Навчання з питань охорони праці у навчальних центрах

20 грудня 2021
585
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Хто має проходити навчання з охорони праці в навчальних центрах та як організована робота таких центрів — розповідає експерт.

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону праці» працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця навчання з питань охорони праці. Порядок його проведення визначається Типовим положенням (НПАОП 0.00-4.12-05), затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15.

Де пройти навчання спеціалісту з охорони праці

Посадові особи, перелік яких визначено у додатку 3 до Типового положення, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, навчаються згідно з Типовими тематичним планом і програмою навчання з питань охорони праці посадових осіб.

Обов’язковому навчанню з питань охорони праці підлягають посадові особи, які наділені управлінськими функціями, наприклад: керівники, їх заступники, спеціалісти основних виробничих та технічних служб підприємств, які безпосередньо пов’язані з організацією безпечного ведення робіт, а також службові особи, відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки.

Крім службових осіб підприємств, Типове положення визначає переліки посадових осіб, зобов’язаних проходити навчання з питань охорони праці, які працюють в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування та в навчальних закладах.

Навчання з питань охорони праці у навчальних центрах

Залежно від займаної посади, типу установи чи закладу, чисельності підприємства та сфери його діяльності вказані службові особи зобов’язані проходити курс навчання з питань охорони праці у навчальних центрах (галузевих навчальних центрах). Посадові особи, крім зазначених у пп. 5.2 та 5.3 Типового положення, проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно робіт, що входять до їх функціональних обов’язків, безпосередньо на підприємстві.

Навчальний центр з охорони праці — суб’єкт господарювання, який проводить навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання.

Галузеві навчальні центри визначаються міністерствами або іншими центральними органами виконавчої влади як підпорядковані навчальні підрозділи, що проводить навчання посадових осіб та інших працівників підприємств, установ та організацій з питань охорони праці, які перебувають у сфері управління відповідних міністерств чи інших центральних органів виконавчої влади.

Три категорії посадових осіб підприємств (керівники підприємства, керівники та фахівці служб охорони праці та члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці цих підприємств) проходять навчання з питань охорони праці виключно в державному підприємстві «Головний навчально-методичний центр Держпраці». Перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб цих категорій проводиться тільки комісією, створеною наказом Держпраці.

Правові підстави для проведення навчання з ОП

Якщо суб’єкт господарювання має намір проводити навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання, він надає територіальному органу Держпраці, декларацію відповідності його матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Перелік суб’єктів господарювання, які проводять навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання розміщено на сайті Державної служби України з питань праці.

Координацію і методичний супровід суб’єктів господарювання, які проводять навчання працівників з питань охорони праці, здійснює ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці».

Навчання з питань охорони праці та державні закупівлі

Навчальні центри з охорони праці надають послуги з проведення навчання як за кошти приватних підприємств та інших суб’єктів підприємницької діяльності, так і за бюджетні кошти. Правові та економічні засади здійснення закупівель за бюджетні кошти послуг (товарів, робіт) в Україні, визначення замовників та поділ їх на категорії встановлено законом «Про публічні закупівлі».

Відповідно до законодавства переважна більшість державних підприємств мають проводити закупівлі товарів або послуг виключно через тендери в системі Prozorro на авторизованих електронних майданчиках.

Суб’єкти господарювання, які мають намір здійснювати навчання з охорони праці за бюджетні кошти, беруть участь у відповідних тендерних закупівлях.

Замовники повинні використовувати найбільш точні коди товарів, робіт і послуг, щоб зацікавлені постачальники могли отримати оптимальну інформацію.

З 1 січня 2016 року в Україні було введено новий, регламентований на європейському рівні Єдиний закупівельний словник — класифікатор ДК 021:2015, який встановлює коди і назви продукції і послуг та застосовується під час планування закупівлі і визначення предмета закупівлі.

Класифікатор структуровано таким чином, що товари, роботи і послуги згруповано за відповідними категоріями.

Навчання з питань охорони праці посадових осіб  Перевірте свій професійний рівень із охорони праці

Код ДК навчання з охорони праці

Що стосується навчання з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 то цій послузі з професійної підготовки у сфері безпеки Класифікатором присвоєно дев’ятизначний код — 80550000-4.

Потреба у закупівлі товарів або послуг за бюджетні кошти на наступний рік, як правило, визначається замовниками наприкінці поточного року.

Заплановані закупівлі з зазначенням назви предмета закупівлі та відповідного коду за Єдиним закупівельним словником включаються до річного плану закупівель, який у встановленому порядку в подальшому оприлюднюються замовником в електронній системі закупівель.

logo