-

Інструкція з охорони праці під час розбирання будівель і споруд

18 квітня 2022
662
Середній бал: 5 із 5

Ознайомте працівників з вимогами з охороні праці під час робіт із розбирання будівель і споруд

Наводимо примірну інструкцію з охорони праці під час розбирання будівель і споруд. За потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.

Інструкція встановлює вимоги з охороні праці під час робіт із розбирання будівель і споруд на робочих місцях, будівельних майданчиках та інших об’єктах.

Документ розроблено відповідно до:

  • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
  • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15,
  • та згідно з вимогами Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджених наказом Міненерговугілля від 19.12.2013 № 966.

Працівник у своїй діяльності керується нормативно-правовими актами з охорони праці, виробничої санітарії, цією інструкцією та іншими законодавчими актами.

logo