Телефонуйте 0 800 212 312, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Скачайте новий Покажчик НПАОП 2019 ▶ ▷

Служба охорони праці

Виробничий шум та вібрація

 • 20 лютого 2017
 • 2191

Виробничий шум: класифікація виробничої вібрації загального та локального типу дії. Санітарні норми вібрації: допустима тривалість виробничої вібрації та її граничні норми. Методика вимірювання виробничого шуму.

Що таке виробнича вібрація

Деякі з виробничих процесів тісно пов’язані із вібраційними коливаннями. Вібрацією можна назвати тремтіння усього тіла чи окремих його складових у разі проведення певних виробничих процесів. Джерелом походження вібрації вважається пневматичне, механічне, а також електричне обладнання та інструменти обертального або ударного типу.

Саме виробнича вібрація може бути зумовлена недостатньо сильною віброізоляцією та амортизацією обладнання та сільськогосподарських і транспортних машин. Щодо характеру впливу, вібраційні процеси бувають локальними та загальними. Тіло, що цілісно піддається тремтінню відноситься до загального типу, а окремі його елементи (ноги, руки) – до локальної.

Нормативне регулювання

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації, що затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 р. № 39.

Ці процеси здатні завдати серйозної шкоди людському здоров’ю, зокрема:

 • струс мозку;
 • порушення у серцевому функціонуванні;
 • розлади нервової та судинної систем;
 • приступи перевтоми тощо.

Нав’язливий виробничий шум та вібрація частотою більше ніж 200 Гц серйозно виснажують хитку нервову систему та викликають збільшене психічне навантаження.

Призначення та сфери впровадження санітарних норм виробничої вібрації

Відповідні санітарні норми знайшли поширення як на загальну, так і на локальну вібрацію, яка здійснює вплив на робітника під час його трудової активності. Виняток становлять роботи на водному, залізничному, а також повітряному виді транспорту. 

Санітарні норми регулюють:

 • градацію відповідних коливань в умовах виробництва;
 • методику гігієнічного оцінювання вібрацій;
 • відповідні параметри, на які встановлюються певні норми і їх дозволені величини;
 • критерії до вимірів на робочому місті;
 • профілактичні заходи.

Дотримання санітарних норм вважається обов’язковим для кожного відомства, об’єднання, міністерства, підприємства, організації без залежності від форми її власності. Відповідність даним нормам стосується самих громадян і організацій, що спеціалізуються на виготовленні та експлуатації вібронебезпечного обладнання, інструментів та механізмів.

У нормативно-технічних документах мають бути враховані усі вимоги наведених вище норм. Це стосується загальноприйнятих стандартів, технічних умов, будівельних методичних вказівок, інструкцій, і т.д.

Всі вони виступають гарантом експлуатаційних та конструктивних вимог відносно вібронебезпечного обладнання, машин, інструментів, технологічних розробок та зарубіжних виробів. Відомча документація має бути відповідною положенням перерахованих норм.

Скачати таблиці

1.

Гранично допустимі рівні локальної вібрації

2.

Гранично допустимі параметри імпульсної локальної вібрації

3.

Гранично допустимі рівні загальної вібрації категорії 1 (транспортна)

4.

Гранично допустимі рівні загальної вібрації категорії 2 (транспортно-технологічна)

5.

Гранично допустимі рівні загальної вібрації категорії 3 (технологічна типу «а»)

6.

Гранично допустимі рівні загальної вібрації категорії 3 (технологічна типу «б»)

7.

Гранично допустимі рівні загальної вібрації категорії 3 (технологічна типу «в»)

Виробнича вібрація та її класифікація

Відповідно до способу переходу на людське тіло, виділяють коливання локальної дії та загальної. Саме загальна поширюється на робітника, що стоїть чи сидить, через поверхні опорного призначення. Локальна переходить на руки працівників у процесі їх взаємодії із інструментом ручної дії, елементами керування обладнанням чи машинами, деталями, що підлягають обробці та інше устаткування, що вібрує.

Вібрацію загальної дії, відповідно до джерела її походження, ділять на наступні категорії:

 1. Транспортна вібрація – коливання, що оказують вплив на людину, яка знаходиться в умовах робочих місць причіпних чи самохідних машин. Сюди відносять транспортні засоби, що коливаються під час руху по дорогах чи іншій місцевості, а також у процесі їх розробки. Серед осередків транспортної вібрації знаходяться:
 • промислове та сільськогосподарське самохідне устаткування (комбайни);
 • вантажні автомобілі (сюди відносять скрепери, тягачі, грейдери а також котки);
 • транспорт гірничошахтний що відноситься до самохідного рейкового, наприклад машини для вбирання снігу.
 1. Транспортно-технологічна вібрація належить до другої категорії, що здійснює вплив на робітника в безпосередніх робочих умовах, де рухливість дуже обмежена. Таке устаткування здійснює рух лише по спеціальним поверхням на виробництві, в умовах робочих майданчиків. До осередків таких коливань можна віднести робочі екскаватори, наприклад, роторного виду, будівельна та промислова кранова техніка, устаткування для загрузки мартенів, комбайни гірничого призначення, бурильні каретки самохідного типу, укладчики бетону, шляхові машини та інше устаткування.
 2. Технологічна вібрація належить до ІІІ категорії впливу на людину в робочих умовах. Вона здатна поширюватися на устаткування стаціонарного призначення та на робочі поверхні, яким не властиве дрижання. Джерелами коливань такої дії можуть бути метало- та деревообробне устаткування, робочі верстати, різноманітне ковальське та пресувальне обладнання, еклектичні та ливарні машині, установки стаціонарного електричного виду дії, вентилятори та насоси. Сюди відноситься бурові агрегати для впорядкування свердловин, різноманітні машини для тваринництва, верстати та установки для очищення зерна і його сортування (сушарні), будівельне обладнання (не враховуючи бетоноукладчики), устаткування нафтохімічної та хімічної галузей і т.д.

Типи загальної технологічної вібрації

Відповідно до місця поширення, загальні технологічні коливання поділяють на такі:

 • ті, що виникають в умовах постійного робочого місця на підприємствах;
 • в умовах їдалень, побутових та складських приміщень, де не властива виробнича вібрація як така;
 • на місцях конструкторських бюро, заводоуправліннях, медпунктах, лабораторіях, у робітничих приміщеннях, пунктах для учбових та обрахункових цілей, приміщеннях контор, а також у робочих кімнатах для спеціалістів розумової праці.

Локальна вібрація та її джерела

За типом утворення локальні коливання поділяють на такі:

 • від механізованого ручного інструментарію та елементів керування відповідним обладнанням та машинною технікою;
 • інструментів ручного використання без двигунів та складових, що знаходяться в обробці.

Щодо напрямку поширення, виділяють виробничу вібрацію з урахуванням відповідних осей (X3, Y3, Z3) системи координат ортогонального типу:

 • ту, що поширюється перпендикулярно опорним площинам тіла у вертикальному напрямі – вісь Z3;
 • що відчувається у поздовжньо-горизонтальному напрамку, наприклад, груди-спина – X3;
 • поперечно-горизонтального типу дії: від плеча до плеча – Y3.

За самим напрямом впливу локальні коливання характеризуються включенням осей (Xл, Yл, Zл) ортогональної системи координат:

 • та, що діє поздовжньо осі Xл, яка становить паралель відносно осі місця охоплення джерел коливання, (наприклад, кермового колеса, держака, елементів керування) що перебувають в руках людини;
 • діюча поздовжньо осі Zл, яка становить паралель із зоною передпліччя руки робітника та Yл осі;
 • перпендикулярна до осей Zл та Xл.

Напрями осей вібрації

Поділ вібрацій за їх тривалістю

Відповідно до часових характеристик, наведені вище типи вібрацій можна поділити на наступні:

 • постійної дії, у яких значення віброшвидкості або віброприскорення підлягає зміні менше ніж у два рази (близько 6 дБ) за одну робочу зміну;
 • непостійної дії, з величиною віброшвидкості або віброприскорення, яка підлягає зміні майже у 2 рази (6 дБ та більше) за зміну.

Вібрації непостійної дії бувають:

 • коливного типу дії, рівень яких змінюється у часі безперервно;
 • переривчастого типу, при яких контактування із вібрацією під час роботи може перериватися, а період таких інтервалів може бути більше за 1 с;
 • імпульсні коливання формуються під впливом кількох або одного джерела вібраційного впливу (удари), довжина яких коротше 1 с з домінуючою частотою менше 5,6 Гц.

Методика вимірювання виробничої вібрації

Слід зазначити, що апаратура для здійснення вимірів має відповідати нормам чинного законодавства. Нормативна методологія при вимірювання виробничих коливань:

 1. На самому початку вимірів та в їх кінці здійснюють електричне чи механічне калібрування апаратури для вимірів. Отримана різниця між ними не повинна бути вищою за 1 дБ.
 2. Виробничий шум та вібрація підлягають вимірам у реальних виробничих умовах застосування обладнання. Для оцінювання нового устаткування, вимірювання проводять на налагодженому активному обладнанні, що працює у технологічному чи паспортному режимах.
 3. Процес вимірювань здійснюють через рівні часові відрізки або без перерв.
 4. Має бути проведено не менше 3-х вимірювань.

У процесі виміру, скорегованого щодо частоти значення вібраційних параметрів та спектрів, коли отримана розбіжність між значеннями виходить більше 3-х дБ, здійснюють 2 нових виміри. Далі, за отриманою різницею між мінімальним та максимальнім рівнями, підраховують «K» коефіцієнт. Керуючись таблицею з довірчим інтервалом ±3 дБ  та довірчою імовірністю біля 0,95, по найбільшому та найближчому до підрахованого значенням «K», встановлюють необхідне число вимірів. 

Завантажити усі додатки одним архівом:

Виробничий шум та вібрація

Потрібна кількість вимірів

Різниця між максимальним та мінімальним рівнями (дБ)

K

5

5

1,7

6

6–7

2,1

7

8

2,5

8

9

2,9

9

10

3,3

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх актуальних подій у сфері охорони праці!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися
Приєднуйтеся до закритого Клубу спеціалістів з охорони праці!

Пройдіть швидку реєстрацію і отримайте доступ до:

• професійних матеріалів сайту

• шпаргалок для безпомилкової роботи

• вебінарів та презентацій від найкращих експертів з охорони праці

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися

Скачайте План роботи інженера з охорони праці

Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

План роботи інженера з охорони праці

 Скачати