Журнал реєстрації аварій

25 жовтня 2021
410
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Усі аварії, які сталися на виробництві, мають реєструються у журналі реєстрації аварій. Скачайте бланк такого журналу.

Аварії, що сталися на виробництві, розслідують відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019 № 337 (далі — Порядок № 337).

Згідно з Порядком аварії мають реєструються у журналі реєстрації аварій за відповідною формою.

Як тимчасово перевести працівника на іншу роботу у разі виробничої аварії

У журналі вказується така інформація:

  • дата та час виникнення аварії;
  • категорія та характер аварії;
  • матеріальні втрати від аварії;
  • тривалість простою об’єкта від початку аварії до введення в експлуатацію та ін.

Журнали реєстрації аварій зберігаються в організаціях, у діяльності яких створюються документи Національного архівного фонду (НАФ), постійно, а в організаціях, у діяльності яких не створюються документи НАФ, — 10 років.

logo