-

Проведення вогневих робіт

2 березня 2017
14098
Середній бал: 5 із 5

Основні вимоги охорони праці та пожежної безпеки при проведенні наступних видів вогневих робіт: газозварювальні та нарізка металу, електрозварювальні, паяльні. Підготовка робочого місця та правила техніки безпеки при виконанні вогневих робіт.

Перелік вогневих робіт

Всі підприємства, установи та організації, виробництво яких  напряму пов’язано із  здійсненням вогневих робіт,  незалежно від виду їх діяльності та форм власності, повинні вимагати від своїх робітників дотримання правил протипожежної безпеки.

Під вогневими роботами розуміють промислові операції з джерелами відкритого вогню, які супроводжуються іскроутворенням та нагріванням до небезпечних температур і які здатні спричинити аварійне загорання матеріалів та конструкцій.

Перелік вогневих робіт:

Вимоги охорони праці при організації та здійсненні вогневих робіт

Підготовка до виконання вогневих робіт

Місце здійснення вогневої роботи може бути постійним – призначеним для регулярних робіт, та тимчасовим – за місцем проведення конкретної роботи (наприклад, монтаж обладнання). В будь-якому випадку, надане для роботи приміщення має бути обладнане спеціальними засобами протипожежної безпеки і оформлене переважно із негорючих матеріалів.

Кожен співробітник, залучений до вогневих робіт, повинен отримати від роботодавця належним чином завірений наряд-допуск з відомостями про обсяг та час виконання робіт.

До початку роботи необхідно переконатись у такому:

 • робоче місце працівника звільнене від зайвих небезпечних матеріалів та речовин;
 • неподалік від робітника розміщений інвентар необхідний для пожежогасіння;
 • підлога, горючі конструкції та механізми надійно захищені від можливого возгоряння;
 • в приміщенні, де будуть проводитись роботи з хімічними речовинами та газами, справно функціонують системи вентиляції;
 • суміжні приміщення, устаткування, монтажні отвори та перекриття закриті протипожежними матеріалами, а двері приміщення можливо щільно закрити;
 • інвентар та механізми, яких потребує співробітник під час вогневих робіт, приведені у вибухопожежобезпечний стан.

При виконанні вогневих робіт

Протягом всього часу роботи здійснюється постійний експертний аналіз вмісту шкідливих речовин в повітрі у відповідному приміщенні. Робоче місце співробітника закрито протипожежною перегородкою висотою, мінімум 1,8 м та протипожежним екраном. При виході на перерву та в кінці робочої зміни устаткування та обладнання слід відключати від електромережі і прибирати до спеціально призначених місць.

Суворо заборонено залучати до вогневих робіт співробітників, які не пройшли курс навчальних інструктажів та не мають кваліфікованих посвідчень.

На одязі співробітника не повинні бути наявні сліди жиру, масел, бензину тощо.

Після закінчення робочої зміни працівник та керівник повинні оглянути робоче місце на предмет відсутності на ньому речей або матеріалів, що можуть спричинити ризик виникнення пожежі.

Проведення газозварювальних робіт та робіт із різання металу

Вимоги щодо місць розташування обладнання: генератори для різки необхідно встановлювати за 10 метрів від місць проведення вогневих робіт та за 5 метрів до цистерн із киснем горючим газом. Вхід до приміщення, де розташований генератор, стороннім особам забороняється.

Мулові ямі необхідно ретельно закривати негорючим настилом або огороджувати бильцями.

Співробітникам не дозволяється палити та використовувати відкритий вогонь поблизу приміщень, де зберігається мул.

Безпосередньо під час проведення робіт також не дозволяється:

 • відігрівати заледенілі генератори та інші допоміжні елементи відкритим вогнем;
 • працювати з кисневими балонами та іншим зварювальним обладнанням в промасленому одязі;
 • неправильно складати та перекручувати робочі шланги та труби;
 • робити взаємну заміну шлангів співробітниками, які залучені до різних видів робіт;
 • використовувати в роботі шланги, довшими за 30 метрів, а під час виконання монтажних робіт - 40 метрів;
 • переміщати на інше місце генератор за наявності в газозбірнику ацетилену;
 • зберігати запас пального на робочому місці дозволяється в обсязі не більшому ніж потрібно для зміни. Пальне має зберігатись у спеціально призначеній герметичній тарі на відстані, щонайменше, ніж 10 метрів від місця проведення вогневих робіт.

Проведення електрозварювальних робіт

Ознайомтеся з вимогами безпеки праці під час проведення електрозварювальних робіт

 • Інструменти для механічного зварювання повинні бути облаштовані вимикачем, дисплеєм величини струму та запобіжним пристроєм;
 • Забороняється приймати в експлуатацію незакриті або пошкоджені проводи, а також застосовувати нетипові електрозапобіжники;
 • Співробітник повинен ретельно ізолювати проводи та захистити їх від впливу високих температур, ймовірних механічних і хімічних уражень;
 • У разі необхідності частого переміщення зварювального обладнання з місця на місце, необхідно застосовувати міцні запобіжні кабелі;
 • При необхідності замінити електроди, їх залишки слід зберігати у спеціальній металевій коробці, встановленій біля робочого місця співробітника;
 • Періодично слід направляти зварювальні механізми на технічне обслуговування та плановий ремонт. В кінці кожної робочої зміни обладнання та допоміжний інвентар мають бути очищені від продуктів промислових викидів.

Проведення паяльних робіт

На робочому місці співробітника не повинні зберігатись горючі матеріали, а технічні механізми, розташовані за 5 метрів від співробітника, повинні бути закриті захисними екранами або змочені водою.

Паяльні пристрої повинні бути справними та, щонайменше, раз в місяць підлягати експертній перевірці. Додатково, мінімум раз на рік відповідальні особи повинні ініціювати випробування паяльних пристроїв.

Кожний пристрій повинен мати технічний паспорт із зазначенням результатів заводського аналізу та допустимих характеристик.

Заливати пальне до паяльного інвентарю і розпалювати його необхідно у спеціально призначених місцях.

Для дотримання протипожежної безпеки забороняється:

 • застосовувати бензин чи суміш бензину з гасом в якості пального для паяльного інвентаря;
 • заливати обладнання пальним більше ніж 75% його робочого об’єму;
 • перевищувати допустимі робочі характеристики обладнання, передбачені у технічному паспорті на нього;
 • ремонтувати устаткування, а також виливати чи заправляти пристрої пальним недалеко від відкритого вогню.
logo