-

Акт-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки

22 грудня 2021
772
Середній бал: 5 із 5

У статті наводимо приклад Акта-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки на території підприємства (структурного підрозділу, дільниці), який ви можете адаптувати до умов вашого підприємства.

Робота з підвищеною небезпекою — це робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників або така, де є потреба в професійному доборі, чи пов’язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці або технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров’ю, майну, довкіллю (пп. 1.4 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15; НПАОП 0.00-4.12-05).

Як оформити наряд-допуск на виконання робіт із підвищеною небезпекою

Акт-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки

Перед початком проведення ремонтних, будівельних і монтажних робіт на території діючого підприємства (цеху) замовник (підприємство) та генеральний підрядник за участю субпідрядних організацій оформляє акт-допуск за встановленою суб’єктом господарювання формою (за наявності виділеної території). У разі, якщо через виділену для виконання робіт дільницю проходять діючі трубопроводи (струмопроводи, газопроводи, теплопроводи, розчинопроводи, кислотопроводи тощо) і працюють технологічні вантажопідіймальні крани, об’єкт не може бути переданий підрядній організації за актом-допуском. Тобто роботи організовує (оформляє наряд-допуск) діюче підприємство, а роботи за нарядом-допуском проводяться разом із працівниками підрядної організації.

Акт-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки оформляють як один із додатків до Положення про застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки. Положення затверджують для забезпечення безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки.

До нього також додають такі документи:

  • наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки;
  • перелік робіт підвищеної небезпеки, для виконання яких потрібно оформлювати наряд-допуск;
  • журнал реєстрації нарядів-допусків;
  • журнал реєстрації актів-допусків.

За потреби вести роботи після закінчення строку дії акта-допуску необхідно скласти акт-допуск на новий строк.

У разі зміни умов праці на виділеному об’єкті необхідно скласти новий акт-допуск з урахуванням заходів із безпечного виконання робіт.

logo