Види інструктажів з пожежної безпеки

29 червня 2022
114312
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Інструктажі з пожежної безпеки: види, особливості, періодичність проведення. Перелік питань, з якими необхідно ознайомити працівників під час протипожежного інструктажу.

Перелік питань з пожежного інструктажу

Пожежі нерідко виникають внаслідок браку знань щодо вимог та правил пожежної безпеки або халатного ставлення до їх виконання. Інструктаж з питань пожежної безпеки — один із найбільш ефективних заходів забезпечення пожежної безпеки на підприємстві. Які існують види протипожежних інструктажів, хто має їх проводити та з якою періодичністю — про все це поговоримо далі.

Нормативна база

Інструктаж з пожежної безпеки на підприємстві передбачений вимогами законодавства. Зокрема, організацію інструктажів з протипожежної безпеки регламентують:

 • Порядок затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням, затверджений наказом МВС від 05.12.2019 № 1021 (далі — Порядок № 1021);
 • Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затверджений постановою КМУ від 26.06.2013 № 444 (далі — Порядок № 444);
 • Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС від 30.12.2014 № 1417;
 • Кодекс цивільного захисту та інші закони, норми та правила.

Своєчасно організувати та провести навчання, перевірку знань та інструктажі з питань пожежної безпеки — обов’язок керівника підприємства. У структурних підрозділах підприємства (цех, дільниця, лабораторія, майстерня тощо) цей обов’язок покладається на керівника відповідного підрозділу (пункт 4 розділу І Порядку № 1021). 

Порядок проведення інструктажів керівник підприємства встановлює своїм наказом. Він також має скласти і затвердити переліки посад, під час призначення на які особи мають пройти інструктажі з питань пожежної безпеки, розробити і затвердити перелік питань, з якими необхідно ознайомити працівників під час усіх видів інструктажу, вказати періодичність їх проходження. 

Інструктажі проводять особи, які пройшли відповідне навчання і спеціальну підготовку та мають посвідчення.

Інструктаж з пожежної безпеки: періодичність

Щороку працівники за місцем роботи мають проходити інструктаж з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях.

Посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, мають попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань нормативних актів з пожежної безпеки.

Види інструктажів з пожежної безпеки

Протипожежні інструктажі поділяються на такі види:

 • вступні;
 • первинні;
 • повторні;
 • позапланові;
 • цільові.

Види протипожежних інструктажів відповідають видам інструктажів з охорони праці, які залежно від характеру та часу проведення також поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий і цільовий. Основана відмінність — протипожежні інструктажі передусім націлені на запобігання пожеж. Їх можна проводити разом з інструктажами з ОП. Так скеровує п. 6 розд. IV Порядку № 1021.

Види інструктажів з пожежної безпеки  Осіб, які не пройшли навчання, перевірку знань із питань пожежної безпеки та інструктажі, до роботи не допускають.

Вступний протипожежний інструктаж

Вступний протипожежний інструктаж — це перший крок для ознайомлення з системою протипожежної безпеки на підприємстві. Його проводять з усіма працівниками, а також з особами, які прибули на підприємство у відрядження, на виробничу практику (навчання) тощо і мають брати безпосередню участь у виробничому процесі на підставі чинних на підприємстві правил, інструкцій та інших нормативно-правових актів.

Під час вступного інструктажу розповідають про загальні протипожежні правила та заходи на підприємстві, знайомлять з планами евакуації, системами оповіщення та пояснюють, як діяти у випадку виникнення пожежі та як її уникнути.

Первинний протипожежний інструктаж

Первинний інструктаж проводять безпосередньо на робочому місці до початку виробничої діяльності працівника. Його проходять:

 • особи, яких прийняли на роботу;
 • працівники, яких перевели з інших структурних підрозділів підприємства;
 • особи, які прибули на підприємство та мають брати безпосередню участь у виробничому процесі, ремонтних, будівельно-монтажних, фарбувальних, зварювальних роботах тощо.

Зверніть увагу! Працівники, які пройшли спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум), можуть бути звільнені від вступного та первинного інструктажів.

Повторний протипожежний інструктаж

Повторний протипожежний інструктаж спрямований на закріплення набутих знань з пожежної безпеки. Його проводять на робочому місці з усіма працівниками не рідше ніж раз на рік.

Багато роботодавців, які сумлінно і наполегливо підвищують рівень знань з пожежної безпеки своїх працівників, запрошують для проведення цього інструктажу спеціалістів МНС. Вони проводять навчання та прикладами (часто — це нещодавні події) спонукають персонал виконувати закони та Правила з протипожежної безпеки.

Позаплановий протипожежний інструктаж

Позаплановий інструктаж — це, як правило, розбір неприємної події (вибуху, пожежі), що виникла на підприємстві. Обсяг та зміст позапланового інструктажу визначають у кожному випадку окремо залежно від обставин, що спричинили потребу в його проведенні.

Позаплановий інструктаж проводять із працівниками на робочому місці або в спеціально відведеному для цього приміщенні:

 • у разі зміни технологічного процесу, застосування нового або заміни чи модернізації наявного пожежонебезпечного устатковання;
 • на вимогу посадових осіб Державної служби України з надзвичайних ситуацій або її територіальних органів, якщо виявлено незадовільне знання працівниками правил пожежної безпеки на робочому місці, невміння діяти в разі пожежі та користуватися первинними засобами пожежогасіння.

Цей інструктаж проводять індивідуально або з групою працівників подібних спеціальностей, видів робіт.

Види інструктажів з пожежної безпекиПервинний, повторний і позаплановий інструктажі завершуються перевіркою знань працівників, яку проводить особа, котра проводила інструктаж.

Як уникнути штрафів за порушення вимог пожежної безпеки

Цільовий протипожежний інструктаж

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками перед виконанням ними тимчасових вогневих робіт (зварювання, розігрівання тощо), під час ліквідації наслідків аварії, стихійного лиха.

Як фіксують результати інструктажів з питань пожежної безпеки

Результати проведення інструктажів (крім цільового) зазначаються у Журналі реєстрації інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях.

Запис про проведення цільового інструктажу роблять у наряді-допуску на виконання тимчасових вогневих робіт.

logo