-

Знаки безпеки на виробництві

26 серпня 2020
52634
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Основною метою застосування знаків безпеки є інформування працівників щодо порядку експлуатації обладнання та дозволеної поведінки у промислових приміщеннях. Які існують види знаків безпеки на виробництві та які вимоги щодо них передбачені у законодавстві — далі у статті.

Cкачати знаки безпеки з охорони праці(всі картинки збережені в одному архіві)

Повний перелік нормативних документів, які регулюють питання знаків безпеки на підприємстві

Знаки безпеки з охорони праці є одним із різновидів засобів колективного захисту працівників, що призначені для профілактики впливу небезпечних виробничих факторів і виникнення аварій.

Порядок встановлення знаків безпеки визначається Технічним регламентом знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженим постановою КМУ № 1262 від 25.11.2011 (далі — Технічний регламент). Додатково, вимоги щодо оформлення знаків містяться у ДСТУ 3864-1:2005 та ДСТУ 6309:2007 (у частині регулювання знаків протипожежної безпеки).

Знаки безпеки — це знаки, якими за допомогою графічних символів, кольорів, світлових або звукових сигналів, словесних або сигналів, поданих за допомогою рук, встановлюється заборона щодо вчинення небезпечних дій або дій, що можуть спричинити небезпеку, або дається вказівка щодо здійснення заходів безпеки і/або захисту здоров'я працівників на робочому місці.

Різні види знаків можна застосовувати одночасно, а саме, поєднувати світловий сигнал із звуковим або словесним чи подавати сигнал за допомогою рук разом із словесним.

Особи, відповідальні за охорону безпеки праці в компанії, в межах своїх посадових обов’язків зобов’язані перевіряти наявність на обладнанні, що використовується на виробництві, знаків безпеки, оперативних інструкцій, маркувань, передбачених відповідною технічною документацією.

Знаки безпеки праці на виробництві

Залежно від призначення та мети використання знаки безпеки бувають такими:

  • Заборонні знаки безпеки з охорони праці — знаки охорони праці, що утримують співробітників від здійснення певних дій. Знак має наноситись на плоску або об’ємну круглу табличку з темною піктограмою на білому фоні, край та діагональна відмітка — червоного кольору. Червоне забарвлення має становити не менше 35% поверхні знаку.

Знаки заборони

  • Попереджувальні знаки з охорони праці інформують співробітників про ймовірний ризик або небезпеку. Їх виготовлюють у формі трикутника з темною піктограмою на жовтому фоні, край — чорний. Жовте забарвлення має становити щонайменше 50% поверхні знаку. Можуть встановлюватися такі попереджувальні знаки безпеки: отруйні речовини, виробничий транспорт тощо.

Попереджувальні знаки

  • Знаки безпеки і захисту людей — графічні зображення, форми, кольори, світлові або звукові застереження, установлені з метою недопущення вчинення співробітниками певних дій або, навпаки, з метою надання їм рекомендацій щодо поводження в робочій зоні;
  • Зобов’язувальні знаки — знаки, що примушують осіб до певних дій. Знак має бути круглим, з білою піктограмою на синьому фоні, при цьому синє забарвлення має становити щонайменше 50% поверхні знаку.

Зобов’язувальні знаки

  • Інформативні знаки — знаки, що на відміну від заборонних знаків та знаків попередження надають додаткові вказівки (наприклад, знаки медичної допомоги);
  • Рятувальні знаки — схематичні зображення, на яких вказується маршрут до укриття і аварійних виходів, пункту медичної допомоги. Встановлюються у вигляді прямокутника або квадрата з білою піктограмою на зеленому фоні. Зелене забарвлення повинно становити щонайменше 50% поверхні зображення.

Рятувальні знаки

  • Знаки пожежної безпеки — повинні мати прямокутну або квадратну форму з білою піктограмою на червоному фоні. Червоний колір безпеки повинен становити не менш як 50% загальної площі знака.

Знаки пожежної безпеки

Вимоги стосовно встановлення знаків безпеки

Для позначення небезпечних приміщень або зон на підприємстві знаки безпеки слід установлювати на попередньо підготовленій рівній поверхні за допомогою самоклейкої плівки або просто прикріпляти їх на відповідну табличку. Знаки мають бути виготовлені із тонкого листового металу, деревини або пластмаси. Пристрої для закріплення знаків повинні бути пофарбовані у сірий або сріблясто-сірий колір.

Кольори і знаки безпеки з охорони праці

Кольори, що застосовуються на знаках безпеки

Знаки повинні бути помітними. Для покращення візуалізації дозволяється виготовляти їх із додаванням люмінесцентних фарб, світловідбивальних частин. Таблички, установлені на відкритому повітрі, повинні бути надійно захищені від до впливу опадів, вітру та прямого сонячного світла. За потреби, знаки безпеки періодично оновлюють.

При встановленні знаків безпеки слід враховувати кут зору людини з відповідного положення, а також можливості виникнення перешкод для видимих знаків на легкодоступному, достатньо освітленому місці або поблизу входу в зону небезпеки, або у безпосередній близькості до джерела небезпеки чи об’єкта, який позначається знаком безпеки.

Знаки, що переважно призначенні для застосування у темний час доби або в умовах поганої видимості, мають бути обладнанні штучним освітленням. При цьому таке освітлення не повинно впливати на їхній колір та видимість у світлий час доби.

Знаки протипожежної безпеки і схеми евакуаційних або аварійних виходів обладнують автономними джерелами живлення на випадок виникнення перебоїв в енергопостачанні або несправностей основного джерела енергії, крім випадків, коли це не створює небезпеку. Світлові покажчики і лампи для освітлення сходів і зон виходів пішохідних тунелів приєднують до фаз нічного режиму зовнішнього освітлення.

Тимчасові знаки безпеки

Вимога щодо застосування знаків безпеки поширюється і на тимчасові роботи (тимчасові знаки безпеки). Відповідальна особа, яка керує роботами, повинна стежити за установленням знаків у місцях, де проводять роботи за нарядом-допуском: висотні, земляні роботи, підземні роботи, роботи на проїзній частині доріг, роботи з викорчування кущів і пеньків у містах тощо. Після закінчення робіт тимчасові знаки знімаються.

Територія дії знаків безпеки

Таблички, прикріплені на воротах і вхідних дверях будівель та споруд, вказують на те, що територія дії цих знаків охоплює все приміщення в цілому. За необхідності обмеження зони дії знака слід нанести поруч з ним уточнювальний напис.

Знаки, облаштовані штучним освітленням, установлені у вибухо- і пожежонебезпечних приміщеннях, а також на відкритих місцях поблизу вибухо- і пожежонебезпечного устаткування, мають бути захищені посиленими протипожежними матеріалами або конструкціями.

logo