Журнал реєстрації актів-допусків

29 грудня 2021
272
Середній бал: 5 із 5

Акт-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки потрібно зареєструвати у журналі реєстрації актів-допусків. Якщо не знаєте, як оформити такий журнал та як його вести, — стаття вам у поміч.

Перед початком проведення ремонтних, будівельних і монтажних робіт на території діючого підприємства (цеху) замовник (підприємство) та генеральний підрядник за участю субпідрядних організацій оформляє акт-допуск за встановленою суб’єктом господарювання формою (за наявності виділеної території).

Як оформити наряд-допуск на виконання робіт із підвищеною небезпекою

Акт-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки

Акт-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки на території підприємства (структурного підрозділу, дільниці) — це документ, складений за встановленою формою, за яким передають об’єкт підряднику для виконання робіт на території підприємства.

Документ оформляють як один із додатків до Положення про застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки. Положення затверджують для забезпечення безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки.

До нього також додають такі документи:

  • наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки;
  • перелік робіт підвищеної небезпеки, для виконання яких потрібно оформлювати наряд-допуск;
  • журнал реєстрації нарядів-допусків;
  • журнал реєстрації актів-допусків.

Акт-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки реєструє особа, призначена керівником структурного підрозділу підприємства, у журналі реєстрації актів-допусків.

Як вести журнал реєстрації актів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки

Записи до журналів реєстрації актів-допусків та нарядів-допусків ведуть розбірливим почерком без виправлень. Якщо під час оформлення запису припустилися помилки, такий запис перекреслюють і роблять інший.

Сторінки журналів реєстрації актів-допусків і нарядів-допусків мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені підписом керівника структурного підрозділу.

Строк зберігання журналів реєстрації актів-допусків та нарядів-допусків після останнього внесеного до них запису — три місяці.

Відповідальність за зберігання акта-допуску протягом строку його дії несуть керівник структурного підрозділу — замовника підприємства та керівник підрядної організації.

logo