Замовляйте онлайн або телефонуйте безплатно 0 800 212 312

Активуйте подарунковий доступ до журналу ▶ ▷

Довідник спеціаліста з охорони праці

Акт Н-1 про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом

 • 3 листопада 2016
 • 39403

Комісія з розслідування встановила, що нещасний випадок пов’язаний з виробництвом. Це передбачає складання Акта Н-1. Як правильно заповнити форму цього документа — далі у статті

Скачати бланк Акт за формою Н-1

Акт форма Н-1

Скачати заповнений Акт за формою Н-1

Акт Н-1 про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом

Загальна інформація про Акт за формою Н-1

В процесі виробничих відносин, на жаль, досить часто стаються нещасні випадки і гострі хронічні захворювання, пов’язані з виробництвом. Вони виникають з різних причин, починаючи від грубих порушень правил і норм техніки безпеки та промислової санітарії як потерпілими, так і роботодавцями, які грубо нехтують вимогами охорони праці, закінчуючи іншими обставинами, не пов’язаними з людським фактором.

Аналізуючи статистику, можна помітити деяке поліпшення показників травматизму на виробництві. На жаль, ці цифри не відображають об’єктивної ситуації, а є лише наслідком загального економічного спаду в Україні і зупинкою великої кількості промислових підприємств.

Порядок розслідування нещасних випадків врегульовано постановою КМУ від 30.11. 2011 № 1232. Припустимо, комісія з розслідування постановила, що нещасний випадок пов’язаний з виробництвом, що передбачає складання Акта за формою Н-1.

Важливо

Акт Н-1 є обов’язковим лише в тому разі, коли комісія в результаті розслідування постановила, що нещасний випадок пов’язаний з виробництвом, тобто, це виробнича травма або захворювання, пов’язане з виробництвом (в останньому випадку до Актів Н-5 і Н-1 додається форма П-5)

Акт Н-1: що необхідно відобразити в документі та кому його надіслати

У цьому документі мають бути відображені усі обставини й причини нещасного випадку, а також заходи щодо їх запобігання в подальшому. Акт Н-1 є завершальним документом усього процесу розслідування нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та має містити усі відомості про стан справ на момент нещасного випадку: робоче місце, обладнання, спосіб та послідовність виконання роботи, хто і коли давав завдання на виконання робіт, під час яких стався нещасний випадок тощо.

У Акті Н-1 заборонено повторювати дані, що зазначені в інших пунктах акта.

Щодо визначення причин нещасного випадку, то спочатку визначають технічні, а потім організаційні. Слід зазначити, що обставини нещасного випадку потрібно описати детально, не упускаючи ніяких моментів. Це необхідно для того, щоб потім ні одна із зацікавлених сторін не оскаржила даних висновків, що привело б до скарг та судових позовів, які іноді трапляються, що в свою чергу приводить до повторних розслідувань тощо.

Отже, після закінчення розслідування протягом доби Акт Н-1 у шести примірниках має затвердити роботодавець, а протягом трьох діб його потрібно надіслати таким адресатам:

 • потерпілому або його довіреній особі;
 • дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України;
 • Держпраці;
 • профспілковій організації (якщо потерпілий є її членом);
 • керівникові служби охорони праці підприємства;
 • керівникові структурного підрозділу, де стався нещасний випадок.

У разі гострого професійного отруєння (захворювання) копія акта за формою Н-1 направляється до санепідемстанції.

Примірник акта за формою Н-1 разом з усіма матеріалами розслідування, які знаходяться у служби охорони праці, за вимогами законодавства має зберігатися на підприємстві, працівником якого є (був) потерпілий, 45 років. Інші примірники акта та його копії зберігаються до здійснення всіх передбачених ними заходів, але не менше двох років.

При групових нещасних випадках, Акт за формою Н-1 складається на кожного потерпілого, відповідно до акта спеціального розслідування.

Форма Акта Н-1 і вимоги до її заповнення

Акт Н-1 складається з двох частин: письмової та кодової. Щодо письмової частини, то вона містить інформацію згідно поставлених запитань у Акті Н-1. Кодова частина формується за допомогою кодового довідника, зазначеного у Порядку № 1232. Зазначати коди в клітинках потрібно обов’язково.

Пункт

Інформація та коди для заповнення

пункт 1

 • у першому рядку число та місяць кодуються відповідно до їх порядкових номерів, а рік — двома останніми цифрами, наприклад, дата «1 грудня 2016 р.» кодується так: |0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6
 • у другому рядку зазначається і кодується час, коли стався нещасний випадок, наприклад, час «20 год. 50 хв.» кодується так: |2 | 0 | 5 | 0|

пункт 2

 • найменування підприємства відповідно до ЄДРПОУ
 • адреса підприємства відповідно до КОАТУУ (класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України)
 • найменування органу, до сфери управління якого належить підприємство, відповідно до КОДУ (класифікації органів державного управління)
 • найменування цеху, дільниці відповідно до галузевого класифікатора, у разі його відсутності зазначається найменування цеху, дільниці відповідно до затвердженого переліку підрозділів підприємства

пункт 3

 • стать кодується так: 1 — чоловіча, 2 — жіноча
 • число, місяць і рік народження, кодується число повних років потерпілого на час настання нещасного випадку, наприклад, 50 років: | 50 |
 • професія (посада), розряд (клас) записуються і кодуються відповідно до Державного класифікатора професій:

- якщо назва професії потерпілого не відповідає Державному класифікаторові професій, в кодовій частині ставиться нуль;

- якщо потерпілий має кілька професій, зазначається та професія, під час виконання роботи за якою стався нещасний випадок;

 • зазначається і кодується число повних років стажу роботи (загального, за основною професією (посадою), під час виконання якої стався нещасний випадок, наприклад, 5 років кодується так: | 5 |
 • якщо стаж становить менш як рік, в текстовій частині зазначається кількість місяців і днів, а в кодовій частині ставиться нуль

пункт 4

 • заповнюється відповідно до вимог Типового положення про навчання з питань охорони праці, затвердженого Держгірпромнаглядом
 • дата проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці кодується згідно з пунктом 1

пункт 5

 • заповнюється відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого МОЗ
 • дата проведення медичного огляду кодується згідно з пунктом 2

пункті 6

 • стисла характеристика умов праці та дій потерпілого, послідовність подій, що відбувалися перед настанням нещасного випадку, описується процес праці, а також зазначається, хто керував роботою або організував її
 • відомості про вид події зазначаються і кодуються відповідно до розділу 1 класифікатора, зазначеного у Порядку № 1232
 • відомості про шкідливий або небезпечний фактор та його значення зазначається відповідно до ГОСТ 12.0.003 «Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація»
 • шкідливий фактор кодується відповідно до класифікатора, затвердженого МОЗ

пункт 7

 • основна та супутні причини нещасного випадку відповідно до розділу 2 класифікатора, зазначеного в Порядку № 1232
 • основна причина нещасного випадку зазначається і кодується першою
 • якщо причин нещасного випадку більш як три, інші причини зазначаються лише у текстовій частині

пункт 8

 • устаткування кодується відповідно до розділу 3 класифікатора, зазначеного в Порядку № 1232, наприклад, верстати металорізальні кодуються так: | 381|; устаткування гірничошахтне — | 314|

пункт 9

 • діагноз відповідно до листка непрацездатності або довідки лікувально-профілактичного закладу; кодується відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я (МКХ-10)
 • якщо потерпілий перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, у кодовій частині відповідної графи ставиться цифра 1
 • дані про ступінь сп’яніння визначаються на підставі медичного висновку лікувального закладу, в якому проводився огляд потерпілого

пункт 10

 • відомості про порушення потерпілим вимог законодавства про охорону праці, що стали причиною настання нещасного випадку, відповідно до пункту 7
 • закони та інші нормативно-правові акти про охорону праці кодуються відповідно до Державного реєстру міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці

пункт 12

 • кожний захід зазначається окремо, не потрібно зазначати заходи щодо накладення стягнень

Класифікатор причин, подій або обладнання, що привели до нещасного випадку, зазначений у Порядку № 1232, дає повний і вичерпний перелік того, що могло статися на виробництві. Тому заповнення кодової частини Акта Н-1 не має викликати труднощів у фахівців-початківців.

logo
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!

А також шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень
 

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися і скачати
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!

А також шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень
 

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися і скачати
Пройдіть швидку реєстрацію і отримайте:

• всі інструкції та інструктажі з охорони праці

• шпаргалки і онлайн-тести

• вебінари та презентації від найкращих експертів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися і дочитати

Скачайте План роботи інженера з охорони праці

Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

План роботи інженера з охорони праці

 Скачати