Телефонуйте 0 800 212 312, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Скачайте новий Покажчик НПАОП 2019 ▶ ▷

Служба охорони праці

Покрокова інструкція по організації навчання з охорони праці на підприємстві

 • 8 лютого 2017
 • 16524

Найважливіша інформація для роботодавців щодо організації навчання з охорони праці на підприємстві: тематичний план і програма​ навчання, етапи проведення навчання та перевірки знань з охорони праці, нормативне регулювання.

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці: усі тонкощі організації

Налагодження безпечного процесу виробництва – це обов’язок кожного роботодавця. За відсутності у працівників необхідного обсягу знань щодо безпечного виконання робіт, досягнення цієї мети неможливе.  

Враховуючи це, на кожному підприємстві, в установі та організації (як приватної, так і державної чи комунальної форм власності) щорічно має бути організоване навчання з питань охорони праці (далі – ОП). У випадку недотримання цієї вимоги, будуть порушені норми статті 18 ЗУ «Про охорону праці» й особи, відповідальні за формування такого процесу, нестимуть передбачену законом відповідальність.

При плануванні процесу здобуття навичок із ОП слід керуватися Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (далі – Типове положення). 26 січня 2005 року документ було затверджено Держнаглядохоронпраці наказом № 15 (далі – Наказ № 15). Однак 14 березня 2017 року року у Типове положення були внесені зміни.

Покрокова інструкція по організації навчання з охорони праці на підприємстві Дізнайтеся більше про те, як відбуватиметься навчання з питань охорони праці відповідно до нових вимог.

Типовим положенням передбачено загальне та спеціальне навчання ОП. Слід визначитися, котре і з них мають проходити робітники та посадові особи у вашій установі.

Щоб допомогти вам, ми надамо коротку характеристику кожного із видів.

Загальне навчання з питань охорони праці

Метою загального навчання з охорони праці є отримання посадовими особами (вказані у д. 3 Типового положення) основних  навичок з ОП для безпечного ведення робіт. Вчаться вони кожних три роки. Документи, що регулюють процес здобуття відповідних навичок – це тематичний план і програма​ навчання з питань охорони праці. Вони закріплені у д. 4 Типового положення.

Організація навчання з охорони праці на підприємстві

Спеціальне навчання з питань охорони праці

Спеціальне навчання з охорони праці мають проводити щороку, але тільки на підприємствах, де передбачено виконання небезпечних чи шкідливих робіт та є посади, що потребують профдобору.

Перелік робітників, що мають його проходити, визначено в окремих документах, затверджених наказом № 15 та наказом № 263/121. Наведена далі схема може бути використана як невеличка шпаргалка для формування процесу здобуття навичок з ОП. Також вона може стати в пригоді, коли складатиметься програма навчання з охорони праці для працівників різних категорій.

Організація навчання з охорони праці на підприємстві

Як бачимо зі Схеми, робітників умовно можна включити до однієї з таких груп:

 • ті, на кого безпосередньо покладені трудові обов’язки по організації безпечного ведення робіт;
 • ті, що виконують роботи підвищеної небезпеки чи займають посади, які потребують профдобору;
 • решта працівників (ті, що не належать до жодної із вказаних груп).

Важливо!

Програма навчання з охорони праці на підприємстві працівників складається представниками служби ОП.

Покрокова інструкція по організації навчання з охорони праці

Етап № 1. Затверджуємо положення, тематичний план навчання з охорони праці та інші локальні акти з ОП

Візьміть за основу Типове положення (керуючись п.3.2) та розробіть Положення про навчання з охорони праці (далі – Положення). Затвердити цей документ повинен керівник підприємства своїм наказом.

Організація навчання з охорони праці на підприємстві

Пам'ятайте, що при розробці Положення слід врахувати усі особливості та характер трудового процесу у вашому закладі.

У цьому локальному акті потрібно прописати:

 • порядок проведення загального та спеціального навчань з ОП;
 • які види інструктажів передбачено та як вони повинні проводитися;
 • яким чином перевіряють знання із охорони праці;
 • інші питання ОП, що мають бути врегульовані в організації.

Окрім Положення неодмінно має затверджуватися план навчання з охорони праці на рік.

Організація навчання з охорони праці на підприємстві

З планом навчання обов’язково повинен бути ознайомлений кожен робітник та посадова особа відповідної установи.

Також, серед документації з охорони праці, яку кожній установі потрібно розробити та затвердити в обов’язковому порядку, варто відзначити:

Ми навели приблизний перелік необхідних на підприємстві локальних актів з ОП.

Організація навчання з охорони праці на підприємстві

Етап № 2. Приводимо до ладу вже сформовану на підприємстві документацію

Оскільки законодавство оновлюється та змінюється чисельний та особовий склад працівників, слід щороку переглядати всю документацію підприємства і приводити її у відповідність. Не виняток й локальні акти з ОП. Спершу потрібно звірити переліки робітників, що здобувають знання з ОП:

 • у спеціалізованих учбових закладах;
 • в межах підприємства;
 • перелік осіб, залучених до виконання небезпечних робіт, та тих, що перебувають на посадах із спецпрофдобором.

Таку звірку найоптимальніше проводити відповідно штатного розкладу організації. Якщо будуть виявлені певні розбіжності, оновіть відповідні списки та програми навчання з охорони праці чи іншу застарілу документацію.

Етап № 3. Організуємо учбовий процес

Наказом № 127/151 від 26.03.2001 (прийнятим Міносвіти і науки спільно з Мінпраці та соцполітики) було затверджено Положення про професійне навчання працівників на виробництві, яким регулюється питання щодо:

 • викладацького складу;
 • засобів та інструментів забезпечення учбового процесу на підприємстві;
 • визначається, якою повинна бути учбова програма на підприємстві, в тому числі і програма навчання з охорони праці на підприємстві.

Разом із цим, питання організації учбово-виробничого процесу визначено у Положенні, що 27.12.2006 було затверджене наказом № 500/861, прийнятим Міносвіти і науки спільно з Мінпраці та соцполітики України.

Керівник організації призначає відповідальну за учбовий процес особу. Зазвичай, це кадровик. Особи, яких залучають до учбового процесу з ОП, самі повинні попередньо пройти відповідне навчання в порядку, затвердженому Типовим положенням.

Слід звернути увагу на те, що якщо працівник проходить профпідготовку, перепідготовку та підвищує кваліфікацію безпосередньо на підприємстві, то спецнавчання з ОП вважають складовою такої профпідготоки (закріплено у п. 4.2 Типового положення).

Етап № 4. Комісія з перевірки знань

Також потрібно перевірити склад і правочинність комісії з ОП. Якщо є така необхідність, внести відповідні зміни наказом керівника. До речі, керівник підприємства (його заступник) є головою вказаної комісії. Крім того, до її складу входять представники практично усіх служб та відділів підприємства:

 • охорони праці;
 • юридичної;
 • виробничо-технічної.

Обов’язково членом такої комісії має бути представник профспілки. Загалом, до складу комісії має входити мінімум три особи. Усі, без винятку, члени комісії попередньо проходять навчання та перевірку знань.

Етап № 5. Ведемо облік навчальної роботи

На підприємстві оформляють та ведуть:

 • Журнал обліку теоретичного навчання. Немає чітко визначеної форми ведення такої облікової документації з ОП. Тому ви можете вести журнал у довільній формі. За зразок можете взяти наведену в Додатку 4 рекомендовану форму журналу. Тут слід фіксувати проведені теоретичні та практичні заняття з ОП, їх тему та зміст, дату і час проведення, контрольні роботи тощо. Оптимально буде додати до такого журналу й інструкцію з його ведення. Сам журнал разом з інструкцією має зберігатися у особи, відповідальної за навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
 • Протоколи перевірки знань із ОП. В д. 1 до Типового положення закріплено форму таких протоколів. Їх зберігають на підприємстві мінімум 5 років. Цим документом засвідчують факт проведення комісією перевірки знань з ОП для робіт небезпечних та таких, що потребують профдобору. Також в протоколі фіксують результати такої перевірки та вказують перелік документів з ОП і безпечного виконання певних робіт, які освоїв працівник.
 • Посвідчення перевірки знань із ОП. Якщо особа показала позитивні результати в процесі екзаменації з ОП їй видають відповідне посвідчення. Вимоги до оформлення вказаного документу, а також типова форма, яку слід брати за основу при його оформленні, закріплено д. 2 Типового положення. Якщо особа проходила навчання безпосередньо на підприємстві, де працює, таке посвідчення можуть і не видавати. Як виняток, особи, що виконують небезпечні роботи. Їм посвідчення видають в обов'язковому порядку. Як зберігати такі посвідчення, вирішує роботодавець.
 • Листи стажування (дублювання). Ведення та зберігання таких листів не є обов'язковими (за винятком стажування водіїв колісних транспортних засобів). Проте, як показує практика, це достатньо зручно та полегшує роботу по обліку навчання та перевірки знань з ОП. Такий облік можна вести в окремому журналі.

Організація навчання з охорони праці на підприємстві

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх актуальних подій у сфері охорони праці!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися
Приєднуйтеся до закритого Клубу спеціалістів з охорони праці!

Пройдіть швидку реєстрацію і отримайте доступ до:

• професійних матеріалів сайту

• шпаргалок для безпомилкової роботи

• вебінарів та презентацій від найкращих експертів з охорони праці

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися

Скачайте План роботи інженера з охорони праці

Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

План роботи інженера з охорони праці

 Скачати