаній, холдингів).

Залежно від системи управління підприємством та масштабів його підрозділів контроль за станом охорони праці може нараховувати від одного до п’яти ступенів. Наприклад, на підприємствах електроенергетичного комплексу найпоширенішим є трьохступеневий контроль, а на підприємствах нафтогазового комплексу — п’ятиступеневий контроль за станом охорони праці.

Види контролю за станом охорони праці

Контроль за станом охорони праці на підприємстві або відокремленому структурному підрозділі можна поділити на:

 • оперативний (поточний); 
 • вибірковий (цільовий); 
 • періодичний.

Характеристика видів контролю за станом охорони

з/п

Вид контролю

Характер контролю

Суть контролю

Виконавці

1

Вибірковий (цільовий)

Аудиторський

Перевірка інженерного організаційно-технічного забезпечення виробництва на відповідність нормативним вимогам і встановленим критеріям*

Спеціальна комісія у складі технічного директора (голова комісії), керівника служби охорони праці, головних спеціалістів та інших відповідальних осіб

2

Періодичний

Організаційно-технічний

Перевірка умов безпеки виробництва та виконання прийнятих рішень на відповідність нормативним вимогам

Керівник служби охорони праці, головні спеціалісти та інші відповідальні особи

3

Оперативний (поточний)

Виконавчий

Перевірка виконання робочих операцій та стану охорони праці на робочих місцях на відповідність нормативним вимогам

Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці, бригадири (ланкові)

* Критеріями вибіркового контролю можуть бути:

 • територіальний (регіональний) або галузевий критерій (наприклад, по Київській області, у будівельній галузі);
 • критерій зростання виробничого травматизму за певний період (квартал, півріччя тощо), аварій на виробництві;
 • наявність скарг та звернень працівників з приводу стану охорони праці.

На практиці основними видами контролю за станом охорони праці, які провадяться на підприємствах, є, зокрема, такі:

 • трьохступеневий адміністративно-громадський контроль;
 • оперативний контроль керівниками робіт та іншими відповідальними особами підприємства (наприклад, службою охорони праці);
 • контроль вищою організацією (четвертий або п’ятий ступінь контролю);
 • контроль місцевими органами влади (органами самоврядування);
 • відомчий контроль (контроль вищими органами, наприклад, міністерством);
 • громадський контроль;
 • контроль органами державного нагляду.

Більшість із цих видів контролю врегульовані законодавством. Зокрема, контроль органами державного та відомчого нагляду, місцевими органами влади (органами самоврядування) та громадський контроль регламентуються відповідними нормативно-правовими актами. Контроль керівниками робіт, іншими відповідальними особами підприємства та представниками вищої організації регламентуються посадовими інструкціями контролюючих осіб та положеннями про відповідні служби. Оскільки у правовому полі вимоги щодо трьохступеневого адміністративно-громадського контролю на підприємстві є не однозначними, розглянемо цей вид контролю детальніше.

Трьохступеневий адміністративно-громадський контроль

Трьохступеневий адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці організовують керівник підприємства та голова профспілкового комітету.

На першому ступені контролю стан охорони праці на виробничій дільниці перевіряють начальник виробничої дільниці, зміни, бригади (майстер, бригадир) разом з громадським інспектором профгрупи або уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці.

На другому ступені контролю стан охорони праці перевіряють начальник підрозділу, цеху, об’єкта, служби разом з громадським інспектором та спеціалістами відповідних служб цеху (механіком, електриком, технологом).

На третьому ступені контролю стан охорони праці на підприємстві перевіряє комісія, до складу якої входять: керівник підприємства (голова комісії); керівник служби охорони праці; голова профспілкового комітету; керівник медичної служби (у разі наявності); працівник пожежної охорони (у разі наявності); головні спеціалісти підприємства (головний технолог, головний механік, головний енергетик тощо).

При цьому трьохступеневий контроль не виключає проведення адміністративного контролю щодо виконання функціональних обов’язків посадових осіб підприємства.

Керівник підприємства може розробити власну схему адміністративно-громадського контролю

Залежно від структури управління на кожному підприємстві можна розробити власну схему адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці. Наприклад, на малих підприємствах другий ступінь контролю може не проводитись, а лише перший та третій. На великих підприємства із самостійними структурними підрозділами, розташованими на значних відстанях або у різних населених пунктах, періодичність проведення другого та третього ступенів контролю може бути збільшена.

В окремих випадках (наприклад, у структурних підрозділах, не пов’язаних з експлуатацією засобів виробництва підвищеної небезпеки — бухгалтерії, відділі технічного забезпечення, планово-виробничому відділі тощо) доцільність трьохступеневого контролю та періодичність його проведення визначається керівником підприємства за погодженням з трудовим колективом

Координацію контролю на підприємстві здійснює керівник служби охорони праці, який має контролювати виконання вимог охорони праці у всіх структурних підрозділах та службах підприємства.

Слід пам’ятати, що у разі виявлення порушень вимог охорони праці мають вживатись заходи щодо їх усунення. При цьому до усунення таких порушень у місцях, де можлива загроза життю та здоров’ю працівників, не допускається виконувати будь-які роботи.

Періодичність проведення контролю за станом охорони праці

Контроль за станом охорони праці, окрім оцінки дотримання вимог щодо безпечних умов праці на підприємстві, передбачає планування робіт з охорони праці, яке поділяється на перспективне (на рік) та оперативне (на місяць, квартал, півріччя, рік), із складанням відповідного Графіка перевірок.

Періодичність проведення контролю за станом охорони праці визначається керівником підприємства за погодженням з трудовим колективом і, в першу чергу, залежить від ступеня небезпеки виробництва. Наприклад, на підприємстві, виробництво якого належить до високого ступеня ризику доцільно застосовувати таку періодичність контролю за станом охорони праці:

 • перший ступінь — щоденно;
 • другий ступінь — щотижня;
 • третій ступінь — щомісячно;
 • четвертий ступінь — щоквартально;
 • п’ятий ступінь — 1 раз на 6 місяців.

На підприємстві, виробництво якого належить до середнього ступеня ризику доцільно застосовувати таку періодичність контролю за станом охорони праці:

 • перший ступінь — щотижня (щодекадно);
 • другий ступінь — щомісячно;
 • третій ступінь — щоквартально;
 • четвертий ступінь — 1 раз на 6 місяців;
 • п’ятий ступінь — щорічно.

Контроль за станом охорони праці на підприємстві Читайте також: Штраф у 320 000 грн і нові органи контролю у сфері праці

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх актуальних подій у сфері охорони праці!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
і скачаю все
Зареєструюся

Скачайте План роботи інженера з охорони праці

Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

План роботи інженера з охорони праці

 Скачати