Програма навчання з охорони праці

24 грудня 2018
32270
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Найважливіша інформація для роботодавців щодо організації навчання з охорони праці на підприємстві: тематичний план і програма навчання з питань охорони праці, документи, потрібні для проведення навчання та перевірки знань з ОП, нормативне регулювання.

Інструкції з охорони праці та пожежної безпеки

Програма навчання з охорони праці на підприємстві

Метою загального навчання з охорони праці є отримання посадовими особами основних навичок з ОП для безпечного ведення робіт. Вчаться вони кожних три роки. Документи, що регулюють процес здобуття відповідних навичок – це тематичний план і програма навчання з питань охорони праці на підприємстві. Вони закріплені у д. 4 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

програма навчання з охорони праці

Працівники підприємств, де передбачено виконання небезпечних чи шкідливих робіт та є посади, що потребують профдобору, щороку проходять спеціальне навчання з охорони праці.

Перелік робітників, які мають його проходити, визначено в окремих документах, затверджених наказом № 15 та наказом № 263/121. Наведена далі схема може бути використана як невеличка шпаргалка для формування процесу здобуття навичок з ОП. Також вона може стати в пригоді, коли складатиметься тематичний план навчання з охорони праці та типова програма навчання з питань охорони праці для працівників різних категорій.

програма навчання з охорони праці на підприємстві

Як бачимо зі Схеми, робітників умовно можна включити до однієї з таких груп:

 • ті, на кого безпосередньо покладені трудові обов’язки щодо організації безпечного ведення робіт;
 • ті, які виконують роботи підвищеної небезпеки чи займають посади, які потребують профдобору;
 • решта працівників (ті, котрі не належать до жодної із вказаних груп).

Важливо!

Програма навчання з охорони праці на підприємстві складається представниками служби ОП.

Як проводити інструктажі та навчання на мікропідприємствах

Затвердження плану навчання з ОП та інших локальних актів

Візьміть за основу Типове положення (керуючись п. 3.2) та розробіть Положення про навчання з охорони праці (далі – Положення). Затвердити цей документ повинен керівник підприємства своїм наказом.

наказ про затвердження положення

Пам’ятайте, що при розробці Положення слід врахувати усі особливості та характер трудового процесу у вашому закладі.

У цьому локальному акті потрібно прописати:

 • порядок проведення загального та спеціального навчань з ОП;
 • які види інструктажів передбачено та як вони повинні проводитися;
 • яким чином перевіряють знання із охорони праці;
 • інші питання ОП, що мають бути врегульовані в організації.

Окрім Положення неодмінно має затверджуватися план навчання з охорони праці на рік.

Організація навчання з охорони праці на підприємстві

З планом навчання обов’язково повинен бути ознайомлений кожен робітник та посадова особа відповідної установи.

Також, серед документації з охорони праці, яку кожній установі потрібно розробити та затвердити в обов’язковому порядку, варто відзначити:

 • план проведення перевірки знань з охорони праці на рік;
 • списки усіх осіб, які працюють на підприємстві з розподілом їх на окремі групи, в залежності від виконуваних ними робіт;
 • навчально-тематичний план з охорони праці для різних категорій працівників.

Ми навели приблизний перелік необхідних на підприємстві локальних актів з ОП. Більше інформації ви знайдете у статті Перевіряємо стан охорони праці на підприємстві. Перелік документів.

Організація навчання з охорони праці на підприємстві

Щорічний перегляд документації

Оскільки законодавство оновлюється та змінюється чисельний та особовий склад працівників, слід щороку переглядати всю документацію підприємства і приводити її у відповідність. Не виняток й локальні акти з ОП. Спершу потрібно звірити переліки робітників, які здобувають знання з ОП:

 • у спеціалізованих учбових закладах;
 • у межах підприємства;
 • перелік осіб, залучених до виконання небезпечних робіт, та тих, що перебувають на посадах із спецпрофдобором.

Таку звірку найоптимальніше проводити відповідно штатного розпису організації. Якщо будуть виявлені певні розбіжності, оновіть відповідні списки та програми навчання з охорони праці чи іншу застарілу документацію.

Перевірте свої знання з охорони праці

Особи, яких залучають до навчального процесу з ОП, самі повинні попередньо пройти відповідне навчання в порядку, затвердженому Типовим положенням.

Слід звернути увагу на те, що якщо працівник проходить профпідготовку, перепідготовку та підвищує кваліфікацію безпосередньо на підприємстві, то спецнавчання з ОП вважають складовою такої профпідготоки (закріплено у п. 4.2 Типового положення).

Також потрібно перевірити склад і правочинність комісії з перевірки знань з питань охорони праці. Якщо є така необхідність, внести відповідні зміни наказом керівника. До речі, керівник підприємства (його заступник) є головою вказаної комісії. Крім того, до її складу входять представники практично усіх служб та відділів підприємства:

 • охорони праці;
 • юридичної;
 • виробничо-технічної.

Обов’язково членом такої комісії має бути представник профспілки. Загалом, до складу комісії має входити мінімум три особи. Усі, без винятку, члени комісії попередньо проходять навчання та перевірку знань.

Облік навчальної роботи на підприємстві

На підприємстві оформляють та ведуть:

 • Журнал обліку теоретичного навчання. Немає чітко визначеної форми ведення такої облікової документації з ОП. Тому ви можете вести журнал у довільній формі. За зразок можете взяти наведену в Додатку 4 рекомендовану форму журналу. Тут слід фіксувати проведені теоретичні та практичні заняття з ОП, їх тему та зміст, дату і час проведення, контрольні роботи тощо. Оптимально буде додати до такого журналу й інструкцію з його ведення. Сам журнал разом з інструкцією має зберігатися у особи, відповідальної за навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
 • Протоколи перевірки знань із ОП. В д. 1 до Типового положення закріплено форму таких протоколів. Їх зберігають на підприємстві мінімум 5 років. Цим документом засвідчують факт проведення комісією перевірки знань з ОП для робіт небезпечних та таких, що потребують профдобору. Також в протоколі фіксують результати такої перевірки та вказують перелік документів з ОП і безпечного виконання певних робіт, які освоїв працівник.
 • Посвідчення перевірки знань із ОП. Якщо особа показала позитивні результати в процесі екзаменації з ОП їй видають відповідне посвідчення. Вимоги до оформлення вказаного документу, а також типова форма, яку слід брати за основу при його оформленні, закріплено д. 2 Типового положення. Якщо особа проходила навчання безпосередньо на підприємстві, де працює, таке посвідчення можуть і не видавати. Як виняток, особи, що виконують небезпечні роботи. Їм посвідчення видають в обов'язковому порядку. Як зберігати такі посвідчення, вирішує роботодавець.
 • Листи стажування (дублювання). Ведення та зберігання таких листів не є обов'язковими (за винятком стажування водіїв колісних транспортних засобів). Проте, як показує практика, це достатньо зручно та полегшує роботу по обліку навчання та перевірки знань з ОП. Такий облік можна вести в окремому журналі.

Журнал обліку теоретичного навчання

logo