Замовляйте онлайн або телефонуйте безплатно 0 800 212 312

Активуйте подарунковий доступ ▶ ▷

Довідник спеціаліста з охорони праці

Охорона праці в колективному договорі

22 лютого 2017
11780
Середній бал: 0 із 5

Регулювання питань охорони праці у колективному договорі: нормативні акти; зміст; порядок розробки, узгодження, підписання та затвердження договору; внесення змін; реєстрація колективного договору. Скачати заразок Розділ охорона праці в колективному договорі.

Скачати зразок Розділ охорона праці в колективному договорі

Завантажте зразок Розділ охорони праці в колективному договорі та адаптуйте його до вимог вашого підприємства.

Розділ охорона праці в колективному договорі

Регулювання питань охорони праці у колективному договорі

Будь-яке підприємство, установа чи організація, що використовують у своїй діяльності найману працю робітників, повинні передбачити порядок та основні правила взаємодії між таким підприємством і залученими робітниками.

Для цього в компаніях розробляється та затверджується низка локальних нормативних актів, інструкцій, наказів тощо, які чітко врегульовують розпорядок промислового процесу. Центральним документом, що встановлює виробничі та соціальні взаємовідносини між роботодавцем та персоналом, є колективний договір.

Зміст колективного договору та питання охорони праці у ньому

Предметом регулювання колективного договору є визначення соціальних і трудових прав та обов’язків між роботодавцями і працівниками, до яких належать:

  • загальний порядок організації виробничого процесу. В залежності від галузі діяльності компанії, в колективному договорі необхідно встановити основні принципи організації роботи таким чином, що дозволить підприємству досягти максимальних виробничих результатів;
  • установлений режим праці. До поняття «режим праці» включається загальна тривалість робочого дня, порядок виконання змінних робіт та чергувань;
  • оплата праці робітників. Роботодавець зобов’язаний встановити в компанії прозору та чітку систему виплати винагороди робітникам за виконану ними роботу, в тому числі розцінки, коефіцієнти оплати праці, тарифні сітки та ін.;
  • охорона праці в колективному договорі. Включає в себе комплекс технологічних, санітарних, профілактичних засобів, які впроваджуються в компанії з метою збереження здоров’я робітників та забезпечення неперервності виробничої діяльності підприємства;
  • заохочувальні матеріальні або нематеріальні пільги та компенсації робітникам. Для стимулювання робітників і підвищення виробничих показників роботодавцю доцільно визначити критерії відзнаки співробітників і інструменти для індивідуального чи загального  мотивування трудового колективу;
  • порядок оздоровлення та відпочинку робітників. Зокрема, дане положення є актуальним для підприємств, робітники яких залучені до особливо важких умов праці;
  • соціальний захист і загальні гарантії дотримання прав працівників тощо.

Охорона праці в колективному договорі Звертаємо увагу, що наведений перелік питань охорони праці у колективному договорі не є вичерпним. Сторони можуть на власний розсуд передбачити в колективному договорі ті питання, які вважають необхідними.

Розробка та підписання колективного договору

Сторонами колективного договору є роботодавець та трудовий колектив в особі профспілкового органу (якщо є) або уповноважених представників трудового штату. Перед укладанням колективного договору сторони повинні узгодити регулювання питань охорони праці у колективному договорі, зокрема його основні положення та остаточний проект. Об’ємні питання, які потребують поглибленого врегулювання, дозволяється викласти у формі додатків до колективного договору (наприклад, конкретні питання охорони праці в колективному договорі).

Процес набрання сили колективним договором складається з двох етапів:

  • підписання його сторонами. Саме з дати підписання договір вважається таким, що вступив в законну силу;
  • здійснення додаткової обов’язкової державної реєстрації колективного договору в територіальних органах місцевої виконавчої влади.

Дія колективного договору охоплює усіх співробітників підприємства і кожний новий робітник компанії має бути ознайомлений з його положеннями. Недотримання робітниками або роботодавцем приписів колективного договору є підставою для притягнення винної сторони до відповідальності у формі штрафних санкцій або дисциплінарних звернень.

Якщо певні норми колективного договору суперечать вимогам чинного законодавства або звужують права робітників, то відповідні положення договору автоматично вважаються недійсними і не підлягають виконанню.

Внесення змін до колективного договору

Колективний договір на підприємстві повинен враховувати актуальний стан виробництва і потреби сторін. Сторони мають право обговорити і внести необхідні зміни до договору.

Процедура внесення змін до колективного договору є аналогічною процедурі його первинного укладання. Сторона, яка є ініціатором змін, повинна підготувати і направити іншій стороні проект змін для ознайомлення. Протягом тижня інша сторона має розглянути отримані пропозиції та проінформувати про своє рішення стосовно доцільності внесення таких змін до договору. Всі протиріччя розглядаються сторонами спільно із залученням спеціально створеної на підприємстві робочої комісії в сфері дотримання колективного договору. Остаточна редакція колективного договору, затверджена з урахуванням внесених змін, знову підлягає державній реєстрації в загальному порядку.

Від того, яким чином кожна із сторін колективного договору усвідомлює свою соціальну захищеність під час реалізації трудових відносин, залежить підвищення результативності діяльності компанії в цілому. 

Охорона праці в колективному договорі Повний текст статті Колективний договір: охорона праці та інші питання ви знайдете у Довіднику.

Питання, які регулює колективний договір в розділі охорони праці

Питання трудових відносин, які регулюються колективним договором

Зміст правової норми

Підстава

Охорона праці

Умови грошової компенсації на придбання лікувально-профілактичного харчування при роботі, що має роз’їзний характер

У разі роз’їзного характеру роботи працівникові виплачується грошова компенсація на придбання лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів на умовах, передбачених колективним договором

ст. 7 Закону України «Про охорону праці»

Порядок компенсації витрат працівників на придбання спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів

У разі придбання працівником спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів за свої кошти роботодавець зобов’язаний компенсувати всі витрати на умовах, передбачених колективним договором

ст. 8 Закону України «Про охорону праці»

Порядок додаткового забезпечення працівників засобами індивідуального захисту

Згідно з колективним договором роботодавець може додатково, понад встановлені норми, видавати працівникові певні засоби індивідуального захисту, якщо фактичні умови праці цього працівника вимагають їх застосування

Додаткові виплати потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Роботодавець може за рахунок власних коштів здійснювати потерпілим у разі ушкодження здоров’я або смерті та членам їх сімей додаткові виплати відповідно до колективного чи трудового договору

ст. 9 Закону України «Про охорону праці»

План заходів з охорони праці

План заходів щодо охорони праці включається до колективного договору

ст. 161 КЗпП

Порядок використання коштів, призначених для реалізації заходів з охорони праці

Порядок використання коштів і матеріалів призначених для реалізації заходів з охорони праці, визначається в колективних договорах

ст. 162 КЗпП

Соціальні гарантії з охорони праці

У колективному договорі, угоді сторони передбачають забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, їх обов’язки, а також комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам, визначають обсяги та джерела фінансування зазначених заходів

ст. 20 Закону України «Про охорону праці»

Заохочення працівників за участь у заходах з підвищення безпеки праці

До працівників можуть застосовуватися будь-які заохочення за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці. Види заохочень визначаються колективним договором, угодою

ст. 25 Закону України «Про охорону праці»

Збереження за працівниками середнього заробітку на час навчання з питань охорони праці

Роботодавець за свій рахунок організовує навчання, забезпечує необхідними засобами уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці і звільняє їх від роботи на передбачений колективним договором строк із збереженням за ними середнього заробітку

ст. 42 Закону України «Про охорону праці»

logo
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Зареєструватися і скачати
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Зареєструватися і скачати
Дочитайте статтю після легкої реєстрації


і скачуйте інструкції з охорони праці


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Зареєструватися і дочитати