Акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом

1 березня 2021
76722
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Комісія з розслідування встановила, що нещасний випадок пов’язаний з виробництвом. Це передбачає складання Акта Н-1. Як правильно заповнити форму цього документа — далі у статті.

Як розслідувати випадки захворювання працівників на COVID-19

Акт про нещасний випадок Н-1

Акт про нещасний випадок зразок

Загальна інформація про Акт за формою Н-1

Нещасні випадки та гострі хронічні захворювання, пов’язані з виробництвом, можуть виникати внаслідок грубого порушення правил і норм техніки безпеки та промислової санітарії як потерпілими, так і роботодавцями, які нехтують вимогами охорони праці, та через інші обставини, не пов’язані з людським фактором.

Нещасний випадок — обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків або в дорозі (на транспортному засобі підприємства чи за дорученням роботодавця), внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю.

Порядок розслідування нещасних випадків врегульовано постановою КМУ від 17.04.2019 № 337 (далі — Порядок). Документ набрав чинності з 1 липня 2019 року.

За результатами розслідування комісія з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку складає акт за формами:

 • Н-1/П — якщо нещасний випадок пов’язаний із виробництвом;
 • Н-1/НП — якщо не пов’язаний.

Акт Н-1: що необхідно відобразити в документі та кому його надіслати

У цьому документі мають бути відображені усі обставини й причини нещасного випадку, а також заходи щодо їх запобігання в подальшому. Акт Н-1 є завершальним документом усього процесу розслідування нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та має містити усі відомості про стан справ на момент нещасного випадку: робоче місце, обладнання, спосіб та послідовність виконання роботи, хто і коли давав завдання на виконання робіт, під час яких стався нещасний випадок тощо.

Щодо визначення причин нещасного випадку, то спочатку визначають технічні, а потім організаційні. Слід зазначити, що обставини нещасного випадку потрібно описати детально, не упускаючи ніяких моментів. Це необхідно для того, щоб потім жодна із зацікавлених сторін не оскаржила висновки. Подання скарг та судових позовів приводить до повторних розслідувань, а отже до нових витрат.

Акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвомЗверніть увагу! Зміст акта за формою Н-1 може бути оскаржений у судовому порядку потерпілим, членами його сім’ї або уповноваженою ними особою, робочим органом Фонду, а також іншими органами, установами, підприємствами та організаціями, представники яких брали участь у розслідуванні.

Роботодавець зобов’язаний організувати друкування, тиражування та формування протягом п’яти робочих днів після того, як затвердили акти за формою Н-1, необхідної кількості копій матеріалів розслідування разом з актами за формою Н-1, їх прошиття та нумерацію. Кількість актів за формою Н-1 визначається рішенням комісії (спеціальної комісії).

У разі виявлення в затвердженому акті за формою Н-1 недоліків у оформленні, що не впливають на об’єктивність розслідування, причини настання нещасного випадку та висновки комісії (спеціальної комісії), відповідні зміни вносяться наказом роботодавця.

Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві
Микола Федоренкоголовний державний інспектор Головного управління Державної служби України з питань праці у Київській області
У який строк комісія проводить розслідування нещасного випадку?

Протягом трьох робочих днів після формування матеріалів розслідування роботодавець повинен надіслати їх:

 • територіальному органу Держпраці за місцем нещасного випадку, а у разі події (аварії, катастрофи тощо) під час руху транспортних засобів — за місцем реєстрації підприємства;
 • робочому органу Фонду соціального страхування (далі — Фонд) за місцем реєстрації підприємства;
 • органу поліції;
 • іншим підприємствам, представники яких брали участь у розслідуванні (за потреби).

Оригінали затверджених актів за формою Н-1 разом з іншими матеріалами розслідування роботодавець і робочий орган Фонду зберігають відповідно до строків зберігання, нормативно встановлених типовими та галузевими переліками видів документів, затвердженими відповідно до законодавства.

Підприємство, на якому стався нещасний випадок з працівником під час виконання завдання в інтересах свого підприємства на території іншого підприємства, зберігає примірник акта за формою Н-1 протягом періоду, необхідного, щоб вжити передбачених актом заходів для запобігання подібним нещасним випадкам, але не менше ніж один рік.

Форма Н-1. Вимоги до заповнення

Акт Н-1 складається з двох частин: текстової та кодової. Щодо текстової частини, то вона містить інформацію згідно з поставленими запитаннями в Акті Н-1. Обидві частини заповнюються відповідно до міжгалузевих та галузевих класифікаторів з використанням установлених законодавством термінів і визначень. Зазначати коди в клітинках потрібно обов’язково.

Онлайн-класифікатор видів подій, причин, обладнання, що призвели до нещасного випадку

Пункт

Коди для заповнення

Преамбула

 • Дані акта щодо числа та місяця кодуються відповідно до їх порядкових номерів, а рік - двома останніми цифрами, наприклад, дата «1 січня 2019 р.» кодується так: |0|1|0|1|1|9|.
 • Дані щодо часу, коли сталися нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), наприклад, час «12 год. 05 хв.», кодуються так: |1|2|0|5|.

пункт 1

 • стать кодується так: 1 - чоловіча, 2 - жіноча;
 • число, місяць і рік народження потерпілого зазначаються повністю, а кодується число повних років на день настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), аварії (наприклад, дата «1 січня 1970 р.» кодується так: |49|;

 • професія (посада), розряд (клас) записуються і кодуються відповідно до Державного класифікатора професій (далі - Класифікатор професій). Якщо назва професії потерпілого не відповідає Класифікатору професій, в кодовій частині ставиться |0|. У разі коли потерпілий має кілька професій, зазначається професія, під час виконання роботи за якою сталися нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), аварія;

 • число повних років стажу роботи загального, за основною професією (посадою), за професією (посадою), під час виконання роботи за якою сталися нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), аварія, зазначається і кодується так: наприклад, 5 років кодується |5|. Якщо стаж становить менш як рік, в текстовій частині зазначається кількість місяців і днів, а в кодовій частині кодується кількість повних місяців, наприклад, 11 місяців 15 днів кодується |<1|;

 • у разі перебування потерпілого в стані алкогольного (токсичного чи наркотичного) сп’яніння, що підтверджено медичним висновком закладу охорони здоров’я, в якому проводився огляд потерпілого, у кодовій частині графи ставиться цифра |1|.

пункт 2

 • найменування та код основного виду економічної діяльності згідно з Класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД) Національного класифікатора України ДК 009:2010 за структурою кодового позначення об’єкта КВЕД - |ХХ.ХХ|, наприклад, «Добування солі» |08.93|.

пункт 5

 • Шкідливий або небезпечний фактор та його значення наводяться та кодуються відповідно до ДСТУ 2293-2014, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 2 грудня 2014 р. № 1429.
 • Устатковання кодується відповідно до розділу 3 Класифікатора, наприклад: устатковання енергетичне - |311|. Якщо у переліку відсутнє устатковання, що призвело до нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), аварії, таке устатковання записується під кодом |969|, як “інше” - також розшифровується.

Дивіться вебінар:

Практика розслідування нещасних випадків на виробництві