Журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки

28 вересня 2020
28361
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Як заповнювати Журнал реєстрації протоколів перевірки знань з електробезпеки? Хто відповідає за заповнення журналу та його зберігання? Відповіді на ці та інші питання читайте далі.

Як організувати експлуатацію електрогосподарства в офісі

Форма журналу перевірки знань з електробезпеки

Журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки: зразок заповнення

Зразок. Журнал реєстрації знань з електробезпеки

Електроустановки споживачів обслуговують спеціально підготовлені електротехнічні працівники — адміністративно-технічні, оперативні, виробничі та оперативно-виробничі працівники споживача.

Відповідно до п. 2.1.4. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Мінсоцполітики від 09.01.1998 № 4, забороняється допускати до роботи в електроустановках
осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань цих Правил.

Перевірку знань кожного працівника проводять індивідуально за затвердженими керівником центральної комісії споживача з перевірки знань білетами або за допомогою тестування з наступним опитуванням.

Результати перевірок знань з електробезпеки повинні вноситися у Журнал перевірки знань з електробезпеки. 

Як заповнювати Журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки 

У першій графі вказуються прізвище, ім’я та по батькові працівника, обіймана посада (спеціальність) і стаж роботи на цій посаді (спеціальності).

Далі вказуються дата попередньої перевірки і присвоєна група з електробезпеки. У наступній графі — дата і причина перевірки, група з електробезпеки. Після цього зазначається тема перевірки (охорона праці, пожежна безпека, технологія робіт) і рішення комісії («знає»/«не знає»).

Також має бути визначена і зафіксована у журналі дата наступної перевірки знань з електробезпеки.

В останній графі розписується особа, яка проходила перевірку.

Журнал перевірки знань з електробезпеки підписують голова та члени комісії з перевірки.

Зверніть увагу!

Під час перевірки знань групи працівників в один день і за незмінного складу комісії допускається підписувати протокол один раз після перевірки усієї групи екзаменованих у цей день, перевірку знань яких проведено.

Термін зберігання Журналу протоколів перевірки знань з електробезпеки

Журнал перевірки знань з електробезпеки зберігається 3 роки (з моменту внесення останнього запису). Дата його заведення і дата закінчення вказуються у самому журналі.

Відповідальність за оформлення, стан і цілісність Журналу протоколів перевірки знань покладається на особу, відповідальну за електрогосподарство.

logo