Медогляди працівників 2022

21 липня 2022
31384
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Якщо працівники не пройшли обов’язковий медогляд і були допущені до роботи, на роботодавця можуть бути накладені штрафні санкції. Зі статті ви дізнаєтеся, як правильно організувати медичні огляди працівників у 2022 році, чи повинні працівники проходити медогляди під час війни та зможете скачати зразки необхідних документів.

Працівник зобов’язаний проходити в установленому порядку попередні та періодичні медогляди. Цього вимагає ст. 159 Кодексу законів про працю України (КЗпП). Обов’язок роботодавця — за власні кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Які штрафи передбачає законодавство,

Медичні огляди. Нормативно правові акти

Нормативні документи з організації медичного огляду працівників на виробництві:

 1. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджені наказом МОЗ від 08.04.2014 № 248.
 2. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246 (далі — Порядок № 246).
 3. Інструкція про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затверджена наказом МОЗ від 17.01.2002 № 12.
 4. Інструкція про профілактичний наркологічний огляд та його обов’язкові обсяги, затверджена наказом МОЗ від 28.11.1997 № 339.
 5. Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення, затверджений наказом МОЗ від 23.07.2002 № 280.

Які існують види медоглядів працівників

Згідно з Порядком № 246 медичні огляди бувають таких видів:

 • попередній медичний огляд працівників (медогляд на роботу);
 • періодичний медичний огляд працівників (протягом трудової діяльності);
 • позачерговий медогляд (за ініціативною роботодавця або працівника);
 • щорічний медогляд (для осіб до 21 року).

Законодавством передбачене проходження й інших видів медоглядів, зокрема психіатричного та наркологічного. 

Медогляди працівників 2022  Як проходити наркологічний і психіатричний профогляди

Наркологічний профогляд проводять відповідно до Порядку проведення обов’язкового профілактичного наркологічного огляду громадян (затверджений постановою КМУ від 06.11.1997 № 1238), а психіатричний — за Порядком проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів (затверджений постановою КМУ від 27.09.2000 № 1465).

Попередній медогляд проводять, щоб:

 • визначити стан здоров’я працівника та реєструвати вихідні об’єктивні показники здоров’я і надати йому можливість виконувати без погіршення стану здоров’я професійні обов’язки за впливу конкретних шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу;
 • виявити професійні захворювання (отруєння), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах, і запобігти виробничо зумовленим і професійним захворюванням (отруєнням).

Періодичні медогляди проводять, щоб:

 • своєчасно виявити ранні ознаки гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальні та виробничо зумовлені захворювання у працівників;
 • забезпечити динамічне спостереження за станом здоров’я працівників за впливу шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу;
 • розв’язати питання щодо можливості працівника продовжувати роботу за впливу конкретних шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу;
 • розробити індивідуальні й групові лікувально-профілактичні та реабілітаційні заходи для працівників, яких за результатами медогляду віднесли до групи ризику;
 • провести відповідні оздоровчі заходи.

Попередній і періодичні медогляди працівників проводить комісія лікувально-профілактично закладу, який має право проводити медогляд на роботу.

Медогляди працівників 2022. Підстави та порядок проведення

Роботодавець зобов’язаний організувати власними коштами лабораторні дослідження умов праці, за яких виявляють шкідливі й небезпечні фактори виробничого середовища та трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу (п. 3.1 Порядку № 246).

Потім роботодавець або його представник подають заяву до Головного управління Держпраці у своїй області на ім’я начальника Головного управління Держпраці щодо визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду. До заяви потрібно додати:

 • штатний розклад або витяг з переліком структурних підрозділів та всіх професій;
 • дані лабораторних досліджень умов праці по всіх професіях з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу.

Держпраці щороку за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи визначає категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медогляду, і до 1 грудня складає Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.

На основі цього акта роботодавець, за встановленою формою, протягом місяця має скласти поіменний список працівників які підлягають періодичним медичним оглядам. Під час його складання враховують Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників, і Перелік робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників (наведені в додатках 4, 5 до Порядку № 246). Документ оформлюють як на паперових носіях, так і в електронному вигляді і погоджують із Держпраці.

Список працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, складають у чотирьох примірниках. Один примірник залишають на підприємстві, другий — надсилають до лікувально-профілактичного закладу, третій — до Держпраці, четвертий — до Фонду соціального страхування України.

Для проведення медичних оглядів працівників роботодавець має укласти або продовжити договір із ЛПЗ і надати йому погоджений із Держпраці Список. Своєю чергою ЛПЗ визначає вартість медогляду, складає план-графік і погоджує його з роботодавцем.

Медогляди проводить комісія з проведення медичних оглядів лікувально-профілактичного закладу.

Обов’язковий профілактичний медогляд, відповідно до Переліку, затвердженого наказом МОЗ від 23.07.2002 № 280, передбачає:

 • загальне обстеження лікарями-спеціалістами (терапевт, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог та інші (за потреби);
 • лабораторне обстеження;
 • функціональне обстеження.

Яка періодичність проведення медоглядів

Як оформлюють результати проходження медоглядів

За результатами періодичних медоглядів комісія ЛПЗ оформлює Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників за встановленою формою. Документ складають у шести примірниках: один залишають у ЛПЗ, що проводив медогляд, інші — віддають роботодавцю, представнику профспілкової організації або уповноваженій працівниками особі, профпатологу, Держпраці та Фонду.

Медогляди працівників 2022 Заключний акт потрібно зберігати протягом п’яти років. Роботодавець має самостійно розробити порядок зберігання акта та призначити відповідальних осіб.

Кожному працівнику, який пройшов медогляд на роботу, комісія ЛПЗ видає медичну довідку про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду за встановленою Порядком № 246 формою.

Медичні огляди під час війни

Станом на сьогодні відсутні нормативно-правові акти або інші розпорядчі документи, на підставі яких роботодавець під час війни може перенести строк проведення медичного огляду працівників чи допустити до роботи працівника, який медогляд не пройшов.

Водночас Торгово-промислова палата України засвідчила форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) — військову агресію росії проти України. Поки триває воєнний стан, для роботодавців наявні підстави непереборної сили, що впливають на можливість організувати медогляди працівників.

На території активних бойових дій заклади охорони здоров’я не проводять планові заходи. Перелік таких адміністративно-територіальних одиниць викладений у додатку до розпорядження КМУ від 06.03.2022 № 204-р.

Отже, роботодавці мають провести медичні огляди працівників відразу після припинення воєнного стану в країні або хоча б після закінчення активних бойових дій, коли медзаклади почнуть проводити планові огляди.

У безпечних областях країни управління Держпраці продовжують визначати категорії працівників, що підлягають медичним оглядам, узгоджувати Списки працівників та Заключні акти за результатами медоглядів.

Інфостенд: Обов'язкові медогляди під час війни

Інфостенд: Обов'язкові медогляди під час війни

Висновки

Медичний огляд це обов’язкова законодавча умова, дотримання якої надає право роботодавцеві — допустити працівників до виконання їх трудових обов’язків, а працівникам — виконувати свою роботу.

Якщо працівники не пройшли обов’язковий медогляд і були допущені до роботи, на роботодавця можуть бути накладені штрафні санкції. Якщо працівник відмовляється проходити медогляд, роботодавець може відсторонити його від роботи без збереження зарплати і притягнути до дисциплінарної відповідальності.

російська агресія хоча і не звільняє роботодавця від обов’язку проводити медогляди під час війни, проте дозволяє зробити це одразу, як у країні припинять воєнний стан або хоча б перестануть проводити активні бойові дії та медзаклади почнуть проводити планові огляди. 

logo