Особливості охорони праці неповнолітніх

25 серпня 2020
12502
Середній бал: 5 із 5
головний державний інспектор Головного управління Державної служби України з питань праці у Київській області, експерт з питань охорони праці

Зі статті ви довідаєтеся: як забезпечується охорона праці неповнолітніх на виробництві, які обмеження та заборони потрібно враховувати при прийомі неповнолітнього на роботу та іншу важливу інформацію про захист трудових прав неповнолітніх.

Нормативне регулювання

Праця неповнолітніх в Україні врегульована положеннями трудового законодавства. Тож, приймаючи на роботу неповнолітніх, роботодавець повинен забезпечити їм гарантовані права та умови праці.

Як організувати виробничу практику та навчання неповнолітніх

Вимоги щодо охорони праці неповнолітніх працівників містяться в таких нормативних актах:

 • Кодекс Законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII (із змінами та доповненнями);
 • Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (із змінами та доповненнями);
 • Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII (із змінами та доповненнями);
 • Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998-XII (із змінами та доповненнями);
 • Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III (із змінами та доповненнями);
 • Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI (із змінами та доповненнями);
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх» від 31.03.1994 № 46, зареєстровано в Мін’юсті 28.07.1994 за № 176/385;
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми» від 22.03.1996 № 59, зареєстровано в Мін’юсті 16.04.1996 за № 183/1208;
 • Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки, затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30.12.1994 № 130 (НПАОП 0.00-4.24-03), зареєстровано в Мін’юсті 30.12.2003 за № 1257/8578;
 • Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстровано в Мін’юсті 15.02.2005 за № 232/10512;
 • Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327.

Важливо розрізняти такі поняття, як: «неповнолітній», «дитина», «малолітня особа», «молодь», «молодий працівник», «працездатна особа».

Дитина — особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше (ст. 1 Закону України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III).

Неповнолітній — особа, яка не досягла віку 18 років (ст. 187 Кодексу законів про працю (КЗпП).

Молодий працівник — громадянин України віком до 35 років, випускник професійно-технічного або вищого навчального закладу, який у шестимісячний строк після закінчення навчання працевлаштувався самостійно або за направленням навчального закладу чи територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, та продовжує працювати протягом трьох років за кваліфікацією, яку він набув під час навчання, в тому числі незалежно від місця першого працевлаштування (ч. 10 ст. 1 Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI).

Зверніть увагу! Неповнолітні у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України (ст. 187 КЗпП).

Особливості працевлаштування неповнолітніх

На кожному підприємстві, в установі, організації має вестися спеціальний облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років, із зазначенням дати їх народження.

Не допускається прийняття на роботу осіб молодше 16 років. За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли 15 років. Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними 14-річного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

Фізична особа у віці від 14 до 18 років може мати часткову дієздатність. Наприклад, малолітня особа може здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом. Малолітня особа не несе відповідальності за завдану нею шкоду (ст. 31, 32 ЦКУ). Діти, які досягли 16-річного віку, мають право займатися підприємницькою діяльністю, можуть бути членами колективного сільськогосподарського підприємства та членами селянського (фермерського) господарства.

Усі особи молодше 18 років (неповнолітні) приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду (за наявності письмового медичного висновку про відсутність протипоказань для участі у трудовій діяльності) і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов’язковому профілактичному медичному оглядові.

Власник щорічно зобов’язаний видавати наказ про проведення медичних оглядів працівників, зокрема осіб, які не досягли 21 року, призначати відповідальних за це осіб, забезпечувати проведення медоглядів у строки, погоджені з лікувально-профілактичною установою і визначені в наказі. Медогляд проводиться за кошти підприємства. За вже працюючими особами віком до 21 року за період медичного огляду зберігається середня заробітна плата.

⚡ Як організувати профілактичні заходи проти коронавірусу на підприємстві

Обсяг робочих годин за тиждень для робітників 16-17 років становить не більше 36. Для підлітків віком 15-16 років (учнів 14-15 років, які працюють під час канікул) — не більше 24 годин. Обов’язковим повинен бути рівномірний розподіл тижневого робочого часу за днями п’яти- або шестиденного робочого тижня.

Роботи, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, встановлює Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджений наказом МОЗ від 31.03.1994 № 46. Зазначений перелік вміщує 37 найменувань з підвидами робіт і професійних угруповань.

Згідно з Переліком до загальних професій всіх галузей народного господарства, де не допускається застосовувати працю неповнолітніх, зокрема, належать такі професії:

 • водій автомобіля (згідно з КП — водій автотранспортного засобу);
 • газо- та електрозварник;
 • оператор заправних станцій;
 • прибиральник службових приміщень, зайнятий прибиранням загальних туалетів;
 • робітники, зайняті на всіх видах робіт із застосуванням пневматичного інструмента;
 • робітники, зайняті роботою на висоті;
 • слюсар-сантехнік, який обслуговує каналізаційну мережу та спецпральні;
 • стропальник;
 • такелажник;
 • всі види робіт, пов’язані з підніманням та переміщенням вантажів вище норм, встановлених для підлітків;
 • самостійні роботи на електроустаткуванні.

Як свідчить практика, роботодавці часто не дотримуються передбачених у трудовому законодавстві для неповнолітніх пільг та обмежень. Крім того, підлітки стикаються з такими проблемами на ринку праці:

 • недостатня забезпеченість робочими місцями, а зі їх наявності — низька оплата праці;
 • брак у неповнолітніх досвіду роботи та практичних навичок;
 • погана обізнаність з небезпеками і, як наслідок, погані умови праці; 
 • відсутність власного житла тощо.

Захист трудових прав неповнолітніх

Умови праці підлітків на виробництві мають суттєво відрізнятися від трудових умов інших повнолітніх робітників. Це зумовлено не тільки відсутністю певної спеціальності чи професійного спрямування, але й специфічними фізіологічними особливостями підліткового організму, який починає формуватися. Наведені обставини стали визначними для формування відмінностей у засадах правового регулювання праці неповнолітніх в Україні. Зокрема, трудові права підлітків захищені і низкою таких заборон:

 • робота вночі неповнолітніх заборонена так само, як і робота у вихідні дні; також роботодавець не має права залучати неповнолітніх до виконання неоплачуваних робіт (ст. 192 КЗпП);
 • як уже згадувалося, не можна залучати осіб віком менше 18 років до тяжких робіт із дуже небезпечними умовами, робіт під землею (ст. 190 КЗпП);
 • неповнолітнім забороняється працювати із переміщенням та підійманням вантажів, вага яких перевищує гранично дозволені норми;
 • у процесі виробничої практики неповнолітні особи повинні перебувати не більше 4-х годин в умовах виробництва (підприємства) за умов суворого дотримання правил та норм з охорони під час здійснення трудової діяльності;
 • заміна відпустки (розміром в 31 день) фінансовою компенсацією — неприпустима. Відпустка для неповнолітніх надається на прохання самого робітника в необхідний для нього період;
 • звільнення неповнолітніх за примхою роботодавця можливе лише за згодою та розглядом усієї справи районною або міською службою у справах осіб неповнолітніх. Своєю чергою, звільнення згідно з п. 1, 2, а також 6 ст. 40 КЗпП супроводжується обов’язковим працевлаштуванням;
 • забороняється приймати на роботу неповнолітніх у разі, якщо вона пов’язана зі зберіганням, виробництвом та дистрибуцією спиртовмісних напоїв.

Батьки, тимчасові піклувальники та усиновителі підлітка, державні органи та організації громадського типу, що здійснюють контроль за дотриманням норм законодавства про працю, вправі вимагати розірвання та скасування трудового договору із неповнолітнім або строкової домовленості, якщо їх продовження є небезпечним для здоров’я підлітка або загрожує його законним інтересам.

граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми

До уваги роботодавців! Особливості охорони праці неповнолітніх

logo