Класифікатор подій, що призвели до нещасного випадку

13 липня 2022
8042
Середній бал: 5 із 5
головний державний інспектор Головного управління Державної служби України з питань праці у Київській області, експерт з питань охорони праці

Від правильності встановлення причини нещасного випадку залежить ефективність розроблюваних заходів щодо запобігання подібним випадкам. Не помилитися при визначенні коду причини нещасного випадку за Класифікатором видів подій, причин, обладнання, що призвели до нещасного випадку, допоможе наша стаття.

Онлайн-пошук по Класифікатору причин, що призвели до нещасного випадку

класифікатор подій, що призвели до нещасного випадку

Основна мета розслідування будь-якої події на виробництві — збір і аналіз інформації, встановлення причин, супутніх чинників, підготовка висновків і розроблення рекомендацій щодо забезпечення безпеки засобів виробництва та технологічних процесів.

Відповідальність за обґрунтованість прийнятих рішень покладена на уповноважених посадових осіб, до компетенції яких належить проведення розслідувань. Порядок створення комісії з розслідування нещасних випадків залежить від кількості потерпілих, масштабів і наслідків події. Очевидно, що члени комісії з розслідування повинні мати професійні знання, юридичну та громадську відповідальність. Під час проведення розслідування має бути здійснена правильна класифікація подій, що призвели до нещасного випадку, адже за його результатами будуть розроблятися заходи щодо запобігання таким подіям у майбутньому. 

На практиці питання, пов’язані з розслідуванням, не завжди розв’язують об’єктивно та однозначно, оскільки на рішення комісії можуть впливати як суб’єктивні чинники, так і неоднозначності законодавства. 

Алгоритм роботи з Класифікатором причин, що призвели до нещасного випадку

Як визначити код причини нещасного випадку за Класифікатором

Під час складання Акта про нещасний випадок, пов’язаного з виробництвом, зокрема, у пункті 7 зазначають і кодують основну та супутні причини нещасного випадку. Для цього використовують Класифікатор видів подій, причин, обладнання, устатковання, машин, механізмів, транспортних засобів, що призвели до настання нещасного випадку, наведений у додатку 9 до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019 № 337. Основну причину нещасного випадку зазначають і кодують першою.

Іноді можна помітити суперечності, які містить Класифікатор причин нещасних випадків. Так, у коді 36 причина «особиста необережність потерпілого» суперечить визначенню поняття нещасний випадок: якщо на працівника відсутній вплив небезпечного виробничого фактора чи середовища (особиста необережність), то такий випадок травмування не підпадає під визначення нещасний випадок. А розслідування проводять саме у разі виникнення нещасного випадку.

Пам’ятайте, від правильності встановлення причини нещасного випадку залежить також ефективність розроблюваних заходів щодо недопущення подібних нещасних випадків у майбутньому. Щоб уникнути помилок, використовуйте онлайн-пошук за Класифікатором подій, що призвели до нещасного випадку на виробництві

logo