Журнал реєстрації приписів служби охорони праці

11 травня 2021
7155
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Спеціалісти служби охорони праці мають право видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи, які потрібно зареєструвати. Скачайте форму Журналу реєстрації приписів служби охорони праці та дізнайтеся, як правильно його вести.

Журнал реєстрації приписів служби охорони праці

Згідно з розділом 4 «Права працівників служби охорони праці» Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255 (НПАОП 0.00-4.12-05), спеціалісти служби охорони праці мають право видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи за формою 1-ОП щодо усунення виявлених порушень, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці.

Що робити, якщо керівник не реагує на ваші приписи

Припис складається у двох примірниках, один із яких видається керівнику структурного підрозділу, робіт, об’єкта, цеху, служби, інший залишається в службі охорони праці.

Термін зберігання приписів становить 5 років.

Журнал реєстрації приписів служби охорони праці на підприємстві

Нормативно-правовими актами з охорони праці не встановлена форма реєстрації приписів служби охорони праці підприємства (ведення журналу, електронна реєстрація тощо). Керівники підприємств, або призначені ними спеціалісти служби охорони праці визначають спосіб та форму реєстрації приписів самостійно.

Рекомендуємо скачати форму журналу, наведену на початку статті. Її можна використовувати на підприємстві згідно з листами Держгірпромнагляду України від 20.06.2014 № 4843/0/8.2-02/6/14 та від 23.06.2014 № 04-03/3603.

Журнал реєстрації приписів служби охорони праці Зверніть увагу!

У графі 8 «Примітка» Журналу реєстрації приписів служби охорони праці на підприємстві зазначають довідкову інформацію, пов’язану з проведенням перевірки. Наприклад, вказують причини, через які окремі ділянки підрозділу не були перевірені.

logo