Інструкція з охорони праці для соціального робітника

8 жовтня 2021
1626
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Скачайте зразок інструкції з охорони праці для соціального робітника, в якій визначено обов’язкові для дотримання соціальним робітником вимоги з охорони праці.

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для соціального робітника є локальним документом, що містить обов’язкові для соціального робітника вимоги з охорони праці при виконанні ним функціональними обов’язків.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Закону України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;
 • Постанови КМУ від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;
 • Типового положення про центр надання соціальних послуг, затвердженого постановою КМУ від 03.03.2020 № 177;
 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 (у редакції наказу Мінсоцполітики України від 30.03.2017 № 526 );
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.

1.3. У своїй діяльності соціальний робітник керується правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією інструкцією, нормативно-методичними матеріалами з організації надання соціальних послуг, а також іншими актами законодавства.

1.4.  Соціальний робітник має знати:

 • законодавство України у сфері соціального захисту та надання соціальних послуг;
 • основи ведення домашнього господарства;
 • організацію надання комунальних, побутових та інших індивідуальних послуг;
 • норми та вимоги щодо догляду за громадянами похилого віку, інвалідами і непрацездатними громадянами;
 • правила використання побутового обладнання, приладів, інструментів;
 • основи дієтології та приготування страв;
 • основи надання домедичної допомоги, санітарії, гігієни;
 • правила етики та поводження з громадянами похилого віку,  інвалідами і непрацездатними громадянами;
 • правила охорони праці та безпечного ведення робіт у домашньому господарстві.

1.5. До роботи соціальним робітником може бути допущена особа, яка досягла 18-річного віку, має повну загальну середню і професійно-технічну освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» та пройшла стажування, вступний інструктаж з питань охорони праці, первинний інструктаж на робочому місці і не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

1.6. Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, у штаті якого перебуває соціальний робітник, є комунальною установою відповідного органу місцевої виконавчої влади.

1.7. Соціальний робітник підпорядковується завідувачу відповідного відділення терцентру та безпосередньо працює під керівництвом соціального працівника (фахівця із соціальної роботи).

1.8. Під час роботи на соціального робітника можуть впливати такі шкідливі та небезпечні умови праці:

 • робота у постійному контакті з людьми в умовах значного фізичного навантаження на опорно-рухову систему та емоційного навантаження;
 • часті переміщення територією, яка входить до зони обслуговування, незалежно від погодно-кліматичних умов, нерідко за відсутності транспортного сполучення;
 • вплив хімічних речовин та мийних засобів;
 • небезпека зараження інфекційними захворюваннями при спілкуванні з інфекційними хворими — отримувачами соціальних послуг;
 • робота з особами зі значно зниженою руховою активністю;
 • небезпека укусів домашніми тваринами;
 • підйоми та спуски сходинками на поверх, при посадці у транспорт та виходу з нього з вантажем;
 • підвищене нервово-емоційне навантаження, підвищений ступінь відповідальності за безпеку інших осіб, вплив стресів, стомлюваність, необхідність приймати рішення та діяти в екстремальних ситуаціях;
 • травмування від наїзду транспортних засобів, машин та механізмів; 
 • метеорологічний вплив (атмосферні опади, підвищена чи знижена температура повітря тощо);
 • недостатнє освітлення;
 • інші негативні фактори.

Інструкція з охорони праці для соціального робітника  Як визначити тривалість роботи із шкідливими умовами праці

1.9. З метою виконання покладених на нього обов’язків соціальний робітник повинен:

 • раціонально організовувати та ефективно використовувати свій робочий час;
 • знати й виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці та навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
 • володіти обсягом знань з основ трудового законодавства в межах професійної діяльності;
 • виконувати під керівництвом соціального працівника або фахівця із соціальної роботи, комплекс робіт щодо догляду за отримувачами соціальної послуги відповідно до медичних висновків про ступінь втрати здатності до самообслуговування;
 • надавати послуги, передбачені відповідним стандартом соціальної послуги;
 • доставляти додому продукти харчування, медикаменти, промислові та інші товари;
 • готувати звичайні страви, а також страви за рекомендаціями лікарів;
 • прибирати житлові приміщення, користуватися побутовою технікою;
 • здавати, одержувати і доставляти речі та предмети домашнього вжитку з пральні, підприємств хімічного очищення, ремонтування тощо;
 • заповнювати особові рахунки, вносити за дорученням плату за комунальні та інші послуги, одержувати пенсію, користуватися банкоматами і терміналами;
 • вимірювати температуру, викликати лікаря і супроводжувати отримувача соціальної послуги  до лікувальної установи;
 • допомагати отримувачу соціальної послуги під час умивання, купання та здійснення інших заходів особистої гігієни;
 • виконувати роботи щодо ведення, обслуговування, впорядкування домашнього господарства;
 • брати участь у простому ремонті житлових та допоміжних приміщень, забезпечувати отримувача соціальної послуги паливом тощо;
 • аналізувати матеріально-побутовий стан отримувачів соціальних послуг, їхні потреби і своєчасно вносити пропозиції щодо їх вирішення завідувачу відділення;
 • знати місцезнаходження підопічних, яких він буде обслуговувати, володіти інформацією щодо особливостей транспортної інфраструктури відповідного населеного пункту та попередньо розробляти маршрути руху;
 • не передавати виконання дорученої роботи іншим особам;
 • знати номери телефонів виклику екстрених надзвичайних служб, а також номери телефонів керівництва установи;
 • дотримуватись правил особистої гігієни;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • знати способи надання першої домедичної допомоги потерпілим, місця розташування аптечки та первинних засобів пожежогасіння, а також вміти користуватися ними.

1.10. При виконанні покладених обов’язків соціальний робітник повинен користуватися:

 • належними засобами захисту — рукавички, рукавиці гумові, повнолицеві маски;
 • спецодягом — куртка, халат бавовняний, фартух, дощовик;
 • спецвзуттям — чоботи гумові, льодоходи, бахили;
 • аптечкою, перев’язувальним пакетом;
 • приладом для відлякування тварин;
 • електрошокером (за необхідністю);
 • кишеньковим ліхтарем, світловідбивною стрічкою;
 • іншими засобами, встановленими законодавством.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи соціальний робітник повинен:

 • одягнути одяг і взуття відповідно до встановлених норм та погодних умов;
 • перевірити наявність засобів освітлення для роботи в умовах обмеженої видимості та наявність засобів захисту від можливих нападів на нього;
 • розробити безпечний маршрут руху, погодити його з керівництвом;
 • перевірити роботу засобів зв’язку;
 • у разі використання автотранспорту, перевірити його технічний стан відповідно до вимог правил експлуатації конкретного типу автомобіля.

2.2. Про всі виявлені недоліки і неполадки соціальний робітник повинен повідомити безпосереднього керівника для їх усунення.

Інструкція з охорони праці для водія електро- та автовізка Перевірте свій професійний рівень із охорони праці

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час роботи соціальному робітнику необхідно виконувати лише ту роботу, яка передбачена робочою інструкцією чи доручена керівництвом установи.

3.2. Соціальний робітник зобов’язаний:

 • дотримуватись правил охорони праці та безпечного ведення робіт у домашньому господарстві, зокрема правил експлуатації побутового обладнання, приладів, інструментів;
 • враховувати під час роботи особливості фізичного й емоційного стану отримувачів соціальних послуг;
 • дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог під час приготування їжі та годуванні;
 • дотримуватись інструкцій щодо використання та зберігання мийних і дезінфекційних засобів під час виконання домашніх робіт;
 • допомагати в організації ліквідації несправностей і ремонті побутового обладнання (виклик сантехніка, електрика чи інших спеціалістів);
 • проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з отримувачами соціальних послуг щодо профілактики пожеж у житлових приміщеннях;
 • інформувати керівництво установи, що надає соціальні послуги, про наявність фактів, які дають підстави непокоїтися про стан здоров’я чи безпеку отримувачів послуг та їх добробут;
 • дотримуватися заходів безпеки, рухаючись запланованим маршрутом за несприятливих погодних умовах (ожеледь, снігопад, дощ, туман);
 • уникати на визначеному маршруті руху несправних чи аварійних елементів інфраструктури, неосвітлених або погано освітлених чи неочищених від снігу та льоду вулиць, бути уважним при обході транспортних та інших засобів, що обмежують видимість проїжджої частини тощо;
 • за необхідності користуватися в дорозі підручними засобами освітлення, 
  доставляючи матеріальні цінності, уникати присутності незнайомих осіб в кабіні автомобіля у разі використання автотранспорту, а також сторонніх осіб в кабіні ліфта; 
 • при загрозі нападу (при нападі) зловмисників користуватися особистими індивідуальними засобами захисту;
 • документально вести облік та звітність щодо здійснених робіт, виконувати інші дії, які визначені відповідними нормативно-правовими документами з надання соціальних послуг.

3.3. Під час роботи соціальному робітнику необхідно дотримуватися встановлених законодавством норм щодо підіймання і переміщення важких речей вручну.

Інструкція з охорони праці для водія електро- та автовізка  Яких превентивних заходів ужити, якщо працівники використовують власний автотранспорт під час роботи

3.4. Доставляючи речі, рухаючись за маршрутом, соціальний робітник зобов’язаний дотримуватись вимог, встановлених Правилами дорожнього руху.

3.5. Забороняється:

 • порушувати маршрут руху, перебувати в небезпечних зонах поблизу неізольованих струмопровідних частин електроустановок, а також у місцях, де наявні шкідливі й небезпечні речовини тощо;
 • переходити через річки, струмки, яри та інші місця, які не призначені для переходу;
 • відволікатись від виконання своїх обов’язків, вести безпредметні телефонні розмови;
 • захаращувати приміщення, в яких проводяться заплановані роботи, сторонніми речами та небезпечними матеріалами;
 • самостійно ремонтувати електроприлади та електроосвітлення, підіймати та торкатися обірваних дротів, вмикати в електромережу побутові прилади за відсутності штепсельних з’єднань;
 • вживати під час роботи алкогольні напої, наркотичні та психотропні речовини тощо.

3.6. Про всі несправності й інші небезпечні фактори, що загрожують здоров’ю та життю підопічного, інші негаразди соціальний робітник повинен негайно повідомити керівництво.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно прибрати робоче місце.

4.2. Впевнитися в задовільному стані здоров’я та безпеці отримувача послуг.

4.3. Зробити відповідний запис у діловодному журналі, повідомити керівництво про закінчення роботи, стан її виконання, виявлені недоліки та вжиті заходи щодо їх усунення.

4.4. Після прибуття на постійне місце роботи — переодягнутися, розмістити робочий одяг і взуття у відведеному для зберігання місці.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1.  У разі короткого замикання, порушення цілісності електропроводки чи обладнання, що викликало загоряння, слід негайно припинити подачу електроенергії, за необхідності викликати пожежний підрозділ та діяти відповідно до інструкції з пожежної безпеки, використовуючи наявні засоби пожежогасіння, доповісти про надзвичайну подію керівництву.

5.2. Якщо з підопічним чи іншою особою стався нещасний випадок, а також у разі їх раптового захворювання необхідно:

 • переконатися у власній безпеці;
 • усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують здоров’ю і життю;
 • надати посильну допомогу, а за потреби — викликати швидку медичну допомогу.

5.3. У разі виявлення вибухонебезпечного чи підозрілого предмета не підходити близько до нього, обмежити доступ до таких предметів сторонніх осіб та негайно повідомити про ситуацію відповідному підрозділу надзвичайного реагування. 

5.4. У випадку виникнення інших аварійних ситуацій соціальний робітник повинен діяти відповідно до ситуаційного плану та вказівок керівництва установи, відповідальної за усунення наслідків аварії.

logo