text

Активуйте подарунковий доступ >

Служба охорони праці

Електробезпека: створюємо безпечні умови праці

 • 15 листопада 2011
 • 3561

Основне завдання електробезпеки на виробництві — знизити ймовірність і силу впливу електричного струму на працівників. З цією метою на підприємствах проводять низку технічних та організаційних заходів. Саме тому електробезпека є обов’язковою складовою навчання працівників з питань охорони праці. Але тут виникає чимало запитань. У чому різниця між електроустановкою та електропристроєм? Кому присвоюють I групу з електробезпеки? Чи повинні мати I групу з електробезпеки користувачі комп’ютерів та який інструктаж їм проводити? Відповіді на ці та інші запитання читайте у консультації

Електробезпека користувачів електротехнічних пристроїв і електробезпека при роботі в електроустановках: відчуйте різницю

Використовувати електротехнічні пристрої або здійснювати роботи в електроустановках необхідно із дотриманням вимог електробезпеки.

Небезпека ураження електричним струмом у значній мірі залежить від приміщення, у якому перебуває людина. Згідно з класифікацією приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом приміщеннями з підвищеною небезпекою вважаються приміщення, у яких наявна одна з таких умов:

 • сирість або струмопровідний пил ― відносна вологість повітря тривалий час перевищує 75%; за умовами виробництва виділяється технологічний пил у такій кількості, що він може осідати на проводах, проникати всередину машин, апаратів тощо;
 • струмопровідна підлога ― металева, земляна, залізобетонна, цегляна тощо;
 • висока температура ― перевищує постійно або періодично (понад 1 добу) 35 єС (наприклад, приміщення із сушарками, сушильними і випалювальними печами, котельні тощо);
 • існує можливість одночасного доторкання людини до металоконструкцій будівель, технологічних апаратів, механізмів тощо, які мають з’єднання з землею з одного боку і до металевих корпусів електроустаткування ― з іншого.

Особливо небезпечним вважається приміщення, у якому наявна одна з таких умов:

 • особлива сирість ― відносна вологість повітря наближена до 100% (стеля, стіни, підлога і предмети у приміщенні покриті вологою);
 • хімічно активне або органічне середовище, що пошкоджує ізоляцію і струмовідні частини електрообладнання;
 • одночасна дія двох або більше умов підвищеної небезпеки.

Чим відрізняється електроустановка від електротехнічного пристрою (інструмента)?

Електроустановка — комплекс взаємопов’язаних устаткування і споруд, призначених для виробництва або перетворення, передачі, розподілу та споживання електричної енергії (п. 2 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою КМУ від 26 липня 1999 р. № 1357); електроустановка — будь-яке поєднання взаємопов’язаного електрообладнання у межах конкретного простору або приміщення (п. 3.2 ГОСТ Р 50571.1-93 «Электроустановки зданий. Основные положения»).

Пристрій — це технологічна оснастка, призначена для установлення або спрямування предмета праці чи інструмента під час виконання технологічної операції (п. 95 ГОСТ 3.1109-82 «Единая система технологической документации. Термины и определения основных понятий»).

Інструмент — це технологічна оснастка, призначена для впливу на предмет праці з метою зміни його стану (п. 96 ГОСТ 3.1109-82).

Як бачимо, характерною рисою установки (у порівнянні з пристроєм) є наявність споруди (приміщення) з можливим перебуванням у ній працівника, тому поняття «робота в електроустановках» та «робота з електротехнічними пристроями (електроінструментом)» не можна порівнювати між собою.

Електротехнічні пристрої якої напруги вважаються безпечними?

Більшість нормативних документів визначають межу безпечної малої напруги як напругу змінного струму — 42 В та постійного струму — 110 В (наприклад, п. 2.14 ГОСТ 12.1.013-78 «ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования», п. 1.3 ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление», пп. 5.2.3 Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями, затверджених наказом Мінпраці України від 5 червня 2001 р. № 252).

Межа безпечної наднизької напруги (номінальна напруга, що не перевищує 42 В між провідниками та між провідником і землею, або у разі трифазного живлення не перевищує 24 В між провідником і нейтраллю) в аварійному режимі електротехнічних пристроїв залежить від таких умов їх використання:

 • сфера використання (виробництво або побут);
 • умови роботи за ступенем небезпеки (з підвищеною небезпекою або без такої);
 • схема електроживлення (одно- або трифазна; з ізольованою або глухозаземленою нейтраллю);
 • частота струму (50 або 400 Гц);
 • тривалість дії струму в аварійному режимі (до 1 або понад 1 с).

Так, з урахуванням вимог глави 1.7 «Заземлення і захисні заходи електробезпеки» Розділу 1 Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 29 серпня 2006 р. № 305, та підпункту 2.2.21 ГОСТ 12.2.013.0-91 «Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний» межа безпечної напруги (напруги холостого ходу) для електротехнічних пристроїв виробничого призначення в умовах без підвищеної небезпеки однофазного змінного струму становить 50 В та трифазного струму — 29 В, для постійного струму — 120 В.

В особливо небезпечних умовах експлуатації електротехнічних пристроїв межа безпечної напруги для змінного струму — 12 В, для постійного струму — 30 В.

Межа безпечної напруги для електротехнічних пристроїв побутового призначення є найнижчою (12 В), оскільки електротехнічні пристрої експлуатують некваліфіковані особи та ймовірність ураження струмом є значно вищою.

У нормальному (неаварійному) режимі роботи електроустановки напруга дотику, що протікає через тіло людини, не має перевищувати: для змінного струму (50 Гц) — 2 В, постійного струму — 8 В.

Слід зазначити, що розрахунковий опір тіла людини в електричному ланцюзі при частоті струму 50 Гц має моделюватись резистором (пасивний лінійний елемент електричного кола із двома виходами, струм у якому задовільняє закон Ома. Основною характеристкою резистора є його електричний опір. Резистори застосовують у схемах електротехніки та електроніки для обмеження сили струму та розподілу напруги):

 • у нормальному (неаварійному) режимі електроустановки — 6,7 кОм;
 • у аварійному режимі для виробничих електроустановок до 1 кВ при часу дії струму до 0,5 с — 0,85 кОм та понад 0,5 с — 1 кОм (п. 2.2 ГОСТ 12.1.038-82 «ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов»).

У чому різниця між поняттями «електротехнічний», «електротехнологічний» та «неелектротехнічний» персонал?

На виробництві кваліфікаційна група з електробезпеки, присвоєна працівнику, визначає рівень його знань з електробезпеки. Основні вимоги до встановлення груп з електробезпеки наведено у таких нормативних документах:

Ці два нормативних документи поділяють персонал, пов’язаний з експлуатацією електроустановок, на електротехнічний та електротехнологічний.

Працівники електротехнічні — це працівники, посада або професія яких пов’язана з обслуговуванням електроустановок, які пройшли перевірку знань з питань технології робіт, правил пожежної безпеки та охорони праці (п. 3.27 ПТЕЕС).

Працівники електротехнологічні — це працівники, посада або професія яких пов’язана з обслуговуванням технологічних процесів, що базуються на використанні електричної енергії, або із застосуванням електричного інструменту, переносних електричних машин, електрозварювального устаткування тощо під час виконання робіт, але не пов’язана з ремонтом і технічним обслуговуванням електроустаткування (п. 3.28 ПТЕЕС).

Слід зазначити, що у ПТЕЕС визначення поняття «неелектротехнічний персонал» відсутнє, але воно є у ПБЕЕС — це працівники, які залучаються до виконання робіт, де може виникнути небезпека ураження електричним струмом.

Зверніть увагу!

Відповідно до підпункту 5.2.3 ПТЕЕС перелік посад та професій електротехнічних та електротехнологічних працівників, яким необхідно мати відповідну групу з електробезпеки, затверджує роботодавець.

Домінуючий контроль за присвоєнням виробничому персоналу відповідної кваліфікаційної групи з електробезпеки здійснюють державні органи з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії (Держенергонагляд) та Держгірпромнагляд.

Кому присвоюють I групу з електробезпеки?

І групу з електробезпеки повинна мати особа, яка залучається до виконання робіт, де може виникнути небезпека ураження електричним струмом, наприклад, стропальник (пп. 6.9.8 ПБЕЕС), водій електронавантажувача (пп. 17.6.1 Правил охорони праці на автомобільному транспорті, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 13 січня 1997 р. № 5).

Підпунктом 6.7.6 ПБЕЕС передбачено, що особа, яка має І групу з електробезпеки, може залучатися до роботи з електроінструментом за умовами безпеки класу ІІ і ІІІ, а також до роботи з електроінструментом за умовами безпеки класу І у приміщеннях без підвищеної небезпеки (всередині приміщень). А згідно з підпунктом 6.1.3 ПБЕЕС під час виконання всіх видів робіт працівник з І групою з електробезпеки може підніматись на опору повітряної лінії електропередачі на висоту не вище 3 м від поверхні землі (до ніг працівника).

Мінімальний стаж роботи з електротехнічними пристроями і видача посвідчення особі з І групою з електробезпеки не вимагається. 

Під час проведення будівельно-монтажних робіт існують такі вимоги щодо присвоєння І групи з електробезпеки: особи, допущені до керування ручними електричними машинами, повинні мати І групу з електробезпеки, присвоєння якої оформлюється записом в журналі перевірки знань з техніки безпеки, а особи, які мають І групу, повинні проходити інструктаж не рідше ніж 1 раз на квартал (п. 5 додатка 2 до ГОСТ 12.1.013-78 «ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования»). При цьому особи, допущені до керування будівельними машинам і устаткуванням з електроприводом, повинні мати групу з електробезпеки не нижче ІІ.

Оскільки, як зазначалося, характерною рисою установки (у порівнянні з пристроєм) є наявність споруди (приміщення) з можливим перебуванням у ній працівника, І група з електробезпеки потрібна тим працівникам, які можуть залучатися до одноразових робіт в електроустановках (як допоміжний персонал) під наглядом електротехнічного персоналу і де може виникнути небезпека ураження електрострумом від відкритих частин електроустановок, що перебувають під напругою.

Аналогічно, електротехнологічний персонал (ІІ група з електробезпеки) — це працівники, робота яких пов’язана з обслуговуванням електроустановок або керуванням устаткуванням, що має електропривід, та яке використовується відповідно до технологічного регламенту, у т. ч. зовні приміщень. Електротехнічний персонал (ІІІ і вище група з електробезпеки) — працівники, які організовують експлуатацію електроустаткування та здійснюють його утримання у працездатному стані.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, що встановлюють вимоги
до кваліфікаційних груп з електробезпеки працівникам
під час робіт в електроустановках напругою до 1 кВ

ПБЕЕС

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 9 січня 1998 р. № 4 (НПАОП 40.1-1.21-98), зареєстровано в Мін’юсті 10 лютого 1998 р. за № 93/2533

ПТЕЕС

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 р. № 258, зареєстровано в Мін’юсті 25 жовтня 2006 р. за № 1143/13017

Правила № 5

Правила охорони праці на автомобільному транспорті, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 13 січня 1997 р. № 5 (НПАОП 60.2-1.28-97)

Правила № 20

Правила охорони праці в деревообробній промисловості, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 31 січня 2005 р. № 20 (НПАОП 20.0-1.02-05), зареєстровано в Мін’юсті 16 березня 2005 р. за № 306/10586

Правила № 54

Правила безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 24 березня 2008 р. № 54 (НПАОП 63.21-1.17-08), зареєстровано в Мін’юсті 21 квітня 2008 р. за № 340/15031

Правила № 61

Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 18 березня 2010 р. № 61(НПАОП 0.00-1.24-10), зареєстровано в Мін’юсті 3 червня 2010 р. за № 356/17651

Правила № 62в

Правила охорони праці при роботі на висоті, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 27 березня 2007 р. № 62 (НПАОП 0.00-1.15-07), зареєстровано в Мін’юсті 4 червня 2007 р. за № 573/13840

Правила № 62ш

Правила безпеки у вугільних шахтах, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 22 березня 2010 р. № 62 (НПАОП 10.0-1.01-10), зареєстровано в Мін’юсті 17 червня 2010 р. за № 398/17693 (із змінами та доповненнями)

Правила № 78

Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажно-розвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 8 травня 1996 р. № 78 (НПАОП 51.0-1.03-96)

Правила № 85

Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв’язку і проводового мовлення, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 17 травня 1996 р. № 85 (НПАОП 64.2-1.07-96)

Правила № 95

Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 6 травня 2008 р. № 95 (НПАОП 11.1-1.01-08), зареєстровано в Мін’юсті 2 червня 2008 р. за № 497/15188

Правила № 110а

Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 1 березня 2006 р. № 110 (НПАОП 92.7-1.01-06), зареєстровано в Мін’юсті 7 квітня 2006 р. за № 405/12279

Правила № 110н

Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 23 травня 2007 р. № 110 (НПАОП 0.00-1.21-07), зареєстровано в Мін’юсті 19 грудня 2007 р. за № 1389/14656

Правила № 115

Правила охорони праці для виробництв суховальцьованих паст, нітролінолеуму, нітролінолеумної мастики, нітролаків, нітромастик, целулоїду і виробів з нього, пластичних мас, синтетичних смол, електроізоляційних матеріалів і гумотехнічних виробів, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 29 липня 2009 р. № 115 (НПАОП 0.00-1.49-09), зареєстровано в Мін’юсті 20 серпня 2009 р. за № 790/16806

Правила № 136

Правила охорони праці у цехах кінцевого складання літальних апаратів, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 16 березня 2006 р. № 136 (НПАОП 35.3-1.02-06), зареєстровано в Мін’юсті 14 квітня 2006 р. за № 444/12318

Правила № 148

Правила охорони праці для працівників кар’єроуправлінь, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 20 червня 2008 р. № 148 (НПАОП 63.21-1.09-08), зареєстровано в Мін’юсті 7 липня 2008 р. за № 599/15290

Правила № 183

Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 20 серпня 2008 р. № 183 (НПАОП 27.1-1.06-08), зареєстровано в Мін’юсті 16 вересня 2008 р. за № 863/15554

Правила № 190

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 1 вересня 2008 р. № 190 (НПАОП 0.00-1.02-08), зареєстровано в Мін’юсті 7 жовтня 2008 р. за № 937/15628

Правила № 210

Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 25 грудня 2009 р. № 210 (НПАОП 92.0-1.01-09), зареєстровано в Мін’юсті 25 січня 2010 р. за № 78/17373

Правила № 213

Правила охорони праці у птахівництві, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 6 жовтня 2008 р. № 213 (НПАОП 01.2-1.03-08), зареєстровано в Мін’юсті 3 листопада 2008 р. за № 1067/15758

Правила № 252

Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 5 червня 2001 р. № 252 (НПАОП 0.00-1.30-01)

Правила № 268

Правила охорони праці у тваринництві. Велика рогата худоба, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 6 грудня 2004 р. № 268 (НПАОП 01.2-1.10-05), зареєстровано в Мін’юсті 15 лютого 2005 р. за № 226/10506 (із змінами та доповненнями)

Правила № 269

Правила охорони праці у тваринництві. Свинарство, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 6 грудня 2004 р. № 269 (НПАОП 01.2-1.09-05), зареєстровано в Мін’юсті 15 лютого 2005 р. за № 227/10507 (із змінами та доповненнями)

Правила № 296

Правила з охорони праці під час ремонту та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 26 грудня 2008 р. № 296 (НПАОП 63.21-1.13-08), зареєстровано в Мін’юсті 11 червня 2009 р. за № 503/16519

Правила № 308

Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 31 грудня 2008 р. № 308 (НПАОП 0.00-1.22-08), зареєстровано в Мін’юсті 3 лютого 2009 р. за № 103/16119

Правила № 314

Правила охорони праці для підприємств по виробництву кабельної продукції, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 18 грудня 2007 р. № 314 (НПАОП 28.7-1.01-07), зареєстровано в Мін’юсті 28 січня 2008 р. за № 65/14756

Правила № 316

Правила охорони праці у виробництві джерел світла та світлотехнічного обладнання, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 18 грудня 2007 р. № 316 (НПАОП 31.5-1.01-07), зареєстровано в Мін’юсті 28 січня 2008 р. за № 67/14758

Правила № 363

Правила безпеки праці під час експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 14 червня 2006 р. № 363 (НПАОП 0.00-1.03-06), зареєстровано в Мін’юсті 27 червня 2006 р. за № 761/12635

Правила № 485

Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 15 листопада 2001 р. № 485 (НПАОП 40.1-1.02-01), зареєстровано в Мін’юсті 3 грудня 2001 р. за № 1002/6193

Правила № 546

Правила охорони праці на міському електричному транспорті, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 21 серпня 2006 р. № 546 (НПАОП 60.2-1.01-06), зареєстровано в Мін’юсті 25 жовтня 2006 р. за № 1146/13020

ГОСТ 12.1.013-78

ГОСТ 12.1.013-78 «ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования»

СНиП ІІІ-4-80*

СНиП ІІІ-4-80* «Техника безопасности в строительстве» (НПАОП 45.2-7.02-80)

Який порядок присвоєння I групи з електробезпеки?

Згідно з підпунктом 2.1.3 ПБЕЕС для одержання I групи з електробезпеки, незалежно від посади і фаху, необхідно пройти інструктаж з електробезпеки під час роботи в електроустановці з оформленням у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Інструктаж з електробезпеки має проводити особа, відповідальна за електрогосподарство, або за її письмовим розпорядженням особа зі складу електротехнічних працівників з групою електробезпеки не нижче ІІІ.

Але ПБЕЕС не регламентує порядок присвоєння І групи з електробезпеки, тому без відповіді залишаються такі запитання: чи необхідно вести для цього інструктажу окремий журнал? І групу з електробезпеки присвоюють одноразово чи періодично підтверджують? Який вид інструктажу проводять при присвоєнні І групи з електробезпеки? Відповіді на ці запитання представники контролюючих органів та відповідальні особи суб’єктів господарювання розуміють по-своєму.

Більшість суб’єктів господарювання знаходять відповіді на ці запитання у Правилах технічної експлуатації електроустановок споживачів 1989 року (діяли до набрання чинності ПТЕЕС), де підпунктами Э1.3.14, Э1.3.15 передбачено ведення спеціального журналу з щорічним періодичним проведенням перевірок знань на І групу з електробезпеки та наявність списку професій (посад) неелектротехнічного персоналу, якому присвоюють І групу з електробезпеки. Цей список узгоджується з керівником служби охорони праці. Такі ж вимоги існують у деяких нормативних документах, наприклад, у підпункті 12.3.5 Правил охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажно-розвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 8 травня 1996 р. № 78.

Слід також зазначити, що підпунктом 6.10.4 ПБЕЕС передбачено, що під час першого прибуття на місце відрядження відряджені особи повинні пройти інструктаж з електробезпеки з урахуванням особливостей електроустановок, в яких їм доведеться працювати. Про проведення цього інструктажу до журналу інструктажу вносять відповідний запис із зазначенням підписів осіб, що інструктуються, та осіб, що проводять інструктаж. При цьому до відряджених працівників належать працівники, які направляються для виконання робіт у діючих електроустановках інших підприємств і не перебувають у штаті цих підприємств, а також працівники одного і того самого підприємства, яких направляють для роботи в діючих електроустановках з одного цеху (структурного підрозділу) до іншого і які не перебувають у штаті останнього (пп. 6.10.1 ПБЕЕС).

Тому неоднозначність з присвоєнням І групи з електробезпеки та проведенням інструктажу з електробезпеки насамперед пов’язана з неправильним розумінням вимог підпункту 2.1.3 ПБЕЕС: «для одержання групи I <…> необхідно пройти інструктаж з електробезпеки під час роботи в електроустановці». А для цього слід чітко розуміти різницю між поняттями «електроустановка» та «електротехнічний пристрій (інструмент)».

Який інструктаж проводити користувачам електротехнічних пристроїв, у т. ч. персональних комп’ютерів?

Звернемося до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26 січня 2005 р. № 15 (далі — Типове положення). Розділ 6 «Організація проведення інструктажів з питань охорони праці» Типового положення вимагає проведення інструктажів з питань охорони праці за інструкціями відповідно до виду виконуваних робіт. А однією з інструкцій, яка встановлює вимоги безпеки під час виконання робіт, де може виникнути небезпека ураження електричним струмом, є Інструкція з електробезпеки.

Слід зазначити, що вимога щодо присвоєння І групи з електробезпеки працівникам — користувачам електротехнічних пристроїв (наприклад, побутового призначення) відсутня у ПБЕЕС, також вимога щодо присвоєння І групи користувачам персональних комп’ютерів (ПК) відсутня у Правилах охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 26 березня 2010 р. № 65 (далі — Правила № 65). Це також пояснюється тим, що сучасний ПК не є об’єктом підвищеної небезпеки, а є стандартним електротехнічним пристроєм загального користування, який зазвичай купують у магазинах побутової техніки.

Отже, можна дійти висновку, що користувачам електротехнічних пристроїв загального користування, у т. ч. комп’ютерної техніки, достатньо проведення інструктажу за Інструкцією з електробезпеки (без присвоєння групи).

Інструкція з електробезпеки належить до загальних інструкцій, що містять вимоги з безпеки праці (як і інструкції з пожежної безпеки та надання першої долікарської допомоги). Проведення інструктажів реєструється у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, відповідальним за ведення якого є безпосередній керівник робіт.

Відповідно до пункту 6.5 Типового положення повторний інструктаж проводиться не рідше ніж:

 • 1 раз на 3 місяці — на роботах з підвищеною небезпекою;
 • 1 раз на 6 місяців — для решти робіт.

Тому періодичність проведення інструктажу з електробезпеки може визначатися залежно від встановленої на підприємстві періодичності проведення повторних інструктажів з питань охорони праці (для користувачів ПК — 1 раз на 6 місяців). А оскільки додаток 4 «Типовий тематичний план і програма навчання з питань охорони праці посадових осіб» Типового положення містить тему 5 «Електробезпека», то посадова особа (у разі проходження перевірки знань з питань охорони праці) вважається такою, що володіє знаннями з електробезпеки.

Очевидним також є те, що інструктаж за Інструкцією з електробезпеки не потрібно проводити електротехнологічному та електротехнічному персоналу, оскільки вони мають ІІ і вище групу з електробезпеки.

Чим відрізняються інструкція з електробезпеки та інструкція для присвоєння І групи з електробезпеки?

Враховуючи зазначене вище, інструктаж з електробезпеки для присвоєння працівникам І групи з електробезпеки та інструктаж з електробезпеки для користувачів електротехнічних пристроїв загального користування мають проводитися за різними інструкціями з електробезпеки. Різниця між цими інструкціями насамперед у тому, що інструкція на І групу з електробезпеки має містити вимоги безпеки під час перебування саме в електроустановках (всередині приміщень, де розташовані електротехнічні пристрої). Підтвердженням цьому є те, що Правилами № 65 не передбачено наявність І групи з електробезпеки при роботі з комп’ютером, а лише вимагається проведення інструктажу.

У разі наявності на підприємстві двох різних інструкцій з електробезпеки одразу стає зрозумілим, чому нормативні документи вимагають, щоб І група з електробезпеки була у стропальника (працює біля вантажопідіймального крана, що має електропривід), диспетчера (працює у приміщенні, обладнаному електрощитами), водія електронавантажувача (може мати доступ до електротехнічних пристроїв всередині навантажувача). Крім того, працівник з І групою з електробезпеки може підніматись на опору повітряної лінії електропередачі на висоту не вище 3 м від поверхні землі (пп. 6.1.3 ПБЕЕС), що не є допустимим для особи, яка пройшла інструктаж з електробезпеки як користувач електротехнічних пристроїв.

Слід також зазначити, що згідно з підпунктом 6.7.6 ПБЕЕС І групу з електробезпеки повинна мати особа, яка працює з ручним електроінструментом (наприклад, за умовами безпеки класу ІІ і ІІІ). Оскільки ручний електрифікований інструмент не є електроустановкою, тому достатньо було б проведення інструктажу з електробезпеки як користувачу електротехнічного пристрою. Єдиним поясненням щодо наявності у користувачів ручного електроінструменту І групи з електробезпеки є те, що працівник може працювати з електроустаткуванням, що перебуває під напругою на нестаціонарних робочих місцях.

Яка група з електробезпеки має бути в особи, яка проводить інструктаж з електробезпеки?

Посадова особа підприємства, яка проводить інструктаж з електробезпеки, не обов’язково повинна мати ІІІ групу з електробезпеки. Ця вимога висувається лише до посадових осіб, які проводять на підприємстві інструктаж з електробезпеки для присвоєння працівникам I групи з електробезпеки.

Підтвердженням цьому є вимоги підпункту 5.1.4 ПТЕЕС, яким передбачено, що споживачі, у яких електрогосподарство включає лише ввідно-розподільчий пристрій, освітлювальні установки, прилади побутового призначення напругою до 220 В, особу, відповідальну за електрогосподарство, можуть не призначати.

Відповідальність за технічно грамотне та безпечне користування електроустановкою за письмовою згодою територіального органу Держенергонагляду покладається на керівника споживача. Ця особа повинна пройти навчання у спеціалізованому навчальному закладі за 8-годинною програмою, а потім — інструктаж в енергопостачальній організації з питань технічної та безпечної експлуатації електроустановок в обсязі знань, що відповідає II групі з електробезпеки, про що робиться запис у журналі інструктажу споживачів та у договорі про користування електроенергією. За умови відсутності змін в умовах виробництва та складі електрообладнання періодичність проведення інструктажів установлюється 1 раз на 2 роки.

Роботодавець повинен затвердити

перелік посад і професій електротехнічних та електротехнологічних працівників, яким необхідно мати відповідну групу з електробезпеки.

Нормативна база

 • ​Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення» від 26 липня 1999 р. № 1357 (із змінами та доповненнями)
 • Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці «Про затвердження Правил охорони праці на автомобільному транспорті» від 13 січня 1997 р. № 5 (НПАОП 60.2-1.28-97)
 • Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» від 9 січня 1998 р. № 4 (НПАОП 40.1-1.21-98), зареєстровано в Мін’юсті 10 лютого 1998 р. за № 93/2533
 • Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями» від 5 червня 2001 р. № 252 (НПАОП 0.00-1.30-01)
 • Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» від 26 січня 2005 р. № 15, зареєстровано в Мін’юсті 15 лютого 2005 р. за № 231/10511 (із змінами та доповненнями)
 • Наказ Міністерства палива та енергетики України «Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» від 25 липня 2006 р. № 258, зареєстровано в Мін’юсті 25 жовтня 2006 р. за № 1143/13017
 • Наказ Міністерства палива та енергетики України «Про затвердження та введення в дію нової редакції глави 1.7 Правил улаштування електроустановок» від 28 серпня 2006 р. № 305
 • Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин» від 26 березня 2010 р. № 65, зареєстровано в Мін’юсті 19 квітня 2010 р. за № 293/17588
 • ГОСТ 12.1.013-78 «ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования»
 • ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»
 • ГОСТ 3.1109-82 «Единая система технологической документации. Термины и определения основных понятий»
 • ГОСТ 12.1.038-82 «ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов»
 • ГОСТ 12.2.013.0-91 «Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний»

Мінімальний стаж роботи в електроустановках, достатній для присвоєння чергової групи з електробезпеки

Категорія персоналу

Мінімальний стаж роботи в електроустановках з попередньою групою для одержання групи (місяців)***

Групи з електробезпеки

ІІ

ІІІ*

ІV*

V*

1. Електротехнологічні працівники**

2

2. Електротехнічні працівники. Адміністративно-технічні, інспектувальні, чергові, ремонтні
та оперативно-ремонтні працівники

2.1. З вищою технічною, спеціальною електротехнічною середньою освітою

не нормується

1

3

6

2.2. Що закінчили спеціалізовані ПТУ

1

2

3

12

2.3. Без спеціальної освіти

2

2

12

24

3. Практиканти

3.1. Університетів, коледжів

1

3

3.2. Профтехучилищ

1

6

Для одержання III–V груп вимагається спеціальне навчання стосовно посади, яку обіймає працівник.

** Присвоєння III–V груп електротехнологам проводиться у виключних випадках згідно з пунктом 2 цієї таблиці.

*** Стаж роботи та група з електробезпеки в електроустановках до 1000 В не враховується під час визначення мінімального стажу в електроустановках понад 1000 В.

Працівники, що обслуговують електроустановки, зобов’язані знати ПБЕЕС відповідно до займаної посади чи роботи, яку вони виконують, і мати відповідну групу з електробезпеки згідно з такими вимогами:

 1. для одержання групи I, незалежно від посади і фаху, необхідно пройти інструктаж з електробезпеки під час роботи в конкретній електроустановці з оформленням в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Інструктаж з електробезпеки на І групу має провадити особа відповідальна за електрогосподарство, або, за її письмовим розпорядженням, ― особа зі складу електротехнічних працівників з групою III.

Мінімальний стаж роботи в електроустановках і видання посвідчень працівникам з групою I не вимагаються;

 1. особам молодшим за 18 років не дозволяється присвоювати групу вище II;
 2. для присвоєння чергової групи з електробезпеки необхідно мати мінімальний стаж роботи в електроустановках з попередньою групою, зазначеній у додатку 1 ПБЕЕС;
 3. для одержання груп II–III працівники мають:
 • чітко усвідомлювати небезпеку, пов’язану з роботою в електроустановках;
 • знати і уміти застосувати на практиці ці та інші правила безпеки в обсязі, потрібному для роботи, яка виконується;
 • знати будову і улаштування електроустановок;
 • уміти практично надавати першу допомогу потерпілим в разі нещасних випадків, в тому числі застосовувати способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця;
 1. для одержання груп IV–V додатково необхідно знати компонування електроустановок і уміти організувати безпечне проведення робіт, уміти навчити працівників інших груп Правилам безпеки і наданню першої допомоги потерпілим від електричного струму;
 2. для одержання групи V необхідно також розуміти, чим викликані вимоги пунктів ПБЕЕС.

Скачати інструкцію з електробезпеки (бланк)

Електробезпека: створюємо безпечні умови праці

Працівнику, який пройшов перевірку знань ПБЕЕС, видається посвідчення встановленої форми, яке він зобов’язаний мати при собі під час роботи. Це посвідчення є документом, який засвідчує право на самостійну роботу в електроустановках на зазначеній посаді за фахом.

Примітка

Наведено згідно з пунктом 2.1.3 та додатком 1 до Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 9 січня 1998 р. № 4 (ПБЕЕС).

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх актуальних подій у сфері охорони праці!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
і скачаю все
Зареєструюся