-

Cпоруди цивільного захисту

17 серпня 2020
5004
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Задля убезпечення працівників від надзвичайних ситуацій у мирний час та засобів ураження в особливий період улаштовують споруди цивільного захисту. Які бувають споруди цивільного захисту та який порядок їх утримання — далі у статті.

Які ще документи з цивільного захисту потрібно розробити

Згідно з частиною 15 статті 20 Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI (далі — КЦЗ) суб’єкти господарювання зобов’язані забезпечувати дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту для укриття персоналу та збереження майна підприємства.

Захисні споруди цивільного захисту — інженерні споруди, призначені для укриття і тимчасового захисту людей, техніки та майна від небезпеки, що може виникнути або виникла внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час, а також від дії засобів ураження в особливий період. 

Види захисних споруд

До захисних споруд цивільного захисту належать (частина 2 статті 32 КЦЗ):

 • сховище;
 • протирадіаційне укриття;
 • швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту.

Сховище — це герметична споруда для захисту людей, в якій протягом певного часу створюються умови, що виключають вплив на них небезпечних факторів, які виникають внаслідок надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та терористичних актів.

Протирадіаційне укриття — негерметична споруда для захисту людей, в якій створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості.

Швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту — це захисна споруда, що зводиться із спеціальних конструкцій за короткий час для захисту людей від дії засобів ураження в особливий період.

Для захисту людей від деяких факторів небезпеки, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час, та дії засобів ураження в особливий період також використовуються споруди подвійного призначення та найпростіші укриття.

Споруда подвійного призначення — це наземна або підземна споруда, що може бути використана за основним функціональним призначенням і для захисту населення.

Найпростіше укриття — це фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне приміщення, що знижує комбіноване ураження людей від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів ураження в особливий період.

Заповнюють захисні споруди за сигналами цивільної оборони. Для швидкого заповнення захисної споруди особи, які укриваються, повинні заздалегідь вивчити маршрути руху.

Хто підлягає укриттю у захисних спорудах

Відповідно до частини 3 статті 32 КЦЗ у сховищах укриваються:

 • працівники найбільшої працюючої зміни суб’єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту та розташованих у зонах можливих значних руйнувань населених пунктів, які продовжують свою діяльність в особливий період;
 • персонал атомних електростанцій, інших ядерних установок і працівники суб’єктів господарювання, які забезпечують функціонування таких станцій (установок);
 • працівники найбільшої працюючої зміни суб’єктів господарювання, віднесених до категорії особливої важливості цивільного захисту та розташованих за межами зон можливих значних руйнувань населених пунктів, а також працівники чергового персоналу суб’єктів господарювання, які забезпечують життєдіяльність міст, віднесених до відповідних груп цивільного захисту;
 • хворі, медичний та обслуговувальний персонал закладів охорони здоров’я, які не підлягають евакуації або не можуть бути евакуйовані у безпечне місце.

Укриттю у протирадіаційних укриттях підлягають:

 • працівники суб’єктів господарювання, віднесених до першої та другої категорій цивільного захисту та розташованих за межами зон можливих значних руйнувань населених пунктів, які продовжують свою діяльність у воєнний час;
 • працівники суб’єктів господарювання, розташованих у зонах можливих руйнувань, небезпечного і значного радіоактивного забруднення навколо атомних електростанцій;
 • населення міст, не віднесених до груп цивільного захисту, та інших населених пунктів, а також населення, евакуйоване з міст, віднесених до груп цивільного захисту і зон можливих значних руйнувань;
 • хворі, медичний та обслуговуючий персонал закладів охорони здоров’я, розташованих за межами зон можливих значних руйнувань міст, віднесених до груп цивільного захисту, і суб’єктів господарювання, віднесених до категорій цивільного захисту, а також закладів охорони здоров’я, які продовжують свою діяльність у воєнний час.

У швидкоспоруджуваних захисних спорудах цивільного захисту, найпростіших укриттях та спорудах подвійного призначення укривається населення міст, що належить до груп цивільного захисту, яке не підлягає евакуації у безпечне місце, а також інших населених пунктів.

Утримання споруд цивільного захисту

Вимоги щодо утримання та експлуатації захисних споруд визначаються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.

Утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до використання за призначенням здійснюється суб’єктами господарювання, на балансі яких вони перебувають (зокрема споруд, що не увійшли до їх статутних капіталів у процесі приватизації (корпоратизації), за рахунок власних коштів.

У разі використання однієї захисної споруди кількома суб’єктами господарювання вони беруть участь в утриманні споруди відповідно до укладених між ними договорів.

Перевіряємо стан охорони праці на підприємствіА у Вас є всі необхідні документи?

У мирний час захисні споруди можна використовувати для забезпечення господарських, культурних побутових потреб об’єктів у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, за умови збереження:

 • захисних властивостей як споруди у цілому, так і окремих її елементів; входів і аварійних виходів, захисно-герметичних дверей; герметичних дверей; ставень, противибухових пристроїв;
 • герметизації та гідроізоляції усієї захисної споруди;
 • працездатності усього інженерно-технічного обладнання і можливості переведення його у будь-який час на експлуатацію у режимі надзвичайної ситуації.

Захисні споруди можуть передаватися в оренду за умови збереження їх цільового призначення. Однак існують винятки. Так, КЦЗ (пункт 13 статті 32) заборонено здавати в оренду споруди, які перебувають у постійній готовності до використання за призначенням, а саме:

 • ті, в яких розташовані пункти управління;
 • призначені для укриття працівників суб’єктів господарювання, що мають об’єкти підвищеної небезпеки;
 • розташовані у зонах спостереження атомних електростанцій та призначених для укриття населення під час радіаційних аварій.

Особи, відповідальні за утримання захисних споруд

Суб’єкти господарювання, що утримують захисні споруди, незалежно від форм власності та господарювання призначають відповідальних осіб, в обов’язки яких входить систематичний контроль за правильним утриманням приміщень, збереженням захисних пристроїв та інженерно-технічного обладнання захисних споруд.

В окремо розміщених захисних спорудах, як правило, призначають штатну одиницю — коменданта. Для обслуговування захисних споруд у період використання їх для укриття населення і для експлуатації інженерно-технічного обладнання залежно від місткості захисних споруд утворюють формування з обслуговування захисних споруд (ланки або групи).

Більше про захисні споруди читайте у статті Cпоруди цивільного захисту для укриття персоналу та збереження майна підприємства

logo