Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки

5 квітня 2021
32821
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Які підприємтсва повинні отримувати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки? Куди звертатися за цими документами та який термін їх дії? В яких випадках підприємству можуть відмовити в видачі дозволу або скасувати його дію? Читайте далі.

Як отримати дозвіл або декларацію

Бланки документів для отримання дозволу

Заява на одержання дозволу

Однією з найважливіших соціальних функцій держави є збереження життя і здоров’я населення країни та захист навколишнього середовища від результатів масового виробництва. У зв’язку з цим, певні види підприємницької діяльності, що мають високий вплив на екологічну або суспільну безпеку населення, підлягають посиленому контролю з боку уповноважених державних органів. Фізичні або юридичні особи, які бажають здійснювати діяльність, що може становити підвищену небезпеку, повинні узгодити з державою своє право на провадження такої діяльності шляхом отримання відповідних дозволів.

Дозволи на роботи підвищеної небезпеки підприємства отримують відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 (далі — Порядок № 1107). 

Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки  Зверніть увагу, Кабмін постановою від 03.02.2021 № 77 затвердив новий Перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а також вніс зміни до постанови, якою затверджено Порядок № 1107. Зокрема, у новій редакції викладений Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, зокрема види робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі дозволу, і види робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки

Законодавство розрізняє такі типи дозволів у галузі особливо небезпечної господарської діяльності:

 1. дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин і обладнання підвищеної небезпеки.
 2. дозвіл на використання (реалізацію) машин і обладнання підвищеної небезпеки.

Перелік видів робіт підвищеної небезпеки наведений у Додатку 2 до Порядку № 1107. У ньому види робіт поділені на дві групи: група А — 30 позицій, група Б — 24 позиції. Роботи, які виконуються на підставі дозволу, належать до групи А. Це, зокрема:

 • газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних та/або пожежонебезпечних зонах.
 • підземні гірничі роботи на шахтах, підземні роботи на шахтах та рудниках та відкриті гірничі роботи.
 • технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
 • виробництво піротехнічних виробів.
 • роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо).
 • земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.
 • роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В, в зонах дії струму високої частоти та інші.

До групи Б належать види робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Чим відрізняються Переліки робіт підвищеної небезпеки, затверджені різними актами

Які документи подати для отримання дозволу

Роботодавець, виробник, постачальник, щоб отримати дозвіл, подає заяву до територіального органу Держпраці чи адміністратора центру надання адміністративних послуг (п. 9 Порядку № 1107).

Заяву можна подати особисто, через уповноважену особу або надіслати поштою до територіального органу Держпраці чи адміністратора центру надання адміністративних послуг у паперовій формі або в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держпраці.

До заяви для отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки потрібно додати висновок експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки.

Терміни надання дозволів та строки їх дії

Строк видачі (продовження строку дії) дозволу або повідомлення роботодавця, виробника або постачальника про відмову у його видачі (продовженні строку дії) становить десять робочих днів з дня отримання передбачених законодавством документів.

Якщо центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, не подовжив строк дії дозволу, суб’єкт господарювання втрачає право на виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

У разі, коли під час строку дії дозволу роботодавцем не порушено його умов, строк дії такого дозволу продовжується на наступні п’ять років на підставі заяви роботодавця та оригіналу дозволу. Дозвіл на застосування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки надається безстроково.

Якщо під час строку дії дозволу роботодавцем порушено його умови, зокрема не дотримано вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки чи допущено виникнення аварій та/або пов’язаних з виробництвом нещасних випадків під час виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у дозволі, строк дії такого дозволу продовжується на підставі зазначеної заяви, оригіналу дозволу і нового позитивного висновку експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання зазначених у дозволі робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Порядок № 1107 забороняє вимагати для одержання дозволу документи, не передбачені законом. Документи дозвільного характеру видають на безоплатній основі.

Робота у вихідні та святкові дні
Валерій Бунчукінженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Допоможуть його належним чином організувати п’ять унікальних додатків, які розробив фахівець у сфері охорони праці Вам у поміч

Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки

Орган, що видав дозвіл, може анулювати його у випадках, передбачених ст. 21 Закону про охорону праці. Підставою для цього може бути:

 • заява роботодавця або уповноваженої ним особи про анулювання дозволу;
 • припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація) або підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем;
 • виявлення у поданих роботодавцем документах недостовірних відомостей щодо виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;
 • повторне порушення вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;
 • виникнення аварії, вибуху, пожежі, нещасного випадку, якщо в акті розслідування встановлено, що причиною такої події стало недодержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;
 • створення перешкод під час проведення посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або його територіального органу перевірки додержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл.

Про анулювання дозволу роботодавцю повідомляють у письмовій формі із зазначенням підстав щодо анулювання цього дозволу протягом п’яти днів з дня прийняття рішення органом, який видав дозвіл.

Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Роботодавець, виробник або постачальник повинен протягом десяти робочих днів після одержання повідомлення про анулювання дозволу подати оригінал такого дозволу або його дублікат до органу, що видав дозвіл, особисто чи надіслати рекомендованим листом з описом вкладення.

Зазначений орган робить на оригіналі дозволу або його дублікаті позначку про анулювання дозволу, вносить відповідну інформацію до реєстру дозволів та повертає протягом трьох робочих днів оригінал дозволу або його дублікат роботодавцеві, виробникові або постачальникові.

Новий дозвіл можна отримати відповідно до вимог Порядку № 1107.

Як уникнути помилок при оформленні дозволу

Щоб уникнути непорозумінь під час оформлення дозволів, зверніть увагу на найбільш поширені недоліки в документації за даними Держпраці.

Недоліки в заяві на отримання дозволів:

 • подана заява не відповідає формі, наведеній у додатку 4 до Порядку № 1107: не від юридичної особи;
 • перелік робіт не відповідає переліку, зазначеному у висновку експертизи;
 • назва устатковання підвищеної небезпеки не відповідає назві, наведеній у Переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
 • не зазначено, яке саме устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання) підприємство випробуватиме.

Недоліки у висновках експертизи:

 • висновки надходять без захисту сторінок;
 • висновки розробляють експертні організації, в яких у сфері акредитації органу з інспектування не зазначено види робіт і перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, на які розробляють висновки експертизи.
logo