Порядок розслідування нещасних випадків невиробничого характеру

17 жовтня 2020
50059
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру не завжди відбувається відповідно до вимог законодавства. Чому небезпечно так робити та до яких наслідків це може призвести — розповідає експерт.

Що чекає на роботодавця, який приховав нещасний випадок

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру

Розслідування нещасних випадків проводиться для визначення їх обставин та причин. На підставі результатів розслідування мають розроблятися заходи щодо запобігання подібним випадкам у майбутньому, а також щодо вирішення питань соціального захисту потерпілих.

Порядок розслідування нещасних випадків невиробничого характеру (далі — Порядок № 270) затверджено постановою КМУ від 22.03.2001 № 270. Цим документом потрібно користуватися під час розслідування нещасних випадків невиробничого характеру у 2020 році.

Нещасні випадки невиробничого характеру — це травматизм, не пов’язаний з виконанням трудових обов’язків (наприклад, травми, отримані під час бійки, внаслідок удару блискавки, самогубство тощо).

Зверніть увагу! Положення про розслідування нещасних випадків невиробничого характеру від 05.05.1997 № 421 нечинне.

Які нещасні випадки підлягають розслідуванню

Відповідно до Порядку № 270 розслідуванню підлягають нещасні випадки, що сталися під час:

 • прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству, установі або організації (далі — організації) і не використовувався в інтересах цієї організації;
 • переміщення повітряним, залізничним, морським, водним, автомобільним транспортом, в електротранспорті, метрополітені, на канатній дорозі, фунікулері та на інших видах транспортних засобів;
 • виконання громадських обов’язків (рятування людей, захист власності, правопорядку тощо, якщо це не входить до службових обов’язків);
 • виконання донорських функцій;
 • участі в громадських акціях (мітингах, демонстраціях, агітаційно-пропагандистській діяльності тощо);
 • участі у культурно-масових заходах, спортивних змаганнях;
 • проведення культурних, спортивних та оздоровчих заходів, не пов’язаних з навчально-виховним процесом у навчальних закладах;
 • використання газу у побуті;
 • вчинення протиправних дій проти особи, її майна;
 • користування або контакту із зброєю, боєприпасами та вибуховими матеріалами;
 • виконання робіт у домашньому господарстві, використання побутової техніки;
 • стихійного лиха;
 • перебування в громадських місцях, на об’єктах торгівлі та побутового обслуговування, у закладах лікувально-оздоровчого, культурно-освітнього та спортивно-розважального призначення, в інших організаціях.

Комісія з розслідування нещасних випадків невиробничого характеру

Нещасні випадки (за винятком групових), які сталися з працюючими особами, розслідуються комісією, утвореною організацією, де працює потерпілий. 

До складу комісії з розслідування нещасного випадку невиробничого характеру входять:

 • посадова особа, яку визначає керівник підприємства, де працює потерпілий, — голова;
 • керівник відповідного структурного підрозділу підприємства;
 • представник профспілкової організації, членом якої є потерпілий; якщо її немає — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

За результатами розслідування нещасного випадку складається акт за формою НТ (невиробничий травматизм), який затверджується керівником органу (організації), що проводив розслідування.

Для складання акта за формою НТ використовуються класифікатори подій, що призвели до нещасного випадку.

Організація, яка відповідальна за безпечну життєдіяльність населення на території чи об’єкті, де стався нещасний випадок, здійснює запропоновані комісією, що проводила розслідування, заходи щодо усунення причин подібних випадків. Про здійснення зазначених заходів керівник організації у письмовій формі повідомляє районну держадміністрацію (виконавчий орган міської, районної у місті ради) у термін, зазначений в акті за формою НТ.

Порядок повідомлення про нещасний випадок невиробничого характеру

Лікувально-профілактичні заклади, до яких звернулися або були доставлені потерпілі внаслідок нещасних випадків, протягом доби надсилають письмове повідомлення:

 • про кожний нещасний випадок — до районної держадміністрації (виконавчого органу міської, районної у місті ради);
 • про кожний нещасний випадок, що стався внаслідок споживання (користування) нехарчової продукції — до органу державного ринкового нагляду у відповідній сфері відповідальності
 • про нещасний випадок із смертельним наслідком, пов’язаний із заподіянням тілесних ушкоджень іншою особою, а також нещасний випадок, що стався внаслідок контакту із зброєю, боєприпасами та вибуховими матеріалами або під час дорожньо-транспортної пригоди, — прокурору та органу досудового розслідування.

Облік нещасних випадків невиробничого характеру та аналіз причин їх виникнення проводять районні держадміністрації (виконавчі органи міських, районних у містах рад) на підставі звітів про нещасні випадки за встановленою формою, які щомісяця до 10 числа наступного періоду надсилаються медичними закладами.

Реєстрація нещасних випадків невиробничого характеру проводиться районними держадміністраціями (виконавчими органами міських, районних у містах рад) та організаціями, які проводили розслідування, у журналі за встановленою формою.

Чим загрожує оформлення лікарняного замість розслідування

Іноді процедуру розслідування нещасного випадку невиробничого характеру не проводять. У таких випадках потерпілий отримує кошти за лікарняним від підприємства і Фонду страхування від нещасних випадків. Для того, щоб комісія зі спеціального страхування прийняла рішення оплатити лікарняний листок, достатньо пояснень потерпілого про те, як стався нещасний випадок. Однак треба враховувати, що потерпілий може і відмовитися надавати пояснення.

Пояснювальна записка про нещасний випадок невиробничого характеру. Приклад оформлення

пояснювальна записка про нещасний випадок невиробничого характеру

скачати

Здавалося б, такий вихід із ситуації нічим не загрожує роботодавцеві, оскільки контролюючі органи не реагують без відповідних заяв потерпілої чи іншої зацікавленої сторони. Проте завжди слід пам’ятати, що недотримання вимог законодавства — це вже формальний привід особливо сумлінному контролеру застосувати покарання.

Отже, якщо ігнорувати Порядок розслідування нещасних випадків невиробничого характеру, можна наразитися на чималий штраф.

logo