Як зареєструвати технологічний транспортний засіб

31 травня 2021
1108
Середній бал: 5 із 5

Зі статті ви дізнаєтеся, які документи потрібні для реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку технологічного транспортного засобу.

Процедуру відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, визначено у Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів (далі — Порядок № 8). Останні зміни до нього внесені постановою КМУ «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» від 08.07.2020 № 617.

Чи потрібно оформлювати декларацію відповідності на екскаватор

Реєстрація технологічного транспортного засобу

Реєстрація технологічного транспортного засобу (далі — ТТЗ) — це здійснення комплексу заходів, пов’язаних із перевіркою документів, які є підставою для здійснення реєстрації, звіркою та за необхідності дослідженням ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів та оглядом транспортного засобу, оформленням і видачею реєстраційних документів та присвоєнням номерних знаків.

Реєстрацію технологічного транспортного засобу здійснюють на підставі письмової заяви власника за встановленими формами.

На зареєстрований (перереєстрований) ТТЗ територіальний орган Держпраці через центр надання адміністративних послуг видає свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка та присвоює номерний знак.

Номерні знаки не видають, а присвоюють, про що роблять відповідні позначки на свідоцтві про реєстрацію.

Які документи потрібні для реєстрації ТТЗ

Для реєстрації технічного транспортного засобу потрібні:

 • заява власника;
 • засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право володіння, користування і розпорядження ТТЗ;
 • декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником, — для ТТЗ, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ від 30.01.2013 № 62, та які реєструюють вперше;
 • акт технічного огляду.

  Для реєстрації ТТЗ, що понад п’ять років експлуатується суб’єктом господарювання і на який відсутні документи, що встановлюють право власності або користування, і про попередню його реєстрацію, надають копію інвентарної картки обліку основних засобів або витяг з балансової відомості. У цих документах необхідно зазначити дату введення в експлуатацію ТТЗ, скріпити її підписом посадової особи суб’єкта господарювання і печаткою.

  Для реєстрації ТТЗ, що раніше експлуатувався і перебував на обліку, подають також свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу (далі — свідоцтво про реєстрацію) з позначкою про зняття з обліку, а у разі його відсутності — довідку з попереднього місця реєстрації ТТЗ.

  Перевіряємо стан охорони праці на підприємствіА у Вас є всі необхідні документи?

  Документи для перереєстрації ТТЗ:

  • заява власника;
  • свідоцтво про реєстрацію ТТЗ;
  • акт технічного огляду ТТЗ.

  Документи для зняття з обліку ТТЗ:

  • заява власника;
  • свідоцтво про реєстрацію ТТЗ;
  • акт технічного огляду ТТЗ або акт на списання основних засобів, заява — для фізичних осіб;
  • акт ліквідації основних засобів.

  У разі втрати свідоцтва про реєстрацію на ТТЗ, які непридатні до подальшого використання і вибраковуються (списуються), власник подає до територіального органу Держпраці посвідчені в установленому порядку документи, що підтверджують факт їх втрати.

  Відомості про зареєстрований або перереєстрований технологічний транспортний засіб і його власника вносять до журналу реєстрації великотоннажних та інших ТТЗ.

  Хто має право проводити технічний огляд технологічних транспортних засобів перед їх реєстрацією

  Згідно з п. 9 Порядку № 8 перед реєстрацією кожного технологічного транспортного засобу (ТТЗ) проводять його державний технічний огляд (техогляд). Про це складають відповідний акт технічного огляду і видають талон, зразок якого затверджує Держпраці.

  Технічний огляд технологічного транспортного засобу — комплекс робіт з контролю технічного стану, що здійснюється як візуально, так і з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, номенклатуру яких встановлено нормативними документами, та з випробування технологічного транспортного засобу

  Техогляд ТТЗ проводять експертні організації, які мають підтверджену компетенцію для провадження інспекційної діяльності як третя сторона відповідно до законодавства (далі — експертні організації). Підстава — абз. 2 п. 9 Порядку № 8.

  Експертна організація повинна, зокрема, бути акредитованою Національним агентством з акредитації України (далі — НААУ) як орган з інспектування, що здійснює інспектування як третя сторона. Це зазначено у Вимогах до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, затверджених наказом Мінсоцполітики від 12.04.2018 № 507.

  Вимоги до компетентності органів, які здійснюють інспектування, визначені у міжнародному стандарті ISO/ІEC 17020:2012 «Оцінювання відповідності. Вимоги щодо діяльності різних типів органів, що здійснюють інспектування».

  Враховуючи зазначене, техогляд ТТЗ проводять експертні організації, які акредитовані НААУ та мають у своїй сфері акредитації відповідний вид інспектування — технічний огляд технологічних транспортних засобів.

  Як проводити медогляди водіїв транспортних засобів

  Якщо суб’єкт господарювання подає акт технічного огляду, що складений експертною організацією, яка не відповідає встановленим критеріям, підстав для реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації та зняття з обліку ТТЗ немає.

  Реєстр акредитованих органів з інспектування та сфери їх акредитації розміщено на офіційному сайті НААУ.

  logo