-

Наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки

17 квітня 2020
83962
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Що таке наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки? Хто його видає і коли він потрібен? Яку форму бланка обрати та як правильно оформити? Відповіді на ці та інші питання — у статті. А також скачуйте розроблений експертом бланк наряду допуску.

Нова експертно-правова система Expertus: Охорона праці

форма наряду-допуску для проведення робіт із підвищеною небезпекою

Форма наряду-допуску для проведення робіт із підвищеною небезпекою розроблена головним державним інспектором Головного управління Державної служби України з питань праці у Київській області Миколою Федоренком на підставі аналізу передбачених нормативними документами форм нарядів-допусків. Вона може бути використана під час виконання таких робіт із підвищеною небезпекою:

 • газонебезпечних;
 • в електроустановках;
 • на висоті;
 • на об’єктах будівництва та промисловості будівельних матеріалів;
 • на тепломеханічному обладнанні;
 • на вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних об’єктах;
 • інших складних умовах виробництва.

Приклад оформлення наряду-допуску

Наряд допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки

Наряд допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки є спеціальним бланком, який містить розпорядження на безпечне ведення робіт. У ньому визначається зміст завдання, місце, час його початку і закінчення, необхідні заходи безпеки та особи, відповідальні за охорону праці. У другій частині документу (допуску) вказується склад бригади та організаційно-технічні заходи з охорони праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою визначено наказом № 15 Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005. Безпосередньо роботи, що виконуються за нарядом-допуском і особи, яким надається право їх видачі, визначаються змістом виконуваних робіт, закріплюються наказом по підприємству. Також вони підлягають щорічному перегляду з виданням відповідного наказу.

Декларація чи дозвіл

Наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки
Леонід Шевчуквикладач охорони праці навчально-курсового комбінату «Професіонал-Фаст»
Підприємство має дозвіл на виконання зварювальних робіт. Чи потрібно його анулювати, якщо тепер для виконання таких робіт достатньо декларації?

Скачати перелік робіт з підвищеною небезпекою

Перелік робіт з підвищеною небезпекою містить 137 найменувань видів робіт.

У нормативно-правових актах з охорони праці є й інші переліки, в яких наведені роботи підвищеної небезпеки.

Які ще переліки передбачені у законодавстві

Труднощі, що виникають при оформленні наряду-допуску

Вимога оформити наряд-допуск при виконанні робіт із підвищеною небезпекою закріплена нормативними документами. Яку саме форму наряду-допуску обрати? Річ у тому, що в нашій країні не існує єдиного нормативного документа про порядок видачі нарядів-допусків. Все залежить від сфери діяльності підприємства.

Насправді через безліч різних міжгалузевих і міжвідомчих розбіжностей та протиріч існує велика кількість різних як бланків нарядів-допусків, так і журналів для їх реєстрації (наприклад, по формі ДБН А.3.2-2-2009, по формі НПАОП 45.1-1.02-90 тощо). Можна лише стверджувати, що найбільш стабільним є бланк, коли йдеться про роботи з електробезпеки. Але некоректно застосовувати його форму при виконанні інших робіт, оскільки він не відображає їхню специфіку. Наприклад, при виконанні вогневих робіт існує щонайменше 10 різних варіантів бланка.

Те ж саме можна сказати і про журнали щодо їхньої реєстрації. Сьогодні налічується близько 13 їх варіантів, що відрізняються між собою кількістю та назвами граф. Тому більшість підприємств використовують одну з затверджених форм галузевих бланків, або використовують наряд-допуск, який найбільш підходить до специфіки їх робіт. При цьому розробляється типове Положення, що затверджується наказом, форма наряду та розробляються галузеві інструкції.

Хто має право видавати наряд допуск

Наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки має право видавати особа, призначена наказом по підприємству. Зазвичай, таке право надають технічному керівнику, начальнику ділянок тощо. Нормативні документи не регламентують прямо хто саме видає допуск. Це повинна бути досвідчена особа, з відповідною освітою та досвідом (майстер, начальник ділянки тощо). Цей співробітник повинен бути атестованим з охорони праці та уповноважений наказом керівника організації.

Особи, що видають наряд-допуск, визначають необхідність і обсяг робіт, умови безпечного виконання, здійснюють контроль щодо безпеки, визначають кваліфікацію відповідального керівника та виконавця, членів бригади.

Увага!

Дозволяється суміщення обов’язків двох відповідальних осіб.

Дозволяється суміщати обов’язки двох відповідальних осіб:

 • особа, яка видала наряд-допуск, може бути одночасно відповідальним керівником робіт;
 • відповідальний керівник робіт може бути одночасно відповідальним виконавцем робіт;
 • відповідальний виконавець робіт може одночасно бути особою діючого підприємства (допускачем).

Керівник робіт зобов’язаний:

 • особисто проінструктувати відповідального виконавця робіт та всіх задіяних працівників про зміст, характер та обсяг роботи;
 • провести поточний інструктаж із безпеки праці;
 • перевірити наявність усіх зазначених в наряді засобів з дотримання безпеки;
 • дати дозвіл на початок робіт.

За необхідності виконання робіт щодо уникнення аварійної ситуації, усунення загрози життю та здоров’ю робітників або ліквідації аварій у початковій стадії, робота може бути розпочата без складання наряду-допуску. Вистачить безпосередньої участі відповідального керівника робіт.

Оформлення наряду-допуску

Щоб правильно оформити наряд-допуск до документа обов’язково включають такі пункти:

 • заходи підготовчого характеру з обов’язковою позначкою про виконання;
 • чисельність та склад бригади;
 • проведення необхідних інструктажів;
 • час початку і кінця робіт;
 • документальне підтвердження завершення робіт.

Наряд-допуск оформлюють, як на виконання робіт на одному робочому місці, так і на послідовне виконання однотипних робіт на декількох робочих місцях.

Розрізняють:

 • загальний — для виконання робіт на обладнанні або в робочій зоні;
 • проміжний — для виконання робіт на окремих елементах обладнання або ділянках робочої зони. Проміжний наряд видають лише за наявності загального.

Оформлюють наряд у двох примірниках. За необхідності роблять і більше, наприклад, при роботах на територіях сторонніх організацій, або якщо це обумовлено окремими договорами. Один залишається в особи, що його видала, а другий — у керівника робіт.

Наряд-допуск заповнюється ручкою, виправлення не допускаються. Видається він на термін, достатній для виконання поставленого завдання, з реєстрацією в журналі видачі та повернення цього документа.

Тест на тему: «Проведення робіт за нарядом-допуском»

Якщо роботи не були виконані в строк, що зазначений в наряді-допуску, або відбулися зміни умов виробництва, то такі роботи припиняють з обов’язковим закриттям наряду-допуску. Продовжують вже з новим документом.

Будь-які зміни в складі зазначених у наряді осіб реєструють у додатку до наряду-допуску за спеціальною формою.

Закінчення робіт фіксують у документах, підтверджують підписами та реєструють в журналі.

Увага!

Відповідальні керівники і виконавці повинні бути атестовані з охорони праці.

Закриття наряду-допуску оформляють за участю визначених у ньому відповідальних осіб. Заборонено поновлювати експлуатацію технологічного обладнання, будівлі, споруди або їх елементів, пов’язаних із виконанням робіт за нарядом-допуском, без повернення закритого наряду-допуску відповідальним виконавцем робіт. Якщо формою наряду-допуску передбачено додаток, то після закриття наряду-допуску цей додаток повертають особі, яка видала наряд-допуск.

Місце та строк зберігання закритих нарядів-допусків визначає керівник виробничого підрозділу. Строк зберігання наряду-допуску відраховують від дня закриття наряду-допуску, він залежить від видів виконуваних робіт (від 30 діб до 1 року).

logo