Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці

19 серпня 2020
21921
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Як вести журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці — розповідаємо у статті. Також ви можете скачати актуальний у 2020 році зразок Журналу видачі інструкцій з охорони праці.

Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці

Роботодавець зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці працівників. Зокрема, він відповідає за розробку інструкцій з охорони праці, які затверджує своїм наказом. Вимоги до змісту, побудови та викладу інструкцій визначає Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9.

Необхідні інструкції розробляють або переглядають безпосередні керівники робіт, відповідальні за своєчасне їх виконання. Це, наприклад, начальники виробництва, цеху, дільниці, відділу, лабораторії та інших підрозділів підприємства. Керівники робіт видають працівникам примірники інструкцій під час проведення первинного інструктажу в порядку, встановленому роботодавцем, або розміщують їх на робочих місцях.

Для реєстрації виданих інструкцій заводять Журнал видачі інструкцій з охорони праці.

Перевірте, чи всі документи з охорони праці є на вашому підприємстві

Як вести журнал видачі інструкцій з охорони праці

Журнал обліку інструкцій з охорони праці має містити таку інформацію:

  • дата видачі інструкції;
  • код або номер інструкції;
  • назва інструкції;
  • підрозділ (служба), якому (якій) видано інструкцію;
  • кількість виданих примірників;
  • посада, прізвище, ініціали одержувача інструкції;
  • підпис одержувача інструкції.

Зберігання та видача інструкцій з охорони праці

У кожного керівника структурного підрозділу або служби підприємства має бути в наявності комплект примірників інструкцій, необхідних для працівників усіх професій і для всіх видів робіт підрозділу (служби), а також перелік цих інструкцій, затверджений роботодавцем.

Повний комплект інструкцій зберігається в паперовому вигляді або на електронних носіях у доступному для працівників місці, яке визначає роботодавець, виходячи з міркувань зручності ознайомлення з ними.

Примірниками інструкцій роботодавець забезпечує працівників і керівників структурних підрозділів або служб безкоштовно.

Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці Ви маєте це знати!

Усі інструкції з охорони праці, які вводяться в дію на підприємстві, потрібно зареєструвати у Журналі реєстрації інструкцій з питань охорони праці на підприємстві.

logo