Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці

29 березня 2021
21259
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Результат перевірки знань з питань охорони праці працівників, яких допускають до виконання робіт з підвищеною небезпекою, та робіт, де є потреба у професійному доборі, оформлюють протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці. Скачайте бланк документа, чинний у 2021 році.

Відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (далі ― Типове положення), результат перевірки знань з питань охорони праці працівників, яких допускають до виконання робіт з підвищеною небезпекою, та робіт, де є потреба у професійному доборі, оформлюють протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

Яку кількість протоколів засідання комісії з перевірки знань оформити

У протоколі стисло зазначають перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці та з безпечного виконання конкретних видів робіт, за якими працівник пройшов перевірку знань. Протоколи перевірки знань з питань охорони праці зберігаються не менше п’яти років.

Якщо перевірку знань проводила комісія підприємства, — затверджувати протокол печаткою не обов’язково.

Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці. Питання щодо необхідності видачі посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві або необхідності працівникам мати їх при собі під час виконання трудових обов’язків вирішується роботодавцем.

logo